VII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI HIPERTENSJOLOGICZNE

 

ONLINE, 05.11.2022

 
5
listopada
Sobota
08:55 - 09:00
09:00 - 09:20
Jak modyfikować terapię hipotensyjną u pacjenta z trudnym nadciśnieniem?
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
09:20 - 09:40
Sesja satelitarna  
Hiperurykemia - wszystkie serca na stół
Wykładowca
Marcin Barylski
dr hab. n. med. Marcin Barylski
09:40 - 10:00
Izolowane nadciśnienie skurczowe u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w świetle nowego stanowiska PTNT
10:00 - 10:30
Sesja satelitarna
3 wymiary skuteczności – czyli o nowoczesnym podejściu do terapii hipotensyjnej
10:30 - 10:50
Od nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii do niewydolności serca. Jak przerwać kontinuum sercowo-naczyniowe?
10:50 - 10:55
PRZERWA REKLAMOWA
10:55 - 11:15
Sesja satelitarna
Znaczenie kontroli częstości rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
11:15 - 11:35
Hipertensjoonkologia, co najważniejsze w praktyce klinicznej
Wykładowcy
11:35 - 12:05
Sesja satelitarna
Pary idealne – nowoczesne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego
Wykładowcy
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
12:05 - 12:25
Nadciśnienie tętnicze najczęstszą przyczyną HFpEF, jak rozpoznawać ją w praktyce?
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Starzyk
12:25 - 12:30
PRZERWA REKLAMOWA
12:30 - 12:50
Sesja satelitarna
Badanie FOURIER OLE z perspektywy ośrodka realizującego program lekowy – leczenie inhibitorami PCSK9
Prezentacja przypadków klinicznych
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Starzyk
12:50 - 13:10
Badanie elektrokardiograficzne i echokardiograficzne u chorego z nadciśnieniem tętniczym
13:10 - 13:30
Kiedy 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego wpłynęło na moje decyzje terapeutyczne: przypadki chorych w praktyce ambulatoryjnej
Wykładowca
Iwona Gorczyca-Głowacka
dr hab. n. med., prof. uczelni Iwona Gorczyca-Głowacka
13:30 - 13:50
Sesja satelitarna
Nadciśnienie tętnicze i terapia przeciwkrzepliwa w migotaniu przedsionków, jak to pogodzić w praktyce?
13:50 - 14:10
Obturacyjny bezdech podczas snu- kiedy i dlaczego należy je wykonać u chorego z nadciśnieniem tętniczym
Wykładowca
Radosław Bartkowiak
dr n. med. Radosław Bartkowiak
14:10 - 14:30
Debata Prezesów - rozmowa na gorące tematy hipertensjologiczne