VI KONFERENCJA SEKCJI STWARDNIENIA ROZSIANEGO I NEUROIMMUNOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

WARSZAWA, 19.01.2024 - 20.01.2024

Program w wersji do druku
19
stycznia
Piątek
13:30 - 13:40
13:40 - 14:10
Wykład sponsorowany firmy
Leki biologiczne równoważne i leki generyczne w SM - szanse i wyzwania
14:10 - 14:40
Wykład sponsorowany firmy
Fakty i mity o terapii anty-CD20 w SM
14:40 - 14:55
Wykład sponsorowany firmy
Jakie korzyści odnosi pacjent z leczenia BoNT-A w przebiegu SM
Wykładowca
dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
14:55 - 15:05
Dyskusja
15:05 - 15:25
Przerwa
SESJA II
Moderatorzy
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
15:25 - 15:45
Wykład sponsorowany firmy
Szkiełko i oko – czy brak rzutów w RRMS to na pewno brak postępu choroby?
15:45 - 16:15
Wykład sponsorowany firmy
Miejsce kladrybiny w tabletkach w leczeniu RRMS w oparciu o aktualne rekomendacje Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN
16:15 - 16:45
Wykład sponsorowany firmy
Personalizacja leczenia w SM z uwzględnieniem wpływu DMT na układ immunologiczny
Wykładowca
Aleksandra Podlecka-Piętowska
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
16:45 - 16:55
Dyskusja
16:55 - 17:15
Przerwa
17:15 - 18:45
SESJA III POD PATRONATEM FIRMY

10 lat od przełomu w SM
Moderator
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
17:15 - 17:40
Terapie anty-CD20 w świetle najnowszych wytycznych

17:40 - 18:30
Ocrevus w praktyce klinicznej - doświadczenia własne

Długoterminowa terapia lekiem Ocrevus - przypadek pacjenta z badania OPERA
Wykładowca
dr n. med. Ewa Belniak
Zmiana terapii na Ocrevus po suboptymalnej odpowiedzi na leczenie fingolimodem
Wykładowca
dr n. med. Justyna Chojdak-Łukasiewicz
Przypadek pacjenta z postępującą postacią stwardnienia rozsianego
Terapia okrelizumabem u pacjentki ze stwardnieniem rozsianym o początku pediatrycznym z nieskutecznością wcześniejszych terapii
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
18:30 - 18:45
Dyskusja

18:45 - 19:00
Przerwa
19:00
Kolacja
Sala Grodno
17:15 - 18:45
Warsztaty MRI
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Siger
20
stycznia
Sobota
8:00 - 8:10
SESJA I

Postępy w neuroimmunologii
Moderator
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
8:10 - 8:25
Przebieg SM wczoraj i dziś, czyli co zmieniły nowe terapie
8:25 - 8:40
Terapia pomostowa w SM
Wykładowca
Aleksandra Podlecka-Piętowska
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
8:40 - 8:55
Rodzinne występowanie SM
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
8:55 - 9:10
Biomarkery w stwardnieniu rozsianym
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
9:10 - 9:20
Dyskusja
9:20 - 9:30
Przerwa
SESJA II

Programy lekowe w stwardnieniu rozsianym i neuroimmunologii
9:30 - 9:45
Nowy program lekowy w stwardnieniu rozsianym B.29 - kluczem do personalizacji terapii SM
9:45 - 10:00
Program lekowy leczenia spastyczności w przebiegu SM
10:00 - 10:15
Program lekowy NMOSD – nasze 300 dni z programem NFZ leczenia NMOSD satralizumabem
Wykładowca
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:15 - 10:30
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w programie lekowym terapii migreny przewlekłej
Wykładowca
Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
10:30 - 10:40
Dyskusja
10:40 - 10:50
Przerwa
SESJA III

Najlepsze polskie publikacje oryginalne 2023
10:50 - 11:00
Charakterystyka kliniczna bólów głowy u pacjentów z SM
Wykładowca
Iwona Rościszewska-Zukowska
dr n. med. Iwona Rościszewska-Zukowska
11:00 - 11:10
Długoterminowe rokowanie kliniczne, radiologiczne oraz w zakresie funkcji poznawczych w zależności od wzorca immunopatologicznego plak demielinizacyjnych u pacjentów z SM
11:10 - 11:20
Ocena parametrów zapalnych i neurodegeneracyjnych w PMR u pacjentów z SM
Wykładowca
dr n. med. Bożena Adamczyk
11:20 - 11:30
Znaczenie predykcyjne atrofii mózgowia, biomarkerów serologicznych i parametrów poznawczych w ocenie wczesnej progresji SM
Wykładowca
lek. Magdalena Oset
11:30 - 11:40
Wybrane parametry stresu oksydacyjnego u chorych na rzutowo-remisyjną postać stwardnienia rozsianego w odniesieniu do aspektów klinicznych
11:40 - 11:50
Radiologiczne, ale nie kliniczne, korzyści związane ze statusem i suplementacją witaminy D u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Wykładowca
11:50 - 12:00
Leczenie kladrybiną w tabletkach poza rokiem czwartym
12:00 - 12:10
Przeciwciała przeciwko białku S i N wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego leczonych lekami modyfikującymi przebieg choroby

Wykładowca
lek. Joanna Kulikowska
12:10 - 12:20
Dyskusja
12:20 - 12:30
Przerwa
SESJA IV

Rekomendacje Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN – aktualności
12:30 - 12:45
Rekomendacje Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN w leczeniu immunomodulującym stwardnienia rozsianego
12:45 - 13:00
Rekomendacje Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN dotyczące diagnostyki i leczenia chorób ze spektrum NMO
Wykładowca
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
13:00 - 13:15
Rekomendacje Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN dotyczące ryzyka onkologicznego u chorych z SM leczonych DMT
Wykładowca
Iwona Rościszewska-Zukowska
dr n. med. Iwona Rościszewska-Zukowska
13:15 - 13:25
Dyskusja
13:25 - 14:10
Przerwa obiadowa
SESJA V

Sesja ciekawych przypadków klinicznych
Moderatorzy
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
14:10 - 14:20
Idiosynkrazja na metyloprednizolon u pacjenta z SM – „kiedy główny sojusznik okazuje się wrogiem

Wykładowca
lek. Dariusz Dziubek
14:20 - 14:30
SM czy seronegatywne NMOSD?
Wykładowca
Dominika Jakubowicz-Lachowska
dr n. med. Dominika Jakubowicz-Lachowska
14:30 - 14:40
Czy to zawsze SM? trudności w diagnostyce i leczeniu zespołu Susaca
Wykładowca
lek. Krzysztof Nieporęcki
14:40 - 14:50
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu-diagnostyka i możliwa terapia
Wykładowca
Barbara Gębka-Kępińska
lek. Barbara Gębka-Kępińska
14:50 - 15:05
Dyskusja
15:05 - 15:30
Przerwa
SESJA VI

Nowe horyzonty w diagnostyce i leczeniu chorób neuroimmunologicznych
15:30 - 15:45
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – od diagnostyki do terapii
15:45 - 16:00
Nowe terapie immunologiczne w chorobach neurologicznych
16:00 - 16:15
Onkologiczne zdarzenia niepożądane leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego zgłoszone do bazy EudraVigilance

Wykładowca
mgr Michał Chrzanowski
16:15 - 16:30
Smouldering MS - nowa koncepcja w patofizjologii i terapii stwardnienia rozsianego
16:30 - 16:40
Dyskusja
SESJA VII

Wieloośrodkowe projekty Sekcji SM i Neuroimmunologii – zaproszenie do współpracy
16:40 - 16:45
Terapie modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego z perspektywy pacjenta
16:45 - 16:50
Jakość życia chorych na SM w Polsce
16:50 - 16:55
Rodzinne występowanie SM
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
16:55
Zakończenie konferencji