TOP MEDICAL TRENDS 2019


POZNAŃ, 22.03.2019 - 24.03.2019

PROGRAM
 
22
marca
Piątek
9:00–10:40
SESJA KARDIOLOGIA W PRZYPADKACH
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Maciej Banach
prof. dr hab. Janina Stępińska
lek. Michał Jędrzejek (PTMR)
9:00–9:20
Zaburzenia rytmu w przypadkach
dr hab. Piotr Rozentryt
9:20–9:40
Nowości w zastosowaniu inhibitorów PCSK9. Pacjenci którzy odnoszą największe korzyści - prezentacja przypadków
prof. dr hab. Maciej Banach
9:40–10:00
Niewydolność serca w przypadkach
dr hab. Piotr Rozentryt
10:00–10:20
Opieka po zawale serca w przypadkach
prof. dr hab. Piotr Jankowski
10:20–10:40
Ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych w przypadkach
prof. dr hab. Janina Stępińska
10:40–10:50
PRZERWA
10:50–12:10
SESJA DERMATOLOGIA
GRANT NAUKOWY FIRMY LEO PHARMA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Joanna Narbutt
prof. dr hab. Jacek Szepietowski
lek. Joanna Szeląg (PTMR)
10:50–11:10
Świąd – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien
prof. dr hab. Jacek Szepietowski
11:10–11:30
Zmiana skórna – kiedy podejrzewać nowotwór
prof. dr hab. Adam Reich
11:30–11:50
Łuszczyca u dzieci
prof. dr hab. Joanna Narbutt
11:50–12:10
IgG-zależne choroby – alergia?
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
12:10–12:30
PRZERWA
12:30–14:10
SESJA GASTROENTEROLOGIA I HEPATOLOGIA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Marek Hartleb
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
lek. Michał Jędrzejek (PTMR)
12:30–12:50
Eradykacja Helicobacter pylori
prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
12:50–13:10
Dysbioza - ważny problem kliniczny
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
13:10–13:30
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby - koncepcje patogenetyczna, epidemiologia i strategie lecznicze
prof. dr hab. Marek Hartleb
13:30–13:50
Leczenie substytucyjne w przewlekłym zapaleniu trzustki - nowe wytyczne postępowania
dr Roland Kadaj-Lipka
13:50–14:10
GERD - praktyczne postępowanie
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
14:10–14:40
PRZERWA
14:40–15:40
SESJA REUMATOLOGIA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Paweł Hrycaj
prof. dr hab. Piotr Leszczyński
dr n. med. Agata Sławin (PTMR)
14:40–15:00
Diagnostyka chorób reumatycznych w gabinecie lekarza POZ
prof. dr hab. Paweł Hrycaj
15:00–15:20
Pacjent leczony immunosupresyjnie w chorobach reumatycznych w gabinecie lekarza POZ
prof. dr hab. Piotr Leszczyński
15:20–15:40
Kryteria wyboru leku przeciwbólowego w oparciu o najnowsze rekomendacje
dr hab. Małgorzata Malec-Milewska
15:40–17:20
SESJA PSYCHIATRIA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Janusz Heitzman
prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
lek. Kamila Markiewicz (PTMR)
15:40–16:00
Uzależnienia – wykrywanie i postępowanie
Czy od wszystkiego? Czy wszyscy?
prof. dr hab. Janusz Heitzman
16:00–16:20
Dlaczego depresja jest chorobą uogólnioną
dr n. med. Piotr Wierzbiński
16:20–16:40
Lęk lękowi nierówny – czym kierować się dobierając leki przeciwlękowe
dr n. med. Sławomir Murawiec
16:40–17:00
Anoreksja – rola lekarza rodzinnego
dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
17:00–17:20
Leczenie pobudzenia i agresji u chorych z otępieniem w praktyce lekarza POZ
prof. dr hab. Tomasz Gabryelewicz
19:00–21:15
INAUGURACJA KONGRESU
POWITANIE GOŚCI
WYSTĄPIENIA ORGANIZATORA ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI
WRĘCZENIE NAGRODY IM. PROF. ANDRZEJA STECIWKO
 

23
marca
Sobota
9:00–10:20
SESJA DIABETOLOGIA I ENDOKRYNOLOGIA
GRANT NAUKOWY FIRMY ASTRA ZENECA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
lek. Roma Roemer-Ślimak (PTMR)
9:00–9:20
Pacjent z cukrzycą na łóżku szpitalnym
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
9:20–9:40
Co zrobić przed skierowaniem dziecka do endokrynologa
prof. dr hab. Marek Niedziela
9:40–10:00
Jak skutecznie i długotrwale leczyć cukrzycę typu 2 – tylko lekami doustnymi czyli tak aby nigdy nie trzeba było stosować insuliny?
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
10:00–10:20
Manifestacje chorób tarczycy w gabinecie lekarza POZ
dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
10:20–11:40
SESJA CHOROBY ZAKAŹNE I SZCZEPIENIA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Krzysztof Simon
prof. dr hab. Jacek Wysocki
dr n. med. Agata Sławin (PTMR)
10:20–10:40
Ulubione kierunki wyjazdów zagranicznych Polaków – jakie ryzyko chorób zakaźnych i jak im zapobiegać?
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
10:40–11:00
Wątrobowe następstwa chorób zakaźnych
prof. dr hab. Krzysztof Simon
11:00–11:20
Optymalny kalendarz szczepień dla lekarza
prof. dr hab. Jacek Wysocki
11:20–11:40
Późne rozpoznanie HIV w Polsce
dr n med. Anita Olczak
11:40–12:00
PRZERWA
12:00–13:00
SESJA PSYCHIATRIA DLA POZ – PERSONALIZACJA LECZENIA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Janusz Heitzman
dr hab. Marcin Siwek
lek. Marta Janicka-Dombek (PTMR)
12:00–12:20
Różnicowanie lęku, bezsenności i depresji
dr n. med. Piotr Wierzbiński
12:20–12:40
Leczenie depresji i interakcje istotne dla lekarza rodzinnego
dr hab. Marcin Siwek
12:40–13:00
Przymus hospitalizacji w psychiatrii – praktyczne wskazówki dla POZ
prof. dr hab. Janusz Heitzman
13:00–14:00
SESJA MEDYCYNA RODZINNA CZ. I
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Lidia B. Brydak
płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak (PTMR)
13:00–13:20
Grypa znana od stuleci i nadal groźna
prof. dr hab. Lidia B. Brydak
13:20–13:40
Medycyna podróży w praktyce lekarza rodzinnego
płk prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski
13:40–14:00
Nowości w Programie Szczepień Ochronnych 2019 okiem praktyka
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
14:00–15:10
SESJA PROBLEMY KARDIOLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
dr n. med. Marcin Barylski
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
14:00–14:30
Pacjent z NT w gabinecie lekarza rodzinnego – czy wiemy, jak postępować wg. najnowszych wytycznych?
dr n. med. Marcin Barylski, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
14:30–14:50
Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych – praktyczne wskazówki
dr n. med. Marcin Barylski, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
14:50–15:10
Dbaj o serce – pozwól przeżywać emocje. Podwyższona częstość akcji serca a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
dr n. med. Marcin Barylski
15:10–16:10
SESJA PULMONOLOGIA PRAKTYCZNA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. Tadeusz Płusa
lek. Bożena Janicka (PTMR)
15:10–15:30
Kiedy podejrzewać raka płuca
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
15:30–15:50
Mukowiscydoza wyzwaniem dla lekarza POZ
prof. dr hab. Dorota Sands
15:50–16:10
Oporność na antybiotyki
prof. dr hab. Tadeusz Płusa
16:15–17:15
SESJA IMMUNOLOGIA
GRANT NAUKOWY FIRMY TAKEDA
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Jarosław Paśnik
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
dr med. Urszula Grata-Borkowska (PTMR)
16:15–16:35
Jak rozpoznać niedobór odporności u dziecka: od noworodka do dorosłego?
prof. dr hab. Jarosław Paśnik
16:35–16:55
Pierwotny niedobór odporności u dorosłych – typowe zakażenia, zmienny przebieg, opóźnienie rozpoznania – co mogę zmienić?
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
16:55–17:15
Niedobór odporności wcale nie musi być wrodzony – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
dr n. med. Dariusz Sołdacki
24
marca
Niedziela
9:00–10:00
SESJA PACJENT W WIEKU PODESZŁYM W POZ
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Jarosław Drobnik
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
dr med. Urszula Grata-Borkowska (PTMR)
9:00–9:20
Pacjent w wieku podeszłym – wybrane zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
prof. dr hab. Jarosław Drobnik
9:20–9:40
Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku starszym
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
9:40–10:00
Leczenie bólu u pacjenta w wieku podeszłym – wybrane aspekty
prof. dr hab. Jarosław Drobnik
10:00–11:40
SESJA MEDYCYNA RODZINNA CZ. II
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
prof. dr hab. Janusz Siebert
prof. dr hab. Krzysztof Simon
lek. Joanna Szeląg (PTMR)
10:00–10:20
Pacjent z nieprawidłowymi enzymami wątrobowymi
prof. dr hab. Krzysztof Simon
10:20–10:40
Zatrucia lekami u dzieci - mit czy realne zagrożenie?
dr n. med. Aneta Górska-Kot
10:40–11:00
Orzekanie lekarza POZ w sporcie w 2019 - czy to „tylko pieczątka”?
lek. Joanna Szeląg
11:00–11:20
AMULET – ambulatoryjne ośrodki monitorowania niewydolności serca
prof. dr hab. Janusz Siebert
11:20–11:40
Telemedyczne aplikacje zdrowotne i usługi e-health – co nowego?
dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
11:40–12:20
SESJA SZCZEPIENIA W GRUPACH RYZYKA
PRZEWODNICZĄCE SESJI:
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
dr n. med. Ilona Małecka
11:40–12:00
Szczepienia u pacjentów z chorobami alergicznymi, neurologicznymi, reumatycznymi i przewlekłą niewydolnością nerek
dr n. med. Ilona Małecka
12:00–12:20
Szczepienia wcześniaków, dzieci z niską masą urodzeniową i z wadami wrodzonymi
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
12:20
ZAKOŃCZENIE KONGRESU
© 2019 Termedia