VII WARSZAWSKIE DNI NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ZABURZEŃ LIPIDOWYCH

 

WARSZAWA, 01.10.2022

1
października
Sobota
09:00 - 11:15
Sesja 1
09:00 - 10:15
Część warsztatowa
Jeden chory, wiele problemów – przypadki z życia wzięte…
Warsztaty interpretacji badań podstawowych - omówienie każdego przypadku obejmuje omówienie i interpretację wyników badań:
Domowe pomiary ciśnienia tętniczego
Glukoza, insulina i test obciążenia glukozą
Każdy uczestnik otrzyma materiały – opis przypadku plus wyniki badań w formie
10:15 - 11:15
Część wykładowa
10:15 - 10:45
Nowoczesna diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego 2022
Wykład sponsorowany
10:45 - 11:00
Nowoczesna diagnostyka i terapia zaburzeń lipidowych 2022
Wykład sponsorowany
11:00 - 11:15
Nowości z kongresu ESC 2022 w Barcelonie – co przenieść do praktyki
11:15 - 11:45
Przerwa
11:45 - 12:00
Sesja satelitarna
Świeżo wykryte nadciśnienie tętnicze – jak rozpocząć terapię 2022?
12:00 - 13:35
Sesja 2
Cukrzyca – elementarz leków hipoglikemizujących (z perspektywy niediabetoloigcznej)
12:00 - 12:25
Czy każdy chory na cukrzycę jest chorym wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?
Wykład sponsorowany
12:25 - 12:40
12:40 - 12:55
Metformina – podstawa terapii cukrzycy u każdego chorego?
Wykład sponsorowany
12:55 - 13:15
Kardiometaboliczne czynniki ryzyka, glikemia, masa ciała – czy wciąż musimy wybierać?
Agoniści receptora GLP1A przełomem w leczeniu cukrzycy typu 2
Wykład sponsorowany
13:15 - 13:35
Dyskusja
13:35 - 13:55
Sesja satelitarna
Gliptyny – grupa niedoceniana w terapii cukrzycy – czy słusznie?
13:55 - 14:15
Przerwa
14:15 - 15:30
Sesja 3
Nowa definicja i postępowanie w zespole metabolicznym – stanowisko polskich towarzystw 2022
14:15 - 14:30
Otyłość jako „przyczyna wszystkich nieszczęść”
14:30 - 14:45
Leczenie zaburzeń węglowodanowych – obesito czy glukocentryczne?
14:45 - 15:00
Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze u chorego z otyłością i zespołem Metabolicznym
15:00 - 15:15
Cholesterol nie-HDL ważniejszy niż LDL?
15:15 - 15:30
Wszystko dla serca – leczenie hiperurykemii w świetle badania ALL-HEART
Wykład sponsorowany      
15:30 - 15:45
Podsumowanie i zakończenie – możliwości diagnostyki i skutecznego leczenia na Mazowszu
Poradnia leczenia otyłości
Poradnia zaburzeń lipidowych
Nadciśnienie tętnicze oporne -
Pilotaż sieci kardiologicznej