VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO

 

ONLINE, 08.09.2021 - 10.09.2021

8
września
Środa
Sala wykładowa
16:15 - 16:30
Blok reklamowy
16:30 - 16:35
Otwarcie konferencji
16:35 - 18:10
SESJA I. NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE CHIRURGICZNYM

Przewodniczący:
Przewodniczący
Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
dr n. med. Regina Sierżantowicz
16:35 - 16:48
Opieka skoncentrowana na pacjencie – analiza koncepcji
i rezultatów wdrożenia do praktyki pielęgniarskiej
16:48 - 17:00
Rola pielęgniarki w okołooperacyjnej opiece żywieniowej nad starszym pacjentem
17:00 - 17:12
Zastosowanie skali C-HOBIC u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego w zakresie oceny gotowości do wypisu
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Aleksandra Popow - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
mgr Justyna Łątka - Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
17:12 - 17:24
Rola przedoperacyjnej ezofagogastroduodenoskopii (EGD) w leczeniu bariatrycznym
dr n. med. Regina Sierżantowicz - Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny - I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Jolanta Lewko - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
17:24 - 17:36
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka- studium przypadku
RN BSc Maria Witkowska - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. o zdr. Natalia Sak-Dankosky - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
17:36 - 17:48
Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską chorych na raka jelita grubego w okresie okołooperacyjnym
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Aleksandra Popow - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
mgr Martyna Kleman - Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
17:48 - 18:00
Okołooperacyjne postępowanie żywieniowe
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Aleksandra Popow - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
18:00 - 18:10
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Maria Kózka, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, dr n. med. Regina Sierżantowicz, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, RN BSc Maria Witkowska, dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska
18:10 - 18:50
SESJA II.

Przewodnicząca:
18:10 - 18:25
Wykład sponsorowany firmy
Opatrunki silikonowe z SAP w leczeniu ran z wysiękiem
18:25 - 18:40
Wykład sponsorowany firmy
Problemy psychologiczne pacjenta operowanego oraz ich wpływ na relacje z członkami personelu medycznego
Wykładowca
mgr Ewa Woytoń
18:40 - 18:50
Dyskusja
18:50 - 19:00
Blok reklamowy
19:00 - 20:40
SESJA III. NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE ANGIOLOGICZNYM I CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Przewodniczący:
19:00 - 19:15
Nowości w leczeniu niedrożności tętnic obwodowych
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
19:15 - 19:27
Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych po zabiegu rewaskularyzacji – wstępne wyniki badań
mgr Anna Nowaczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. med. Justyna Cwajda- Białasik - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
19:27 - 19:39
Chromanie przestankowe w praktyce fizjoterapeuty
dr n. med. Anna Spannbauer - Klinika Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
dr n. med. Arkadiusz Berwecki - Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowana Fizycznego w Krakowie
dr Anita Kulik - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów
dr Maciej Chwała - Klinika Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Piotr Mika - Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
19:39 - 19:51
Zmiana dystansu marszu w teście marszowym na bieżni i w terenie u chorych z chromaniem przestankowym uczestniczących w 12-tygodniowym nadzorowanym treningu marszowym
dr Ewelina Rosłoniec – Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr Anita Kulik - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów
Przemysław Madejski - Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr n. med. Anna Spannbauer - Klinika Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Jerzy Trzeciak – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr Mika - Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
19:51 - 20:01
Pięta - miejsce o zmniejszonej oporności
dr n. med. Mariola Sznapka – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca w Katowicach
20:01 - 20:13
Terapia kontrolowanym podciśnieniem w zespole stopy cukrzycowej w warunkach ambulatoryjnych
mgr Anna Wójcik - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie, Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
lic. piel. Mateusz Skórka - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
mgr Paulina Szymańska - Radomski Szpital Specjalistyczny
lek. med. Bogusław Strzałko - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
20:13 - 20:30
Rehabilitacja szpitalna pacjentów z COVID- 19
dr n. med. Anna Spannbauer - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
dr med. Arkadiusz Berwecki - Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
20:30 - 20:40
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr n. med. Anna Spannbauer, dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik, mgr Anna Nowaczyk, dr n. med. Mariola Sznapka, mgr Anna Wójcik, dr Ewelina Rosłoniec
20:40 - 20:50
Blok reklamowy
9
września
Czwartek
Sala 1
16:15 - 16:30
Blok reklamowy
16:30 - 18:00
SESJA IV: NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE OPERACYJNYM

Przewodniczący:
16:30 - 16:45
Kształcenie pielęgniarek i położnych operacyjnych w Polsce
dr Joanna Przybek-Mita – Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
16:45 - 17:00
2 w 1: Optymalizacja pracy na bloku operacyjnym i prewencja ZMO – jak to osiągnąć?
dr n. o zdr. Ewa Sztuczka – Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Toruniu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
17:00 - 17:15
Różnice w pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Różnice w zakresie obowiązków i organizacji pracy na bloku operacyjnym
mgr Wojciech Łukowski - Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy
17:15 - 17:25
Realizacja procedury utrzymania pacjenta operowanego w stanie normotermii - prezentacja doświadczeń własnych
mgr Agnieszka Grejczyk - Blok Operacyjny, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Aleksandra Popow - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
17:25 - 17:35
Profilaktyka hipotermii okołooperacyjnej
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Aleksandra Popow - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
mgr Agnieszka Grejczyk - Blok Operacyjny, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
mgr Daria Nowakowska - Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
17:35 - 17:50
Stowarzyszenia, związki i inne instytucje działające na rzecz pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce
dr Joanna Przybek-Mita - Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
17:50 - 18:00
Dyskusja
dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK, dr n. o zdr. Ewa Sztuczka, dr Joanna Przybek-Mita, mgr Wojciech Łukowski, mgr Agnieszka Grejczyk, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
18:00 - 18:10
Blok reklamowy
18:10 - 18:45
SESJA V. HIGIENA RANY W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ

Sesja sponsorowana firmy

Przewodnicząca:
18:10 - 18:25
Higiena rany w praktyce pielęgniarskiej
Wykładowca
Sylwia Rogowska
mgr Sylwia Rogowska
18:25 - 18:40
4 proste kroki do wygojenia każdej rany
18:40 - 18:45
Dyskusja
18:45 - 19:20
SESJA VI. – INFEKCJA, BIOFILM – CZY TO WYZWANIE?

Przewodnicząca:
18:45 - 19:00
Walczymy z infekcją? Usuwamy biofilm? Jak działać skutecznie? Narzędzie TILI pomoc w diagnostyce infekcji
Wykładowca
Tomasz Karpiński
dr hab. n. med., prof. uczelni Tomasz Karpiński
19:00 - 19:15
Odkrywamy karty. Jak przyspieszyć gojenie ran?
19:15 - 19:20
Dyskusja
19:20 - 19:30
Blok reklamowy
19:30 - 21:00
SESJA VII. NOWOŚCI W LECZENIU RAN PRZEWLEKŁYCH

Przewodniczący:
19:30 - 19:42
Nowości w leczeniu ran przewlekłych o etologii naczyniowej
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
19:42 - 19:52
Kompetencje pielęgniarki do samodzielnego leczenia ran w świetle obowiązujących przepisów prawa
mgr Anna Szumska - Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga - Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
19:52 - 20:02
Występowanie dolegliwości bólowych u chorych z owrzodzeniami żylnymi kończyn dolnych
dr n. o zdr. Paulina Mościcka - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. med. Justyna Cwajda- Białasik - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień - Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
20:02 - 20:12
Ocena mikrobiologiczna owrzodzeń żylnych kończyn dolnych - badanie przekrojowe na grupie 754 chorych
dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Paulina Mościcka - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień - Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
20:12 - 20:20
Pacjent z raną przewlekłą w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
mgr Urszula Jakubowska - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
20:20 - 20:30
Kliniczne aspekty gojenia się ran w praktyce neuropielęgniarskiej
dr n. med. Renata Jabłońska - Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska - Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Beata Haor - Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
mgr Karolina Filipska - Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Robert Ślusarz - Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
20:30 - 20:40
Model opieki nad chorym z raną trudno gojącą się z wykorzystaniem alternatywnych i innowacyjnych metod. Jak to robimy na co dzień?
lic. piel. Mateusz Skórka - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
mgr Anna Malisiewicz - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
mgr Anna Wójcik - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
lic. Kamila Pytlak - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
dr hab. Paweł Więch, prof. UR - Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Państwowa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR - Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
20:40 - 20:50
Rozległa odleżyna u pacjentki po urazie kręgosłupa na poziomie C1, Th4-Th5
dr n. o zdr. zdrowiu Agnieszka Królikowska - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
mgr Renata Waliszewska - Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
20:50 - 21:00
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, dr n. o zdr. Paulina Mościcka, mgr Anna Szumska, dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik, mgr Urszula Jakubowska, dr n. med. Renata Jabłońska, lic. piel. Mateusz Skórka, dr n. o zdr. zdrowiu Agnieszka Królikowska
21:00 - 21:10
Blok reklamowy
10
września
Piątek
Sala 1
16:15 - 16:30
Blok reklamowy
16:30 - 18:00
SESJA VIII. NOWOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE NEUROCHIRURGICZNYM I NEUROLOGICZNYM

Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. dr hab. Robert Ślusarz
mgr Ewa Czaja
dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń
16:30 - 16:38
Postępowanie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
mgr Ewa Czaja - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
mgr Urszula Pieczyrak - Brhel - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
mgr Monika Matusiak - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
16:38 - 16:46
Jakość życia pacjentów operowanych z powodu choroby dyskowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa
mgr Dorota Regner - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr Monika Michalak - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
16:46 - 16:55
Dolegliwości bólowe a satysfakcja z opieki pielęgniarskiej pacjentów neurochirurgicznych
dr n. o zdr. Anna Mazur - Laboratorium Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16:55 - 17:04
Problemy zdrowotne pacjenta z chorobą Moya-Moya
dr n. med. Aleksandra Pytel - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Blok Operacyjny Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
dr n. o zdr. Aleksandra Kołtuniuk - Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr n. med. Dariusz Szarek - Oddział Neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
17:04 - 17:13
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem mózgu leczonym metodą trombektomii
dr n. med. Katarzyna Snarska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
17:13 - 17:22
Struktura doznań stresowych pacjentów w zespole bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas epidemii COVID-19 w Polsce
dr n. o zdr. Anna Mazur - Laboratorium Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17:22 - 17:31
Stres i lęk u pacjentów neurochirurgicznych przed zabiegiem operacyjnym
mgr Anna Pinczewska - 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
mgr Aleksandra Piątkowska - 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
17:31 - 17:42
Wsparcie społeczne opiekunów osób po udarze niedokrwiennym mózgu w okresie ostrym
mgr Urszula Pieczyrak-Brhel - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
mgr Ewa Czaja - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
mgr Monika Matusiak - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
mgr Angelika Walczak - absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
17:42 - 17:50
Ocena jakości życia pacjentów leczonych operacyjnie z powodu guza mózgu.
mgr Jagoda Frajtag - 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
mgr Aleksandra Baranowska - 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
17:50 - 18:00
Dyskusja
dr hab. Robert Ślusarz prof. UMK, dr Ewa Czaja, dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń, Monika Michalak, dr n. med. Aleksandra Pytel, dr n. med. Katarzyna Snarska, dr n. o zdr. Anna Mazur, mgr Anna Pinczewska, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, mgr Jagoda Frajtag
18:00 - 18:10
Blok reklamowy
18:10 - 19:40
SESJA IX. VARIA

Przewodniczący:
Przewodniczący
18:10 - 18:25
Higiena rąk w czasie pandemii -takie łatwe, a takie trudne (doświadczenia własne)
mgr Małgorzata Rucińska - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
18:25 - 18:40
Włókniakonerwiak zwojowy skóry – opis przypadku
dr hab. Krzysztof Tojek - Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Jacek Budzyński - Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr Marcin Mrozowski - Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr. hab. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK - Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr hab. Maciej Michalik, prof. UMK - Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
18:40 - 18:50
Aspekty terapeutyczne i pielęgnacyjne wobec pacjenta z wodogłowiem
dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu; Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
dr n. med. Renata Jabłońska - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
18:50 - 19:00
Debridement rany trudno gojącej w warunkach opieki domowej
dr hab. Dariusz Bazaliński prof. UR - Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Rzeszowski
mgr Paulina Szymańska - Mobilna Pielęgniarka, praktyka zawodowa w domu pacjenta
lic. piel. Mateusz Skórka - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów
lek Bogusław Strzałko - Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
mgr Anna Krawiec - Kliniczny Szpital nr 1 w Rzeszowie
19:00 - 19:10
Ocena skuteczności nowoczesnych metod edukacyjnych dla pielęgniarek w kształceniu przed i podyplomowym
mgr Agata Ulenberg - Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
19:10 - 19:20
Ocena jakości życia i wsparcia społecznego pacjentów z chorobami gruczołu krokowego
dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
mgr Ewelina Wrażeń - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
19:20 - 19:30
POCUS (point of care ultrasound) w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej- potencjalny kierunek rozwoju badania podmiotowego w obliczu pandemii COVID-19
mgr Grzegorz Ulenberg - Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
19:30 - 19:40
Dyskusja
dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR, dr n. med. Mariola Sznapka, dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski, mgr Małgorzata Rucińska, dr hab. Krzysztof Tojek, dr n. o zdr. Agnieszka Królikowska, mgr Agata Ulenberg, mgr Grzegorz Ulenberg
19:40
Zakończenie konferencji