VII KONFERENCJA POST EULAR & ACR

 

POZNAŃ, 07.12.2018 - 08.12.2018

Komitet naukowy
Przewodniczący:
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Członkowie:
prof. dr hab. Marek Brzosko (Szczecin)
dr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK (Bydgoszcz)
dr hab. Mariusz Korkosz, prof. UJ (Kraków)
dr hab. med. Przemysław Kotyla, prof. ŚUM (Katowice)
prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka (Białystok)
prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
prof. dr hab. Anna Kuryliszyn-Moskal (Białystok)
dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UMP (Poznań)
prof. dr hab. Maria Majdan (Lublin)
prof. dr hab. Stanisław Sierakowski (Białystok)
prof. dr hab. Elżbieta Smolewska (Łódź)
dr hab. Jerzy Świerkot, prof. UMW (Wrocław)
prof. dr hab. Piotr Wiland (Wrocław)
prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk)
dr hab. Zbigniew Żuber, prof. AK (Kraków)