WAWDERM 2022 V WARSZAWSKIE DNI DERMATOLOGICZNE

 

WARSZAWA, 13.10.2022 - 15.10.2022

Wszystkich lekarzy (Klinik, Oddziałów, Przychodni i gabinetów prywatnych) zachęcamy do zaprezentowania na konferencji swoich nietypowych lub rzadkich przypadków.
W czasie konferencji będzie okazja do kilkuminutowych prezentujących zgłoszonych przypadków.

Zgłoszenie przypadku (streszczenie) powinno zawierać: 
Tytuł
Imiona i Nazwiska autorów
Miejsce pracy/afiliacja
Opis przypadku nie dłuższy niż 300 słów

Zgłoś przypadek

Termin zgłaszania przypadków: 15 sierpnia 2022 r.

UWAGA – podczas konferencji zostaną zaprezentowane tylko najciekawsze przypadki. Autorów zakwalifikowanych prac będziemy prosić o wygłoszenie 2-3 minutowej prezentacji.