TOP MEDICAL TRENDS 2018

 

POZNAŃ, 16.03.2018 - 18.03.2018


„Konferencja finansowana w ramach umowy nr 573/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Materiały konferencyjne