V MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

, 16.12.2020 - 18.12.2020

 
16
grudnia
ŚRODA
Wirtualna sala wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
16:00–16:05
Uroczyste otwarcie e-Konferencji LIVE
Krzysztof Kusza
 
SESJA INAUGURACYJNA
16:05–16:30
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w leczeniu Covid-19 w świetle polskich doświadczeń
Robert Flisiak
16:30–16:55
Oksygenacja pozaustrojowa w przebiegu covidowego zapalenia płuc
Marcin Wąsowicz
16:55–17:20
Rola Prokalcytoniny oraz innch biomarkerów na oddziale intensywnej terapii w czasie COVID19
Wykład sponsorowany firmy Thermo Fisher Scientific
Mariusz Piechota
17:20–17:40
Najczęstsze problemy leczenia pacjentów z COVID + na OIT
Waldemar Goździk/Jakub Śmiechowicz
17:40–18:15
Ciężarna pacjentka z zakażeniem SARS-CoV-2 na OIT
Waldemar Goździk
18:15–18:50
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
 
Sesja II „Covidowe Zapalenie Płuc”
18:50–19:15
COVID-19 jako endoteliopatia a nie ARDS...
Wojciech Dąbrowski
19:15–19:40
Powikłania zakrzepowo-zatorowe w COVID-19- implikacje dla praktyki klinicznej
Konstanty Szułdrzyński
19:40–20:00
Wytyczne postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas pandemii wirusem SARS-CoV-2
Małgorzata Grześkowiak
20:00–20:20
Po co komu zespół kontroli zakażeń szpitalnych?
Aleksander Deptuła
20:20–20:40
Leczenie Bólu u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania
Katarzyna Kotfis
20:40–21:00
Interpretation of PCT at the bedside: COVID-19 and beyond
Zsolt Molnar


17
grudnia
CZWARTEK
Wirtualna sala wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
 
Sesja III Wentylacja mechaniczna w przebiegu Covid-19/ARDS
16:00–16:25
Wentylacja mechaniczna w COVID-19 i w ARDS - to samo, czy jednak nie zawsze?
Konstanty Szułdrzyński
16:25–17:15
Zapraszamy do odwiedzania wirtualnych stoisk
17:15–17:40
Znieczulenie nisko i bezopioidowe w kontekście zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym
Tomasz Gaszyński
17:40–18:15
Farmakoterapia krytycznie chorych pacjentów z COVID-19 w świetle aktualnych wytycznych
Wojciech Szczeklik
18:15–18:50
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
 
Sesja IV Tlen jako zapomniany lek + varia
18:50–19:15
Leczenie tlenem w przebiegu Covid-19
Mariusz Piechota
19:15–19:40
NIV w przebiegu covidowego zapalenia płuc
Zbigniew Szkulmowski
19:40–20:10
Zapraszamy do odwiedzania wirtualnych stoisk
20:10–20:30
Odpowiedzialność karna lekarza za skutki błędów medycznych w świetle najnowszych przepisów
Rafał Kubiak
20:30–20:50
Informacja medyczna w dobie pandemii – wierzyć czy nie wierzyć? Jak czytać doniesienia naukowe?
Miłosz Jankowski
20:50–21:10
Wytyczne praktyki klinicznej i przeglądy systematyczne – decyduj mimo niepewności. Przewodnik dla anestezjologa
Miłosz Jankowski
21:10–21:30
Covidowe zapałenie płuc w przebiegu zespołu Leriche
Anna Kluzik


18
grudnia
PIĄTEK
Wirtualna sala wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
 
Sesja V Intensywna terapia w przebiegu Covid-19
16:00–16:20
Czy główny ciężar najciężej chorych na Covid-19 spoczywa na nas???
Marcin Wąsowicz
16:20–16:40
Koronawirus - mechanizmy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
Wojciech Dąbrowski
16:40–17:00
Covid-19: Majaczenie stanu ciężkiego podczas pandemii SARS-CoV-2
Katarzyna Kotfis
17:00–17:30
Terapia wysokiego przepływu donosowego Optiflow w COVID-19
Wykład sponsorowany firmy Fisher & Paykel
Miroslaw Zietkiewicz
17:30–17:50
Prawne dylematy lekarza anestezjologa w dobie pandemii
Rafał Kubiak
17:50–18:20
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
 
Sesja VI satelitarna firmy Edwards
Czy mamy, narzędzia które pomogą uniknąć hipotensji?
18:20–18:40
Hipotensja – przegląd najnowszej literatury
Maciej Żukowski
18:40–18:55
Śródoperacyjna hipotensja-doświadczenia własne Szpital Uniwersytecki im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
Jakub Szrama
18:55–19:10
Korzyści jakie daje rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne. Doświadczenia własne i protokół postępowania SPSK1 w Szczecinie
Joanna Pastuszka, Agata Andrzejewska
19:10–19:20
DYSKUSJA LIVE Odpowiedzi na pytania
 
Sesja VII Płynoterapia, monitorowanie dynamiki układu krążenia u chorych z Covid-19 + varia
19:20–19:40
Problemy kwalifikacji pacjentów z COVID -19 do leczenia z użyciem ECMO
Piotr Knapik, Ewa Trejnowska
19:40–20:00
Płynoterapia w ARDS
Wojciech Dąbrowski
20:00–20:20
ECMO jako pomost do transplantacji płuc u pacjentów z COVID - 19
Ewa Trejnowska, Konstanty Szuldrzyński, Marek Ochman, Maciej Urlik
20:20–20:40
Udrażnianiu dróg oddechowych w dobie pandemii Covid19
Tomasz Gaszyński
20:40–21:00
Okołooperacyjne postępowanie anestezjologiczne u pacjentek ze zdiagnozowaną infekcją SARS-CoV-2 do cięcia cesarskiego
Włodzimierz Płotek
21:00–21:15
DYSKUSJA LIVE Odpowiedzi na pytania
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Krzysztof Kusza


© 2021 Termedia