VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES KARDIOLOGII W PRAKTYCE LEKARZA POZ

 

ONLINE, 08.12.2022 - 10.12.2022

 
8
grudnia
Czwartek
14:55
Otwarcie
15:00 - 16:30
Komorowe zaburzenia rytmu serca – diagnostyka, stratyfikacja, leczenie
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Łukasz Szumowski
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Kołatania serca – na co zwrócić uwagę w wywiadzie i badaniu przedmiotowym?
Monitorowanie rytmu serca – metody, wskazania
Kiedy zwiastują nagłe zatrzymanie krążenia?
Kiedy i jaka farmakologia? kiedy ablacja?
Wykładowca
Łukasz Szumowski
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Dyskusja (Q&A)
16:30 - 17:15
SESJA SATELITARNA FIRMY    

Optymalna farmakoterapia u pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym w gabinecie lekarza POZ
Wykładowca
Agnieszka Tycińska
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
17:15 - 17:30
PRZERWA REKLAMOWA
17:30 - 19:00
Duszność – przyczyny, różnicowanie, terapia
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Przyczyny duszności – jak je zróżnicować?
Nadciśnienie płucne – definicja, przyczyny
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
Tętnicze nadciśnienie płucne
Dyskusja (Q&A)
9
grudnia
Piątek
13:50 - 15:20
Miejsce VKA w terapii przeciwkrzepliwej. Jak optymalizować terapię?
Skuteczność leczenia w różnych populacjach chorych
Krwotoczne powikłania leczenia przeciwkrzepliwego – co monitorować?
Zamknięcie uszka lewego przedsionka – czy znosi ryzyko zatoru?
Wykładowca
Marcin Demkow
prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Dyskusja (Q&A)
15:20 - 15:30
PRZERWA REKLAMOWA
15:30 - 17:00
Wady zastawkowe – nowości terapii
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Sztuczne zastawki serca – dlaczego ostatni wybór chirurga?
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Zwężenie zastawki aortalnej
Niedomykalność zastawki mitralnej
Wykładowca
Andrzej Gackowski
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Niedomykalność zastawki trójdzielnej
Dyskusja (Q&A)
17:00 - 17:30
SESJA SATELITARNA FIRMY    

Przewlekłe zespoły wieńcowe – Diagnostyka i leczenie
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Wojciech Braksator
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
Zasady obrazowania w przewlekłych zespołach wieńcowych
Wykładowca
Wojciech Braksator
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
Niewydolność serca po ostrym zespole wieńcowym
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Dyskusja (Q&A)
17:30 - 19:00
Niewydolność serca – farmakologia i nie tylko
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Przemysław Leszek
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Niewydolność serca – kiedy podejrzewać? Badanie podmiotowe i przedmiotowe, EKG, RTG
Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) – co o niej wiemy?
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Farmakoterapia niewydolności serca – doświadczenie z nowymi lekami
Wykładowca
Przemysław Leszek
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Elektroterapia – możliwości, wskazania, efekty
Wykładowca
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Dyskusja (Q&A)
10
grudnia
Sobota
9:20 - 10:50
Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli jak nie zostać pacjentem?
Dzieci i młodzież – wczesne początki epidemii chorób cywilizacyjnych
Seniorzy - Kogo szczególnie zachęcać? Na co zwrócić uwagę?
Nie tylko farmakologia…prozdrowotne nawyki w codziennym życiu
Farmakoterapia – jak optymalizować?
Dyskusja (Q&A)
10:50 - 11:00
PRZERWA REKLAMOWA
11:00 - 12:30
Ostre powikłania i odległe następstwa sercowo-naczyniowe w przebiegu COVID
Leczenie przeciwkrzepliwe w COVID - 19 czy skuteczna prewencja powikłań sercowo-naczyniowych?
Czy choroby serca wskazują na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19?
Czy rutynowo badać serce po infekcji?
Dyskusja (Q&A)
12:30 - 14:00
Varia
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
ExVe w spoczynkowym EKG. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Kiedy przewlekła choroba serca zwiększa ryzyko operacji nie-kardiologicznej?
Wykładowca
Wojciech Braksator
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
Leczenie przeciwkrzepliwe – modyfikacja przed leczeniem zabiegowym
Jaka intensywność wysiłku ma korzystny wpływ na serce?
Dyskusja (Q&A)
14:00 - 14:10
Podsumowanie Kongresu