VI KONGRES WIZJA ZDROWIA - DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ - FORESIGHT MEDYCZNY ORAZ XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

 

WARSZAWA, 11.10.2022 - 12.10.2022

 
11
października
.
08:40 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA WIZJA ZDROWIA NA LATA 2022 / 2023
MODERATOR:
Bartosz Kwiatek – dziennikarz telewizji Polsat News

ZAPROSZENI DO PANELU:
Bartłomiej Chmielowiec – rzecznik praw pacjenta
Małgorzata Gałązka-Sobotka – dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Krzysztof Kopeć – prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Joanna Parkitna – dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Radosław Sierpiński – prezes Agencji Badań Medycznych
Krystyna Wechmann – prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
DETERMINANTY SUKCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV W POLSCE
MODERATOR: Bartosz Kwiatek – dziennikarz telewizji Polsat News

ZAPROSZENI DO PANELU:
Grzegorz Głąb – adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, współwłaściciel Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej w Opolu
Ernest Kuchar – kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Andrzej Nowakowski – kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Aleksandra Rudnicka – rzeczniczka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA – CZY PACJENCI MOGĄ JUŻ DZIŚ MÓWIĆ O KORZYŚCIACH?
MODERATOR:
Bartosz Kwiatek – dziennikarz telewizji Polsat News

ZAPROSZENI DO PANELU:
Joanna Chorostowska-Wynimko – kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Beata Jagielska – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej na Mazowszu, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld – kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Tadeusz Pieńkowski – kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CSKMSWiA, kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMPK
Ewelina Puszkin – wiceprezes Fundacji OmeaLife
Aleksandra Wilk – koordynator Sekcji Raka Płuca, Fundacja TO SIĘ LECZY
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
DLACZEGO POLKI NIE MUSZĄ UMIERAĆ NA ZAAWANSOWANEGO RAKA TRZONU MACICY?
MODERATOR:
Katarzyna Pinkosz – dziennikarka

ZAPROSZENI DO PANELU:
Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Joanna Didkowska – kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów oraz Krajowego Rejestru Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Ewa Kalinka – kierownik Kliniki Onkologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Radosław Mądry – kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytut Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Anna Kupiecka – prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH OD NIEMOWLAKA DO SENIORA – ROLA PAŃSTWA
MODERATOR:
Bartosz Kwiatek – dziennikarz telewizji Polsat News

ZAPROSZENI DO PANELU:
Ewa Augustynowicz – przewodnicząca Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
Grzegorz Hudzik – śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
Joanna Kujawa – Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
Joanna Parkitna – dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Michał Seweryn – prezes EconMed Europe, specjalista zdrowia publicznego i epidemiologii
Leszek Szenborn – kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu
Łukasz Szmulski - dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
Jacek Wysocki – kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Tadeusz Zielonka – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15:10 - 15:15
Przerwa na kawę
15:15 - 16:15
WPROWADZENIE STANDARDU OPIEKI SKOORDYNOWANEJ NAD PACJENTEM NEFROLOGICZNYM
MODERATOR:
Małgorzata Wiśniewska – dziennikarz 

Szymon Brzósko - przedstawiciel Nefron - Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska (dyrektor medyczny DaVita Polska)
Ryszard Gellert – kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, dyrektor CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii
Magdalena Krajewska – kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Jakub Kucharz – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Beata Naumnik – kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Tomasz Krummel –  członek Zarzadu Fresenius Nephrocare Polska
16:15 - 16:20
Przerwa na kawę
16:20 - 17:20
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ CUKRZYCĘ, A JAK LECZYĆ, TO TYLKO INNOWACYJNIE
MODERATOR:
Krzysztof Łanda – przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes MedInvest Scanner sp. z o.o.

ZAPROSZENI DO PANELU:
Leszek Czupryniak – kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM, pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ds. współpracy międzynarodowej
Tomasz Klupa – kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii w Małopolsce, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Anna Śliwińska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Mariusz Wyleżoł – kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
17:20 - 17:25
Przerwa na kawę
17:25 - 18:25
PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ – KONIECZNE ZMIANY, CZY KONIECZNIE DO ZMIANY?
MODERATOR:
Krzysztof Łanda – przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes MedInvest Scanner sp. z o.o.

ZAPROSZENI DO PANELU:
Marcin Czech – kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Paulina Kieszkowska-Knapik – wspólnik kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Marcin Pieklak – partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
19:00 - 23:00
BIZNES MIKSER
(obowiązują zaproszenia)

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD 
08:00 - 08:30
WYKŁAD INAUGURACYJNY
HEALTH POLICY IN EUROPE: LESSONS FROM THE PANDEMIC
Martin McKee – Professor of European Public Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, Research Director of the European Observatory on Health Systems and Policies, Past-President of the European Public Health Association, President Elect of the British Medical Association
08:30 - 08:40
Otwarcie konferencji
Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacja Szpitali
Janusz Michalak — prezes Wydawnictwo Termedia
Tomasz Zdrojewski – były przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
08:40 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA KOMITETU ZDROWIA PUBLICZNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Prezentacja projektu KZP PAN „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce na podstawie dowodów naukowych i dobrych praktyk innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”

PROWADZĄCY:
Wojciech Hanke – przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Tomasz Zdrojewski – były przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

WYKŁADY:
Główne aktualne zagrożenia dla systemu
Tomasz Zdrojewski – były przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Bogdan Wojtyniak – zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Uwarunkowania makroekonomiczne
Marek Zuber – ekonomista, wykładowca w Akademii Wyższej Szkole Biznesu

Zdrowie publiczne
Wojciech Hanke – przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Cezary Włodarczyk – były dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wieloletni ekspert Centrum Analiz Strategiczno-Ekonomicznych

DEBATA EKSPERTÓW:
Wojciech Hanke – przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Janusz Heitzman – pełnomocnik do spraw psychiatrii sądowej przy ministrze zdrowia i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Krzysztof Opolski – były kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bolesław Samoliński – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Cezary Włodarczyk – były dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bogdan Wojtyniak – zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Tomasz Zdrojewski – były przewodniczący Prezydium KZP PAN, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Marek Zuber – ekonomista, wykładowca w Akademii Wyższej Szkole Biznesu
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
PO PIERWSZE, ZDROWIE
MODERATOR:
Andrzej Mądrala – członek Rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP

ZAPROSZENI DO PANELU:
Artur Białkowski – wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej
Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali
Agnieszka Gołąbek – manager ds. komunikacji i public affairs Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Beata Małecka-Libera – senator, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
Roman Pałac – prezes Gemini Polska
Sylwia Piekarska – przewodnicząca sekcji szpitalnej Izby POLMED
Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
CZY SKUTECZNIE REALIZUJEMY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH?
MODERATOR:
Jakub Gierczyński – ekspert systemu ochrony zdrowia

ZAPROSZENI DO PANELU:
Barbara Dziuk – posłanka Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich
Anna Latos-Bieleńska – kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich
Stanisław Maćkowiak – prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN oraz Federacji Pacjentów Polskich
Waldemar Majek – prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Łukasz Szmulski – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia
Zbigniew Żuber – kierownik Oddziału Klinicznego Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
WIZJA ZDROWIA W OBSZARZE KARDIOLOGICZNYM
MODERATOR:
Jakub Gierczyński – ekspert systemu ochrony zdrowia

ZAPROSZENI DO PANELU:
Robert Gil – kierownik Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Tomasz Hryniewiecki – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego
Piotr Jankowski – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie p. o. Kierownika Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP
Waldemar Kraska – wiceminister zdrowia
Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Adam Witkowski – kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021
Agnieszka Wołczenko – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
PRIORYTETY W POLITYCE LEKOWEJ W ONKOLOGII I ONKOHEMATOLOGII
MODERATOR:
Krzysztof Jakubiak – dziennikarz

ZAPROSZENI DO PANELU:
Piotr Chłosta – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM
Krzysztof Giannopoulos – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
Iwona Hus – prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
Krzysztof Jamroziak – kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Ewa Lech-Marańda – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Roman Sosnowski – Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
Jakub Żołnierek – Klinika Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, członek polskiej Grupy Raka Nerki
15:10 - 15:15
Przerwa na kawę
15:15 - 16:15
AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY SKÓRY. PACJENT W CENTRUM UWAGI
MODERATOR:
Jakub Gierczyński – ekspert systemu ochrony zdrowia

ZAPROSZENI DO PANELU:
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Joanna Narbutt – konsultant krajowa w dziedzinie dermatologii i wenerologii, kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi
Witold Owczarek – kierownik Kliniki Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Dagmara Samselska – prezes Amicus Fundacja Łuszczycy i ŁZS
Irena Walecka – kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
16:15 - 16:20
Przerwa na kawę
16:20 - 17:20
PANEL ZAKAŹNIKÓW
MODERATOR:
Bartosz Kwiatek – dziennikarz telewizji Polsat News

ZAPROSZENI DO PANELU:
Marcin Czech – kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 
Tomasz Dzieciątkowski – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Robert Flisiak – kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Waldemar Kraska – wiceminister zdrowia
Anna Piekarska – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Piotr Rzymski – adiunkt w Zakładzie Medycyny Środowiskowej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Joanna Zajkowska – zastępca Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
12
października
* program w trakcie przygotowania
08:30 - 09:00
WYKŁAD INAUGURACYJNY: PERSPEKTYWA ROZWOJU ZAWODÓW MEDYCZNYCH W POLSCE
Piotr Bromber – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
09:00 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA: SZPITAL W TRUDNYCH CZASACH. CO NAS NIE ZABIJE, TO NAS WZMOCNI
MODERATOR:
Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali

ZAPROSZENI DO PANELU:
Leszek Stanisław Kliś – dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Izabela Marcewicz-Jendrysik – dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Nowicki – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Małgorzata Majer – prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego, członek zarządu PFSz, była prezes STOMOZ
Jacek Siewiera szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Dorota Ząbek - dyrektor zarządzający Radomskiego Centrum Onkologii
10:00 - 10:10
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA, PERSONELU MEDYCZNEGO I SZPITALA
MODERATOR:
Małgorzata Wiśniewska – dziennikarz

ZAPROSZENI DO PANELU:
Jakub Adamski - dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Maria Cianciara – prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali
Arkadiusz Grądkowski – prezes Izba POLMED
Marzena Janowska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu
Mariola Łodzińska – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Wojciech Zegarski – Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w bydgoskim Centrum Onkologii
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
SESJA WYKŁADÓW EDUKACYJNYCH
11:20 – 11:40

SZKOLENIA KADAWEROWE DLA KADRY MEDYCZNEJ JAKO EFEKTYWNA INWESTYCJA W ZDROWIE PACJENTA I ROZWÓJ MEDYCYNY

Hanna Szweda

11:40 - 12:00

RANKING PROGRAMÓW MBA W OCHRONIE ZDROWIA

Piotr Szynkiewicz – prezes Prometriq Akademia Zarządzania
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
DAWSTWO DANYCH MEDYCZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI UE: CZY SZANSA DLA POLSKIEJ MEDYCYNY?
MODERATOR: Ligia Kornowska

ZAPROSZENI DO PANELU:
Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
Paweł Kaźmierczyk - prawnik, associate DZP
Bartosz Poliński - prezes Fundacji Onkologicznej „Alivia”
Iwona Radziszewska - ekspert ds. PR & Promocji Centrum Medycznego WUM
Piotr Strychalski - prezes eGabinet
13:30 - 14:00
Przerwa na lunch
14:00 - 15:00
DOBROSTAN KADRY MEDYCZNEJ: JAK WSPIERAĆ MEDYKÓW?  
MODERATOR:
Urszula Szybowicz – prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali

ZAPROSZENI DO PANELU:
Ewa Mojs – psycholog kliniczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Nie Widać Po Mnie
Anna Kaźmierczak-Mytkowska – psycholog kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Michał Modro – wspólnik w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz – pełnomocniczka Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zdrowia Lekarzy
15:00 - 15:05
WYKŁAD:
NOWOCZESNE SZKOLENIA KADAWEROWE W CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ
Kamila Zawadzka - prezes Centrum Edukacji Medycznej
15:05 - 15:10
Przerwa na kawę
15:10 - 16:10
ROBOTYKA MEDYCZNA, SZANSE I ZAGROŻENIA – MAMY RAPORT O RYNKU ROBOTYKI CHIRURGICZNEJ W POLSCE
MODERATOR:
Joanna Szyman – prezes NEO Hospital oraz przewodnicząca Koalicji Robotyki Medycznej przy PFSz

ZAPROSZENI DO PANELU:
Artur Bachta –zastępca Dyrektora WIM - Komendant CSK MON,Wojskowy Instytut Medyczny
Artur Ostrowski – dyrektor zarządzający ds. systemów robotycznych da Vinci Synektik
Robert Surowiec – wiceprezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
Urszula Szybowicz – prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali
Marek Witulski – dyrektor branż Diagnostic Imaging Advanced Therapies, Siemens Healthineers w Polsce
Artur Wnuk – dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
.
10:10 - 12:20
PODSUMOWANIE PIERWSZEJ CZĘŚCI AKCJI „ZDROWY POMYSŁ” – PREZENTACJA POMYSŁÓW
MODERATOR:
Adam Kozierkiewicz – niezależny ekspert

ZAPROSZENI DO PANELU:
Piotr Dąbrowiecki – przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP, Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Alergologiczne
E-recepta 2.0, czyli projekt optymalizacji opieki nad pacjentami z astmą

Anna Gawrońska – ekspert Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny
Cyfrowy szpital, bezpieczny pacjent

Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
System ochrony zdrowia na miarę potrzeb oraz współczesnych wyzwań i zagrożeń

Jarosław Kozera – właściciel firmy JS Konsulting, były prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
Jadwiga Nessler – kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kompleksowa opiece nad chorymi z niewydolnością serca

Cezary Pakulski – kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Opieka zdrowotna dla mieszkańców wsi i niewielkich miast – propozycja Instytutu Strategie 2050

Bogdan Solnica – kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Standaryzacji informacji w diagnostyce laboratoryjnej – projekt Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
CO Z REFORMĄ SZPITALNICTWA – DYSKUSJA O PROJEKCIE USTAWY O MODERNIZACJI I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI SZPITALNICTWA, KLUCZOWYCH CELACH ZMIAN I PRZYSZŁOŚCI REFORMY SZPITALI
MODERATOR:
Jarosław Kozera – właściciel firmy JS Konsulting, były prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

ZAPROSZENI DO PANELU:
Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Rafał Janiszewski – właściciel kancelarii doradczej
Tadeusz Jędrzejczyk - dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Magdziarz – partner zarządzający Formedis Medical Management Consulting
Bolesław Piecha – poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia w rządzie PiS w latach 2005–2007
Andrzej Sośnierz – Koło Polskie Sprawy
13:30 - 14:00
Przerwa na lunch
14:00 - 15:00
CO Z SYSTEMEM NO FAULT – DYSKUSJA O ZALETACH I WADACH SYSTEMU, A TAKŻE PERSPEKTYWIE PACJENTÓW, LEKARZY I PRAWNIKÓW
MODERATOR: Jarosław J. Fedorowski – prezes Polskiej Federacji Szpitali

ZAPROSZENI DO PANELU:
Jolanta Budzowska – radca prawny
Bartłomiej Chmielowiec – rzecznik praw pacjenta
Łukasz Jankowski – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Magdalena Kołodziej – prezes Fundacji „My Pacjenci”
Radosław Tymiński radca prawny