V KONGRES WIZJA ZDROWIA - DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ - FORESIGHT MEDYCZNY ORAZ XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

 

WARSZAWA, 13.10.2021 - 14.10.2021

* Szczegółowy program konferencji jest w trakcie opracowywania. 
* Zaproszeni paneliści w trakcie potwierdzania

 
13
października
V KONGRES WIZJA ZDROWIA - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny oraz XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT
SALA LONDYN
8:15 - 8:20
Otwarcie konferencji
Mieczysław Błoński - Uczelnia Łazarskiego
Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Janusz Michalak - Wydawnictwo Termedia
Tomasz Zdrojewski - Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Gdański Uniwersytet Medyczny
08:20 - 10:00
Sesja Inauguracyjna

ANTYNOMIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
Prowadzący: Michał Kleiber, Krzysztof Opolski, Tomasz Zdrojewski

I. WYWIAD - Wojciech Zaręba, University of Rochester, USA

II. Prezentacje i debata o antynomiach w Polsce z perspektywy:
1. polityki zdrowotnej: Grzegorz Gielerak WIM, Cezary Włodarczyk UJ
2. ministra zdrowia: Janusz Opolski WSEiZ, Krzysztof Chlebus GUMed
3. onkologii i kardiologii: Piotr Rutkowski NIO, Mariusz Gąsior SCChS
4. zdrowia publicznego: Wojciech Hanke IMP, Bogdan Wojtyniak (w zastępstwie Grzegorza Juszczyka NIZP PZH -PIB)

III. Podsumowanie.
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
Onkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości: rak płuca, nerki, głowy i szyi
Moderator: Bartosz Kwiatek, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Agnieszka Beniuk-Patoła - Ministerstwo Zdrowia
Jakub Kucharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Izabela Łasińska - Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu
Aleksandra Rudnicka - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
Choroby zakaźne w erze post-covid
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Magdalena Kołodziej – Fundacja My Pacjenci
Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Anna Piekarska - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Marek Posobkiewicz - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Jakub Szulc - ALAB Laboratoria
Joanna Stryczyńska – Kazubska - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
SM - od objawów do leczenia w 4 miesiące. Czy to możliwe w Polsce?  
Moderator: Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia

Zaproszeni:
Michał Dzięgielewski - Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
Małgorzata Gałązka-Sobotka - Uczelnia Łazarskiego
Iwona Kasprzak - Narodowy Fundusz Zdrowia
Alina Kułakowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tomasz Połeć – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Malina Wieczorek - Fundacja SM – Walcz o siebie
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
Wizja zdrowia w obszarze chorób płuc – śródmiąższowa choroba płuc
Moderator: Bartosz Kwiatek

Zaproszeni:
Eugeniusz Kucharz - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Sebastian Majewski - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego w Łodzi
Katarzyna Romanowska – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Violetta Zajk - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem"
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
Quo vadis HPV w Polsce?
Moderator: Bartosz Kwiatek, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Mariusz Bidziński - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
Małgorzata Bogusz – prezes Fundacji Kulskich, członek EKES
Katarzyna Bondaryk - Kancelaria Adwokacka
Adam Maciejczyk - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Aleksandra Rudnicka - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Leszek Szenborn - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Tomasz Tatara - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
Zdrowie Polek - priorytety w obszarze onkologii ginekologicznej
Moderator: Katarzyna Pinkosz, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:

Anita Chudecka-Głaz - Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 PUM, konsultant wojewódzka w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Paweł Blecharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Krakowie
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Nowakowski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Włodzimierz Sawicki - Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Bródnowski
Łukasz Szmulski - Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
Krystyna Wechman - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki"
Magda Władysiuk - HTA Consulting
17:30 - 17:40
Przerwa na kawę
17:40 - 18:40
Ile powinien zarabiać lekarz – perspektywa polska i europejska
Moderator: Maciej Bogucki - Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia, Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu

Zaproszeni:
Rafał Janiszewski - Kancelaria Doradcza
Łukasz Jankowski - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Adam Kozierkiewicz - ekspert z zakresu ochrony zdrowia
Piotr Warczyński - były wiceminister zdrowia

Zagadnienia:
Zarobki lekarzy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
Co zrobić, aby polskie wynagrodzenie medyków było porównywalne do europejskiego
Ile lekarze wyjeżdża z Polski, aby pracować za granicą?
Czy „białe miasteczko” i protest medyków przyniesie skutek – czy zarobki lekarzy będą większe?

 
10:10 - 11:10
Dotychczasowe próby optymalizacji polskiego systemu ochrony zdrowia
Moderator: Elżbieta Bojanowska - Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Zaproszeni:
Józefa Hrynkiewicz - Uniwersytet Warszawski
Maria Ochman - Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
Bolesław Piecha - poseł na Sejm
Leszek Sikorski - b. minister zdrowia
Anna Wilmowska - Uczelnia Łazarskiego

Zagadnienia:
W trakcie panelu zostaną przedstawione najważniejsze próby reform krajowego systemu ochrony zdrowia, podejmowane w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Zostanie omówiony kontekst ich wdrażania, koncepcja, sytuacja ochrony zdrowia w momencie ich ogłaszania, sposób oraz stopień ich wprowadzenia, pozytywne oraz ewentualne negatywne efekty ich realizacji, a także ich rezultaty, jakie pozostały w krajowym systemie ochrony zdrowia do chwili obecnej.
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:50
Przesłanki całościowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia
Moderator: Mieczysław Błoński - Uczelnia Łazarskiego

Zaproszeni:
Krystyna Ptok – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny
Iwona Kowalska-Bobko – Uniwersytet Jagielloński
Beata Małecka–Libera – senator, Koalicja Obywatelska
Andrzej Matyja – Naczelna Rada Lekarska
Piotr Zaborowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia


Zagadnienia:
W trakcie panelu zostanie omówiona sytuacja w poszczególnych obszarach krajowego systemu ochrony zdrowia oraz w całym systemie, jaka skłania do rozważenia jego bardziej gruntownej lub całościowej naprawy. Opinie na ten temat zostaną przedstawione przez osoby reprezentujące różne strony uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, w tym organy państwowe, reprezentacje pracowników medycznych i pacjentów oraz najważniejsze instytucje przedstawicielskie.
12:50 - 12:55
Przerwa na kawę
12:55 - 13:30
Holenderska reforma ochrony zdrowia zapoczątkowana przez Komisję Wisse Dekkera
Moderator: Agnieszka Sowa-Kofta - Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Zaproszeni:

Michał Sutkowski - Uczelnia Łazarskiego
Barbara Więckowska - Szkoła Główna Handlowa
Cezary Włodarczyk - Uniwersytet Jagielloński
Micha Van Lin - Dutch Task Force Health Care

Zagadnienia:
W trakcie panelu zostanie przedstawiona reforma systemu ochrony zdrowia Holandii, zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Komisję Wisse Dekkera. Stanowi ona bardzo dobrze znany przykład całościowego i kompleksowego podejścia do kwestii jego naprawy, prowadzącego do bardzo wysokiej jego efektywności, utrzymującej się przez kilkadziesiąt lat. Niektóre rozwiązania zaproponowane przez Komisję Wisse Dekkera mogą być aktualne do chwili obecnej.
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
Efektywne rozwiązania funkcjonujące w systemach ochrony zdrowia innych krajów
Moderator: Iwona Kowalska-Bobko - Uniwersytet Jagielloński

Zaproszeni:
Tomasz Bochenek - Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego
Rafał Niżankowski - Uniwersytet Jagielloński
Jarosław Pinkas - konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
Agnieszka Sowa - Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński

Zagadnienia:
W trakcie panelu zostaną omówione te procedury i narzędzia w wyróżniających się systemach ochrony zdrowia innych krajów, jakie mogłyby stanowić remedium na problemy polskiego systemu ochrony zdrowia, omówione częściowo w panelu drugim. Te obce rozwiązania mogłyby być inspiracją dla stworzenia procedur i narzędzi krajowych lub mogłyby zostać w całości przeniesione do polskiego systemu ochrony zdrowia, po sprawdzeniu ich kongruencji.
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:50
Rekomendacje dotyczące kompleksowej optymalizacji polskiego systemu ochrony zdrowia
Moderator: Marcin Gruchała - Gdański Uniwersytet Medyczny

Zaproszeni:

Mieczysław Błoński - Uczelnia Łazarskiego
Grzegorz Gielerak - Wojskowy Instytut Medyczny
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Bogusława Orzechowska - senator
Adam Sandauer - Stowarzyszenie Primum Non Nocere
Sebastian Skuza - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów
Józefa Szczurek-Żelazko - były wiceminister zdrowia
Gertruda Uścińska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zagadnienia:
W trakcie tego panelu, stanowiącego podsumowanie rozważań prowadzonych w poprzednich czterech panelach, uczestnicy dokonają identyfikacji i selekcji tych rozwiązań, jakie uznają za najbardziej wartościowe dla kompleksowej naprawy krajowego systemu ochrony zdrowia. Ich rekomendacje będą dotyczyć kwestii ogólnych i szczegółowych przyszłego systemu, jakie mogą mieć największe znaczenie dla podniesienia jego rozumianej bardzo szeroko efektywności.
16:50 - 17:00
Przerwa na kawę
17:00 - 18:00
Kompleksowa opieka nad pacjentami z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Program ekspercki PROFILAKTYKA 2021 do natychmiastowej realizacji
Moderator: Maciej Banach - Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe

Zaproszeni:
Paweł Balsam - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Piotr Jankowski - CMKP w Warszawie 
Jacek Józwiak - Uniwersytet Opolski 
Marek Kustosz - Fundacja - To się Leczy
Joanna Lis - Sanofi Polska 
Piotr Przygodzki - Abbot Medical

Zagadnienia: 
1. Częstość występowania najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i co zrobić by opóźnić lub nie dopuścić do wystąpienia choroby serca i naczyń u pacjentów w Polsce? 
2. W Polsce 2021 ponad połowa Polaków z nadwagą i otyłością! Dieta, wysiłek fizyczny, brak stosowania używek - zdrowy styl życia, taki modny, że aż niemodny i nie stosowany! 
3. Czy w Polsce jest realna szansa na powstanie koordynowanej opieki w prewencji pierwotnej uzupełniającej program KOS-Zawał? 
4. Czego brakuje w programie profilaktycznym 40+ i czy ten program ma szansę na realną poprawę zdrowia Polaków w Polsce? 
5. Wyniki programu KOS-Zawał. Czy spełnił swoje oczekiwania? 
6. Największe wyzywania prewencji wtórnej - dlaczego w Polsce obserwujemy nadal jedne z największych wskaźników pierwszych i ponownych zawałów i udarów w ciągu pierwszych 12 miesiąca? Co zawodzi? Co należy zrobić? 
7. Stan dostępności innowacyjnych terapii w Polsce. Czy nowe leki hipoliepemizujale i nie tylko mają szansę na poprawę diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń w Polsce?  
14
października
V KONGRES WIZJA ZDROWIA - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny oraz XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT
9:00 - 10:00
Jak skutecznie zwiększyć jakość opieki medycznej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych? Prezentacja interdyscyplinarnego standardu świadczeń telemedycznych
Moderator: Jan Pachocki, radca prawny - Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza

Zaproszeni:
Paweł Balsam - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Artur Drobniak - Naczelna Rada Lekarska
Magdalena Kołodziej – My Pacjenci
Dorota Korycińska - Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
Piotr Soszyński - Telemedyczna Grupa Robocza

Zagadnienia:
- W 2020 roku nastąpił przełom w wykorzystaniu telemedycyny w systemie ochrony zdrowia. Powyższa zmiana uzasadnia strategiczne podejście do telemedycyny w systemie ochrony zdrowia.
- Należy podjąć działania na rzecz zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości świadczeń telemedycznych, synergii pomiędzy świadczeniami telemedycznymi oraz osobistymi, jak i poszanowaniem praw i interesów pacjenta korzystającego ze świadczeń telemedycznych.
- Brak odpowiedniej standaryzacji generuje ryzyko pominięcia woli pacjenta, nieuwzględnienia specyfiki różniących się od siebie świadczeń telemedycznych oraz poszczególnych obszarów terapeutycznych.
- Efektywna standaryzacja wymaga zaadresowania m.in. następujących obszarów: dostępność, aktualna wiedza medyczna, specyfika rozwiązań telemedycznych, świadomość pacjenta, wola pacjenta, potencjał wyrobów medycznych, realizacja i zarządzanie świadczeniem, spójność regulacyjna, monitorowanie i finansowe premiowanie jakości. Standaryzacja powinna uwzględniać perspektywę pacjenta, profesjonalisty medycznego oraz podmiotu leczniczego.
- Obecne ramy prawne wyznaczają ogólne zasady korzystania z rozwiązań telemedycznych. Ich odpowiednie doprecyzowanie i rozszerzenie może wpłynąć pozytywnie na jakość świadczenia. W tym zakresie możliwe i zasadne jest opracowanie interdyscyplinarnego standardu udzielania świadczeń telemedycznych.
- Eksperci Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza wraz z kilkusiedziesięcioma organizacjami przygotowali interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń telemedycznych., których przestrzeganie ma prowadzić do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń telemedycznych, w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjentów.
- Dodatkowo w White paper przedstawiono kompleksową analizę i pożądany kierunek zmian umożliwiających świadczenie wysokojakościowych usług telemedycznych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
Priorytety w polityce lekowej w obszarze onkologii
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Joanna Konarzewska-Król - Fundacja Onkologiczna Nadzieja
Jakub Kucharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Michał Kunkiel  -  Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Witold Owczarek - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
Łukasz Rokicki - Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec
Piotr Rutkowski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Łukasz Szmulski - Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
Czy szpitale potrzebują silnej ręki właściciela?
Moderator: Adam Kozierkiewicz, ekspert z zakresu ochrony zdrowia

Zaproszeni:
Rafał Janiszewski - Kancelaria Doradcza
Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Murkowski - ekspert z zakresu ochrony zdrowia
Piotr Nowicki – Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Marcin Pakulski - b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Konstanty Radziwiłł - wojewoda mazowiecki
Adam Rozwadowski - założyciel spółki CM Enel-Med

Zagadnienia:
Czy centralizacja mogłaby pomóc w zarządzaniu szpitalami?
Zarządzanie w czasie kryzysu a rozdrobnienie właścicielskie.
Kłopoty komunikacyjne między właścicielami.
Czy możliwe jest zmniejszenie liczby organów właścicielskich szpitali.
Główne założenia planowanej reformy szpitalnictwa w Polsce.
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
Niewydolność serca z perspektywy polskiej i amerykańskiej – kluczowe pytania polskich ekspertów
Wywiad z prof. Wojciechem Zaręba z Rochester Univ. Medical Center, USA

Sesja Specjalna Komitetu Zdrowia Publicznego PAN we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym

Podczas Sesji wybitny ekspert z USA prof. Wojciech Zaręba odpowie na ważne i gorące systemowe pytania przygotowane przez prof. Witolda Rużyłło, prof. Adama Witkowskiego, prof. Jadwigę Nessler, prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Bogdana Wojtyniaka i prof. Ryszarda Piotrowicza
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
Systemowe rozszerzanie świadczeń zdrowotnych w kierunku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Moderator: Katarzyna Pinkosz, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Grzegorz Baczewski – Fundacja Centrum Walki z Alergią
Marcin Czech – Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Michał Dzięgielewski - Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
Karina Jahnz-Różyk - Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, konsultant krajowa ds. alergologii
Marek Jutel - Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Krzysztof Kowal – Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
15:10 - 15:20
Przerwa na kawę
15:20 - 16:20
Wizja zdrowia w obszarze chorób rzadkich
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Anna Kalicka-Nycz- Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich, ORPHAN
Waldemar Majek - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Anna Potulska-Chromik - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katarzyna Kotulska – Jóźwiak – Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Wojciech Skorupa - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Jacek Sztajnke - Fundacja Parent Project Muscular Dystropy
Joanna Parkitna - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
·      

·  
16:20 - 16:30
Przerwa na kawę
16:30 - 17:30
Panel zakaźników
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Jarosław Drobnik - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Robert Flisiak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Paweł Grzesiowski - Naczelna Rada Lekarska ds. COVID-19
Teresa Jackowska - Szpital Bielański w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii
Anna Piekarska - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Marek Posobkiewicz - główny inspektor sanitarny MSWiA w WIML
Piotr Rzymski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
09:00 - 10:00
Sesja inauguracyjna
Ustawa o jakości leczenia. Akredytacja i autoryzacja
Moderator: Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Zaproszeni:
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego
Irena Kierzkowska - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Waldemar Kraska – podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Halina Kutaj-Wąsikowska - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich
Robert Mołdach - Instytut Zdrowia i Demokracji
Filip Nowak - Narodowy Fundusz Zdrowia
Piotr Warczyński - Pracodawcy RP
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
Organizacja szpitala w oparciu o model oddziałów wieloprofilowych
Moderator: Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Zaproszeni:
Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Krystyna Barcik - Centrum Onkologii w Radomiu
Grzegorz Gielerak - Wojskowy Instytut Medyczny
Jolanta Grenda - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Roman Lewandowski - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
Opieka koordynowana i Value Based Healthcare
Moderator: Urszula Szybowicz - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Zaproszeni:
Krystyna Barcik - Radomskie Centrum Onkologii, Polska Federacja Szpitali
Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Michał Modro - Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie
Izabela Marcewicz-Jendrysik - Warszawski Szpital dla Dzieci
Katarzyna Starosławska - Innovation Manager, Coordinated Care
Anna Warczyńska - Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
 
Zagadnienia:
Czy koordynowana ochrona zdrowia może być receptą na poprawę działania systemu ochrony zdrowia w Polsce?
Czy KOZ umożliwi wprowadzenie value based healthcare?
Jak zachęcić podmioty lecznicze do tworzenia organizacji KOZ?
Jakie są bariery do wprowadzenia KOZ na szeroką skalę w naszym kraju?
Czy mamy przykłady międzynarodowe KOZ, które są warte naśladowania?
Skąd pozyskiwać kadrę koordynatorów do KOZ?
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
AI, AR, VR i roboty - jak innowacje zmieniają ochronę zdrowia
Moderator: Ligia Kornowska - Polska Federacja Szpitali, Koalicja AI w Zdrowiu

Zaproszeni:
Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Innocenta Dźwierzyńska - Medtransfer
Anna Goławska - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Magdalena Kołodziej – My Pacjenci
Zbigniew Nawrat - Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Agnieszka Siennicka - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Joanna Szyman - Polska Federacja Szpitali
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:30
Pacjent w centrum systemu ochrony zdrowia
Moderator: Andrzej Mądrala - wiceprezydent, Pracodawcy RP

Zaproszeni:

Szymon Chrostowski - Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Bogna Cichowska-Duma - Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Adam Jagoda - Medtronic
Filip Nowak - Narodowy Fundusz Zdrowia
Anna Rulkiewicz - Grupa LUX MED, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Zagadnienia:
Modyfikacja sposobu finansowania opieki zdrowotnej w kierunku koordynowanej opieki zdrowotnej oraz koncepcji ochrony zdrowia opartej na wartości (value based healthcare).
Optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia – postrzeganie nakładów w tym obszarze jako inwestycji, odpowiednie zarządzenie nimi, w tym wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rozwój kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych.
Urealnienie nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Obszar innowacji w technologiach nielekowych – rola w optymalizacji opieki nad pacjentem.
Wzmocnienie działań z zakresu e-zdrowia – podjęcie wysiłków w celu ich zrównoważonej implementacji i poprawy funkcjonowania systemu w sposób angażujący i wzmacniający pozycję pacjenta.
Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do leków, które zapewniają skuteczne leczenie zgodne z najnowszymi wytycznymi klinicznymi.
15:30 - 15:40
Przerwa na kawę
15:40 - 16:40
Prometriq MBA - kompetencje menedżera szpitala
Moderator: Piotr Szynkiewicz - MBA, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie

Zaproszeni:
Krzysztof Lehnort - MBA, Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Dariusz Madera - MBA, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Zagadnienia:
- Restrukturyzacja, reforma a kompetencje menedżera i potrzeba deregulacji
- Prezentacja wyników sondy zrealizowanej w środowisku menedżerskim
- Restrukturyzacja przez sanację w przypadku szpitala działającego w formule spółki kapitałowej
Pytania do panelistów:
Czy menedżerowie uzyskają możliwość większej samodzielności w podejmowaniu decyzji dzięki deregulacji? Czy ratowanie szpitali, w tym poprzez sanację, jest uzasadnione wobec poglądów na temat zbyt dużej ich liczby i konieczności ograniczenia roli szpitali w systemie? Jakie są kluczowej kompetencje menedżera szpitala wobec planów lub braku planów systemowych?
16:40 - 16:50
Przerwa na kawę
16:50 - 17:50
Za dużo leczymy w szpitalach
Moderator: Jarosław Kozera - JS Konsulting Jarosław Kozera

Zaproszeni:
Łukasz Jankowski - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Stanisław Karczewski - senator, Prawo i Sprawiedliwość
Filip Nowak - Narodowy Fundusz Zdrowia
Marcin Pakulski – b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Andrzej Zapaśnik - Porozumienie Zielonogórskie

Zagadnienia:
Przedstawienie danych dotyczących udziału hospitalizacji do uniknięcia w podziale na województwa, poziomy szpitali i w zależności od formy własności podmiotów, a także czas hospitalizacji do uniknięcia w sferze publicznej.
Które świadczenia można było realizować poza szpitalnem,
Czy rozwój klinik jednego dnia spowoduje zmniejszenie hospitalizacji w szpitalach?
Czy w Polsce jest za mała dostępność do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?
Jak polityka wpływa na decyzje związane ze szpitalnictwem.
Partnerzy i sponsorzy