VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PUŁAPKI CODZIENNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ


POZNAŃ, 27.09.2019 - 28.09.2019

INFORMACJA O OPŁATACH
UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji


do 19 sierpnia 2019 r. – 450 zł
od 20 sierpnia 2019 r. – 500 zł

• opłata od 24 września 2019 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 700 zł


Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.


Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego


Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa,

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem CZUP19 + imię i nazwisko uczestnika)
Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.


Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 20 września 2019 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Konferencji.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 13 września 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2019 Termedia