V KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

WARSZAWA, 03.06.2022 - 04.06.2022

PROGRAM


3
czerwca
Piątek
10:30 - 10:35
Powitanie
10:35 - 11:45
SESJA 1
Choroba Alzheimera - patogeneza
10:35 - 10:55
Perspektywy i pułapki badań genetycznych w chorobie Alzheimera
Wykładowca
Beata Borzemska
dr hab. n. med., prof. uczelni Beata Borzemska
10:55 - 11:15
Rola czynników naczyniopochodnych w chorobach neurozwyrodnieniowych
11:15 - 11:35
Rola beta amyloidu i białka tau w chorobie Alzheimera, wyzwania terapeutyczne
11:35 - 11:45
Q&A
11:45 - 13:00
SESJA 2
Metody diagnostyki różnicowej chorób otępiennych
Przewodniczący
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
11:45 - 12:05
Biomarkery chorób otępiennych w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego
12:05 - 12:25
Czy można rozpoznać otępienie na podstawie badania biomarkerów we krwi?
12:25 - 12:50
Rola badań neuroobrazowych we wczesnej diagnostyce chorób otępiennych
Wykładowca
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
12:50 - 13:00
Q&A
13:00 - 14:00
Przerwa na lunch
14:00 - 15:50
SESJA 3
Metody postępowania w otępieniu
14:00 - 14:20
Stan jelit, mikrobiota i ketoza a nasilenie objawów choroby Alzheimera
14:20 - 14:40
Niefarmakologiczne postępowanie w apatii i pobudzeniu towarzyszących otępieniu
Wykładowca
Radosław Magierski
dr n. med. Radosław Magierski
14:40 - 15:00
Farmakologiczne leczenie apatii i pobudzenia towarzyszących otępieniu
15:00 - 15:10
Q&A
15:10 - 15:40
Gość specjalny
Priorytety farmakoterapii u pacjentów z otępieniem – skutecznie czy bezpiecznie?
15:40 - 15:50
Q&A
15:50 - 16:10
Przerwa na kawę
16:10 - 17:20
SESJA 4
Problemy występujące w głębokiej fazie otępienia
16:10 - 16:30
Problemy neurologiczne w końcowej fazie otępienia
16:30 - 16:50
Otępienie w fazie terminalnej – leczenie, opieka, hospicjum
16:50 - 17:10
Ocena i postępowanie z bólem u pacjentów z zaawansowanym otępieniem
17:10 - 17:20
Q&A
17:20 - 18:30
SESJA 5
Zagadnienia neuropsychologiczne
17:20 - 17:40
Różnicowanie afazji pierwotnej postępującej oraz apraksji mowy w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych
17:40 - 18:00
Ocena kompetencji semantycznej i pamięci semantycznej w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych
18:00 - 18:20
Rola neuropsychologa w rozpoznawaniu łagodnych zaburzeń poznawczych prowadzących do choroby Alzheimera (MCI due to AD)
18:20 - 18:30
Q&A
18:30
Sprawozdanie z działalności zarządu i zebranie członków PTA
4
czerwca
Sobota
9:00 - 10:40
SESJA 6
Rzadkie choroby otępienne
Przewodniczący
9:00 - 9:20
Atypowe prezentacje zwyrodnienia czołowo-skroniowego
9:20 - 9:40
Rola genetyki w diagnostyce rzadkich chorób otępiennych
Wykładowca
dr n. med. Mariusz Berdyński
9:40 - 10:00
Czy otępienia o wczesnym początku są naprawdę rzadkie
10:00 - 10:30
Neuroplastyczność, starość, choroba Alzheimera
Gość specjalny

10:30 - 10:40
Q&A
10:40 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:20
SESJA 7
Powszechnie występujące choroby otępienne
11:10 - 11:30
Aktualny obraz diagnostyki i leczenia choroby Alzheimera w Polsce
11:30 - 11:50
Specyfika rozpoznawania i leczenia otępienia naczyniopochodnego
Wykładowca
Andrzej Szczudlik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
11:50 - 12:10
Różnicowanie i leczenie parkinsonizmów
12:10 - 12:20
Q&A
12:20 - 13:40
SESJA 8
Zagadnienia neuropsychiatryczne w otępieniach
12:20 - 12:40
Osobowość, a otępienie
12:40 - 13:00
Czy zaburzenia snu zwiększają ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera?
Wykładowca
Michał Skalski
dr n. med. Michał Skalski
13:00 - 13:30
Ścieżka od wczesnego wykrycia do wczesnego rozpoznania i leczenia choroby Alzheimera
13:30 - 13:40
Q&A
13:40 - 14:10
Przerwa na kawę
14:10 - 15:20
SESJA 9
Opiekun chorego i modele opieki instytucjonalnej
14:10 - 14:30
Jak organizacje alzheimerowskie wspierają chorych i ich opiekunów
14:30 - 14:50
Rola opiekuna chorego i jak można mu pomóc
14:50 - 15:10
Prawne aspekty związane z leczeniem i opieką
Wykładowca
mec. Wojciech Wojtal
15:10 - 15:20
Q&A
15:20 - 15:30
Zakończenie konferencji