V KONGRES WIZJA ZDROWIA - DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ - FORESIGHT MEDYCZNY ORAZ XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

 

WARSZAWA, 13.10.2021 - 14.10.2021

* Szczegółowy program konferencji jest w trakcie opracowywania. 
* Zaproszeni paneliści w trakcie potwierdzania

 
13
października
V KONGRES WIZJA ZDROWIA - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny oraz XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT
SALA LONDYN
8:15–8:20
Otwarcie konferencji
Mieczysław Błoński - Uczelnia Łazarskiego
Jarosław J. Fedorowski - Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Janusz Michalak - Wydawnictwo Termedia
Tomasz Zdrojewski - Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Gdański Uniwersytet Medyczny
08:20–10:00
Sesja Inauguracyjna

ANTYNOMIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
Prowadzący: Michał Kleiber, Krzysztof Opolski, Tomasz Zdrojewski

I. WYWIAD - Wojciech Zaręba, University of Rochester, USA

II. Prezentacje i debata o antynomiach w Polsce z perspektywy:
1. polityki zdrowotnej: Grzegorz Gielerak WIM, Cezary Włodarczyk UJ
2. ministra zdrowia: Janusz Opolski WSEiZ, Krzysztof Chlebus GUMed
3. onkologii i kardiologii: Piotr Rutkowski NIO, Mariusz Gąsior SCChS
4. zdrowia publicznego: Wojciech Hanke IMP, Bogdan Wojtyniak (w zastępstwie Grzegorza Juszczyka NIZP PZH -PIB)

III. Podsumowanie.
10:00–10:10
Przerwa na kawę


10:10–11:10
Onkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości: rak płuca, nerki, głowy i szyi
Moderator: Bartosz Kwiatek, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Agnieszka Beniuk-Patoła - Ministerstwo Zdrowia
Jakub Kucharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Izabela Łasińska - Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu
Aleksandra Rudnicka - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
11:10–11:20
Przerwa na kawę
11:20–12:20
Choroby zakaźne w erze post-covid
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Magdalena Kołodziej – Fundacja My Pacjenci
Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Anna Piekarska - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Marek Posobkiewicz - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Jakub Szulc - ALAB Laboratoria
Joanna Stryczyńska – Kazubska - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12:20–12:30
Przerwa na kawę
12:30–13:30
SM - od objawów do leczenia w 4 miesiące. Czy to możliwe w Polsce?  
Moderator: Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia

Zaproszeni:
Michał Dzięgielewski - Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
Małgorzata Gałązka-Sobotka - Uczelnia Łazarskiego
Iwona Kasprzak - Narodowy Fundusz Zdrowia
Alina Kułakowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tomasz Połeć – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Malina Wieczorek - Fundacja SM – Walcz o siebie
13:30–14:10
Przerwa na lunch
14:10–15:10
Wizja zdrowia w obszarze chorób płuc – śródmiąższowa choroba płuc
Moderator: Bartosz Kwiatek

Zaproszeni:
Eugeniusz Kucharz - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Sebastian Majewski - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego w Łodzi
Katarzyna Romanowska – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Violetta Zajk - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem"
15:10–15:20
Przerwa na kawę
15:20–16:20
Quo vadis HPV w Polsce?
Moderator: Bartosz Kwiatek, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Mariusz Bidziński - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
Małgorzata Bogusz – prezes Fundacji Kulskich, członek EKES
Katarzyna Bondaryk - Kancelaria Adwokacka
Adam Maciejczyk - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Aleksandra Rudnicka - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Leszek Szenborn - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Tomasz Tatara - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
16:20–16:30
Przerwa na kawę
16:30–17:30
Zdrowie Polek - priorytety w obszarze onkologii ginekologicznej
Moderator: Katarzyna Pinkosz, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:

Anita Chudecka-Głaz - Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK2 PUM, konsultant wojewódzka w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Paweł Blecharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Krakowie
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Nowakowski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Włodzimierz Sawicki - Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Bródnowski
Łukasz Szmulski - Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
Krystyna Wechman - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki"
Magda Władysiuk - HTA Consulting
17:30–17:40
Przerwa na kawę
17:40–18:40
Ile powinien zarabiać lekarz – perspektywa polska i europejska
Moderator: Maciej Bogucki - Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia, Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu

Zaproszeni:
Rafał Janiszewski - Kancelaria Doradcza
Łukasz Jankowski - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Adam Kozierkiewicz - ekspert z zakresu ochrony zdrowia
Piotr Warczyński - były wiceminister zdrowia

Zagadnienia:
Zarobki lekarzy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
Co zrobić, aby polskie wynagrodzenie medyków było porównywalne do europejskiego
Ile lekarze wyjeżdża z Polski, aby pracować za granicą?
Czy „białe miasteczko” i protest medyków przyniesie skutek – czy zarobki lekarzy będą większe?

 


14
października
V KONGRES WIZJA ZDROWIA - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny oraz XV HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT
9:00–10:00
Jak skutecznie zwiększyć jakość opieki medycznej z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych? Prezentacja interdyscyplinarnego standardu świadczeń telemedycznych
Moderator: Jan Pachocki, radca prawny - Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza

Zaproszeni:
Paweł Balsam - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Artur Drobniak - Naczelna Rada Lekarska
Magdalena Kołodziej – My Pacjenci
Dorota Korycińska - Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
Piotr Soszyński - Telemedyczna Grupa Robocza

Zagadnienia:
- W 2020 roku nastąpił przełom w wykorzystaniu telemedycyny w systemie ochrony zdrowia. Powyższa zmiana uzasadnia strategiczne podejście do telemedycyny w systemie ochrony zdrowia.
- Należy podjąć działania na rzecz zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości świadczeń telemedycznych, synergii pomiędzy świadczeniami telemedycznymi oraz osobistymi, jak i poszanowaniem praw i interesów pacjenta korzystającego ze świadczeń telemedycznych.
- Brak odpowiedniej standaryzacji generuje ryzyko pominięcia woli pacjenta, nieuwzględnienia specyfiki różniących się od siebie świadczeń telemedycznych oraz poszczególnych obszarów terapeutycznych.
- Efektywna standaryzacja wymaga zaadresowania m.in. następujących obszarów: dostępność, aktualna wiedza medyczna, specyfika rozwiązań telemedycznych, świadomość pacjenta, wola pacjenta, potencjał wyrobów medycznych, realizacja i zarządzanie świadczeniem, spójność regulacyjna, monitorowanie i finansowe premiowanie jakości. Standaryzacja powinna uwzględniać perspektywę pacjenta, profesjonalisty medycznego oraz podmiotu leczniczego.
- Obecne ramy prawne wyznaczają ogólne zasady korzystania z rozwiązań telemedycznych. Ich odpowiednie doprecyzowanie i rozszerzenie może wpłynąć pozytywnie na jakość świadczenia. W tym zakresie możliwe i zasadne jest opracowanie interdyscyplinarnego standardu udzielania świadczeń telemedycznych.
- Eksperci Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza wraz z kilkusiedziesięcioma organizacjami przygotowali interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń telemedycznych., których przestrzeganie ma prowadzić do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń telemedycznych, w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjentów.
- Dodatkowo w White paper przedstawiono kompleksową analizę i pożądany kierunek zmian umożliwiających świadczenie wysokojakościowych usług telemedycznych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
10:00–10:10
Przerwa na kawę
10:10–11:10
Priorytety w polityce lekowej w obszarze onkologii
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Joanna Konarzewska-Król - Fundacja Onkologiczna Nadzieja
Jakub Kucharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Michał Kunkiel  -  Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Witold Owczarek - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
Łukasz Rokicki - Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec
Piotr Rutkowski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Warszawie
Łukasz Szmulski - Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
11:10–11:20
Przerwa na kawę
11:20–12:20
Czy szpitale potrzebują silnej ręki właściciela?
Moderator: Adam Kozierkiewicz, ekspert z zakresu ochrony zdrowia

Zaproszeni:
Rafał Janiszewski - Kancelaria Doradcza
Tadeusz Jędrzejczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Maciej Murkowski - ekspert z zakresu ochrony zdrowia
Piotr Nowicki – Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Marcin Pakulski - b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Konstanty Radziwiłł - wojewoda mazowiecki
Adam Rozwadowski - założyciel spółki CM Enel-Med

Zagadnienia:
Czy centralizacja mogłaby pomóc w zarządzaniu szpitalami?
Zarządzanie w czasie kryzysu a rozdrobnienie właścicielskie.
Kłopoty komunikacyjne między właścicielami.
Czy możliwe jest zmniejszenie liczby organów właścicielskich szpitali.
Główne założenia planowanej reformy szpitalnictwa w Polsce.
12:20–12:30
Przerwa na kawę
12:30–13:30
Niewydolność serca z perspektywy polskiej i amerykańskiej – kluczowe pytania polskich ekspertów
Wywiad z prof. Wojciechem Zaręba z Rochester Univ. Medical Center, USA

Sesja Specjalna Komitetu Zdrowia Publicznego PAN we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym

Podczas Sesji wybitny ekspert z USA prof. Wojciech Zaręba odpowie na ważne i gorące systemowe pytania przygotowane przez prof. Witolda Rużyłło, prof. Adama Witkowskiego, prof. Jadwigę Nessler, prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Bogdana Wojtyniaka i prof. Ryszarda Piotrowicza
13:30–14:10
Przerwa na lunch
14:10–15:10
Systemowe rozszerzanie świadczeń zdrowotnych w kierunku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Moderator: Katarzyna Pinkosz, dziennikarz medyczny

Zaproszeni:
Grzegorz Baczewski – Fundacja Centrum Walki z Alergią
Marcin Czech – Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Michał Dzięgielewski - Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia
Karina Jahnz-Różyk - Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON, konsultant krajowa ds. alergologii
Marek Jutel - Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Krzysztof Kowal – Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
15:10–15:20
Przerwa na kawę
15:20–16:20
Wizja zdrowia w obszarze chorób rzadkich
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Anna Kalicka-Nycz- Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich, ORPHAN
Waldemar Majek - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Anna Potulska-Chromik - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katarzyna Kotulska – Jóźwiak – Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Wojciech Skorupa - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Jacek Sztajnke - Fundacja Parent Project Muscular Dystropy
Joanna Parkitna - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
·      

·  
16:20–16:30
Przerwa na kawę
16:30–17:30
Panel zakaźników
Moderator: Krzysztof Jakubiak, redaktor

Zaproszeni:
Jarosław Drobnik - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Robert Flisiak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Paweł Grzesiowski - Naczelna Rada Lekarska ds. COVID-19
Teresa Jackowska - Szpital Bielański w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii
Anna Piekarska - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Marek Posobkiewicz - główny inspektor sanitarny MSWiA w WIML
Piotr Rzymski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Partnerzy i sponsorzy