WAWDERM 2024 VII WARSZAWSKIE DNI DERMATOLOGICZNE

 

WARSZAWA, 10.10.2024 - 12.10.2024

Wszystkich lekarzy (klinik, oddziałów, przychodni i gabinetów prywatnych) zachęcamy do zaprezentowania na konferencji swoich nietypowych lub rzadkich przypadków.

W czasie konferencji będzie okazja do kilkuminutowych prezentacji zgłoszonych przypadków.

Zgłoszenie przypadku (streszczenie) powinno zawierać: 
  • Tytuł
  • Imiona i Nazwiska autorów
  • Miejsce pracy/afiliacja
  • Opis przypadku nie dłuższy niż 300 słów

Termin zgłaszania przypadków: 5 września 2024 r.

Prześlij opis przypadku

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane tylko najciekawsze przypadki. 
Autorów zakwalifikowanych prac będziemy prosić o wygłoszenie 2-3 minutowej prezentacji.
Publikowane będą tytuły streszczeń i nazwiska autorów.