EN

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA

 

POZNAŃ, 26.09.2019 - 28.09.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Uwaga!
W trakcie obrad przewidziane są sesje interaktywne z głosowaniem SMS.
Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników Zjazdu o zabranie telefonów komórkowych i ich wyciszenie.Wydarzenie jest zgodne z Kodeksem etycznej praktyki biznesowej MedTech Europe

Termin:
26-28 września 2019 r.

Miejsce:
Novotel Centrum
pl. Andersa 1
61-898 Poznań

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Witold Szyfter

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Sekcja Otologii i Neurootologii
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

Klinika Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Naukowe
„Lepiej Słyszeć – Better Hearing”

Patronat honorowy:
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzeja TykarskiegoOrganizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Zgłoszenia wystawców przyjmuje:
Agnieszka Mańkowska
a.mankowska@termedia.pl
tel. kom. +48 512 027 379

Biuro organizacyjne
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
© 2020 Termedia