VII KONGRES WIZJA ZDROWIA - DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ - FORESIGHT MEDYCZNY ORAZ XVII HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

 

2.10.2023 - WARSZAWA
3.10.2023 - ONLINE

PROGRAM

Program w wersji do druku
2
października
VII KONGRES WIZJA ZDROWIA - Diagnoza i Przyszłość - Foresight Medyczny
* program może ulec zmianie
08:40 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA WIZJA ZDROWIA NA LATA 2023 / 2024
Moderatorzy: Bartosz Kwiatek (Polsat News), Jakub Gierczyński (ekspert rynku zdrowia)
Zaproszeni:
Artur Białkowski, Medicover, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Pracodawcy RP
Piotr Bromber, Ministerstwo Zdrowia
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Krzysztof Kępiński, GSK Poland
Joanna Kmiecik–Grudzień, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
Filip Nowak, Narodowy Fundusz Zdrowia
Wojciech Skorupa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Roman Topór-Mądry, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
10:00 - 11:15
ZDROWIE PO WYBORACH - OKRĄGŁY STÓŁ - POMYSŁY NA USPRAWNIENIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Moderator: Janusz Michalak (Termedia)

Zaproszeni:

Urszula Demkow, Polska 2050 

Łukasz Jankowski, Naczelna Rada Lekarska 

Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł  

Wojciech Konieczny, Lewica, senator

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków

Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja, poseł

Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, poseł

Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, poseł

Andrzej Sośnierz, Polskie Sprawy, poseł

11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
MAMMOGRAFIA OD 40. ROKU ŻYCIA? CO MOŻEMY ZROBIĆ, ŻEBY ZWIĘKSZYĆ WCZESNE WYKRYCIE RAKA PIERSI W POLSCE?

Moderator: Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:

Joanna Didkowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Paweł Kabata, Wojewódzkie Centrum Onkologii - Copernicus PL Sp. z o.o.

Joanna Kufel-Grabowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewelina Patała, Fundacja OmeaLife

Joanna Streb, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, małopolska konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii

12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
WCZEŚNIEJ ZNACZY LEPIEJ. DLACZEGO WCZESNE INTERWENCJE W ONKOLOGII SĄ TAK WAŻNE DLA PACJENTA JAK I DLA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA?
Moderator: Bartosz Kwiatek (Polsat News)
Zaproszeni:
Bożena Cybulska-Stopa, Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Krzysztof Jakubiak, redaktor portalu mzdrowie.pl
Maciej Niewada, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Ewelina Patała, Fundacja OmeaLife
13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
INTERDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE NA SZCZEPIENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE PÓŁPAŚCA

Moderator: Katarzyna Pinkosz (Wprost)

Zaproszeni:

Krzysztof Giannopoulos, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Magdalena Kocot-Kępska, Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Wakcynologii

Ilona Małecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Wakcynologii

Irena Walecka Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

15:10 - 15:15
Przerwa na kawę
15:15 - 16:15
NEUROLOGIA W ROKU JUBILEUSZU 90 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO STAŁA SIĘ DZIEDZINĄ PRIORYTETOWĄ. O INNOWACYJNYCH TERAPIACH.

Moderator: Jakub Gierczyński (ekspert rynku zdrowia)

Zaproszeni:

Monika Adamczyk-Sowa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Alina Kułakowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia

Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Towarzystwo Neurologii Dziecięcej

Konrad Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Halina Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Iwona Sierant, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

16:15 - 16:20
Przerwa na kawę
16:20 - 17:20
EPIDEMIA OTYŁOŚCI. SKUTKI KLINICZNE U CHORYCH NA OTYŁOŚĆ - DEBATA INTERDYSCYPLINARNA

Moderator: Małgorzata Wiśniewska (StudioMED TV)

Zaproszeni:


Marcin Grabowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Beata Matyjaszek-Matuszek, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Lucyna Ostrowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

Paweł Śliwiński, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Paweł Walasek, Szpital Bielański w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu17:20 - 17:25
Przerwa na kawę
10:10 - 11:10
PROGRAM PROFILAKTYCZNEGO LECZENIA HEMOFILII U DZIECI. CO POPRAWIĆ W SYSTEMIE?
Moderator: Bartosz Kwiatek (Polsat News)
Zaproszeni:
Iwona Hus, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Irena Karczmarz-Woźnica, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Anna Klukowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Ewelina Matuszak, Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia 
Szymon Rajski, Filipiak Babicz Legal sp.k.
Jan Styczyński, Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
Tomasz Szczepański, Śląski Uniwersytet Medyczny
Jerzy Windyga, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
11:10 - 11:20
Przerwa na kawę
11:20 - 12:20
WIZJA ZDROWIA W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH I HEMATOONKOLOGICZNYCH
Moderator: Jakub Gierczyński (ekspert rynku zdrowia)
Zaproszeni:
Andrzej Deptała Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość, poseł 
Krzysztof Giannopoulos, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Krzysztof Jamroziak, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich
Kamila Malinowska, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Mateusz Oczkowski, Ministerstwo Zdrowia
Jolanta Sykut-Cegielska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej

12:20 - 12:30
Przerwa na kawę
12:30 - 13:30
KRYZYS KADROWY W SZPITALACH

Moderator: Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:

Mikołaj Akerman, MPS Medical Personal Service

Grażyna Cebula-Kubat, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Łukasz Jankowski, Naczelna Rada Lekarska

Robert Mazur, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

Andrzej Tytuła, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Małgorzata Zadorożna, Ministerstwo Zdrowia

13:30 - 14:10
Przerwa na lunch
14:10 - 15:10
ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA I PROFILOWANIE GENOMOWE W NOWOTWORACH. NOWE HORYZONTY MEDYCYNY PRECYZYJNEJ

Panel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Moderator: Jakub Gierczyński  (ekspert rynku zdrowia)

Zaproszeni:

Olga Haus, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Rada ds. Chorób Rzadkich, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

Jan Lubiński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Wojciech Młynarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piotr Rutkowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Joanna Syta, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Andrzej Tysarowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Krystyna Wechmann, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

15:10 - 15:15
Przerwa na kawę
15:15 - 16:15
KONCENTRACJA OPIEKI NA PACJENCIE - PO PIERWSZE ZDROWIE

Panel Pracodawców RP

Moderator: Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:

Artur Białkowski, członek Rady Pracodawców RP, Platforma Zdrowe Zdrowie, Pracodawcy RP

Jacek Cieplak, Pracodawcy RP, adwokat

Arkadiusz Grądkowski, Grupa Wyrobów Medycznych, Pracodawcy RP

Agnieszka Grzybowska–Zalewska, członek Rady Pracodawców RP, Platforma Farmaceutyczna Pracodawcy RP

Justyna Kaźmierczak, Platforma Apteczna, Pracodawcy RP

Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł

Wojciech Konieczny, Lewica, senator

Rajmund Miller, Koalicja Obywatelska, poseł

Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, poseł
16:15 - 16:20
Przerwa na kawę
16:20 - 17:20
REFORMA PRAWA FARMACEUTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ. SZANSE I ZAGROŻENIA

Moderator: Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:

Grzegorz Cessak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Jelka Draskovic, AmCham EU Issue Lead, MSD

Tomasz Lisiewski, Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Kamila Król, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Iwona Pająk, AmCham Pharma Committee, Novartis Poland

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

Rafał Staszewski, Agencja Badań Medycznych

17:20 - 17:25
Przerwa na kawę
18:00 - 21:00
BIZNES MIKSER
UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
3
października
XVII HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT
Sala 1
08:30 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT

Moderator: Jarosław Fedorowski (Polska Federacja Szpitali)

Zaproszeni:

Wojciech Andrusiewicz, ekspert komunikacji systemu ochrony zdrowia

Piotr Bromber, Ministerstwo Zdrowia

Filip Nowak, Narodowy Fundusz Zdrowia

Beata Szukay, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Regina Wierzejska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy

Dariusz Włodarek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10:10 - 11:10
REKOMENDACJE PROFILAKTYKI I LECZENIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Moderator: Bartosz Kwiatek (Polsat News)
Zaproszeni:
Marzenna Bartoszewicz, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dla województwa dolnośląskiego
Przemysław Daroszewski, Szpital Kliniczny im W. Degi w Poznaniu
Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali, Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
Paweł Grzesiowski, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Karaszewski, Narodowy Fundusz Zdrowia Andrzej Matyja, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Iwona Paradowska - Stankiewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy,  konsultant krajowa ds. epidemiologii, Rada Medyczna ds. COVID-19
Jarosław Pinkas, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Komitet ds. Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej
Piotr Warczyński,  ekspert w zakresie organizacji ochrony zdrowia
11:20 - 12:20
JAK POPRAWIĆ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE?

Panel Pracodawców Medycyny Prywatnej

Moderator: Michał Dobrołowicz (dziennikarz)

Zaproszeni:

Artur Białkowski, Medicover, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Pracodawcy RP

Dariusz Dziełak, Narodowy Fundusz Zdrowia
Michał Dzięgielewski, Ministerstwo Zdrowia

Andrzej Podlipski, Scanmed, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Elżbieta Bylina, Agencja Badań Medycznych

Jakub Szulc, Alab Laboratroria, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

12:30 - 13:00
AI TO NIE SCI-FI - Przykłady wdrożeń innowacyjnych w zdrowiu
Karolina Kornowska, Polska Federacja Szpitali, Koalicja AI w zdrowiu13:10 - 14:10
PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO KADRY MEDYCZNEJ

Moderator: Urszula Szybowicz (Fundacja Nie Widać Po Mnie, Polska Federacja Szpitali)

Zaproszeni:

Piotr Bromber, Ministerstwo Zdrowia

Tomasz Dybek, Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Magdalena Flaga–Łuczkiewicz, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Łukasz Jankowski, Naczelna Rada Lekarska

Gilbert Kolbe, NZOZ Jutro Medical

Monika Pintal-Ślimak, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Naczelna Rada Aptekarska

Michał Winter, Falck Medycyna Sp. z o.o

Małgorzata Zadorożna, Ministerstwo Zdrowia

14:20 - 15:00
PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH MEDYCYNY CYFROWEJ. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Krzysztof Mędrala, MedApp S.A.
Włodzimierz Kubiak, ekspert rynku zdrowia 
 

PARTNER GŁÓWNY

swixx

PARTNERZY

acm
astra
biogen
janssen
KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW
medicover
msd
novrtid
pfizer
sobi

SPONSORZY

gsk
mps
vertex
/*