PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2019


WARSZAWA, 10.01.2019

SALA KONCERTOWA


Program:

10:05 – 11:05
New approaches to healthcare – British experience

11:10 – 12:10
Immunoterapia jako krok milowy w walce z nowotworami płuca – wyzwania i szanse

12:40 – 13:40
Znaczenie rozszerzenia powszechnego programu szczepień dla zdrowia publicznego. Jak osiągnąć najlepsze efekty krok po kroku?

13:45 – 14:45
Model opieki kompleksowej i koordynowanej nad pacjentem z chorobą Parkinsona

14:50 – 15:50
6 procent, czyli jak wydamy dodatkowe środki na zdrowie?

15:55 – 16:40
Wielopłaszczyznowe działania na rzecz poprawy sytuacji szpitali. Sesja pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali

16:40 – 16:55
Prezentacja wyników projektu badawczego Polskiej Federacji Szpitali w ramach grantu naukowego National Cancer Institute: „Smoke free hospitals”
POLECAMY
CZASOPISMA
Menedżer Zdrowia
© 2019 Termedia