WYTYCZNE PRAKTYCZNIE - ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 2022

 

KRAKÓW, 06.04.2022

 
6
kwietnia
Sala wykładowa
17:00 - 17:10
Powitanie uczestników
SESJA I
17:10 - 17:30
Przypadki kliniczne. Trudne pytania, trudne odpowiedzi
17:30 - 17:50

Doustny semaglutyd – rewolucyjne podejście do wczesnego leczenia cukrzycy typu 2
  Przemysław Witek
 
17:50 - 18:10

Metformina – czy nadal pierwszy krok na drodze do osiągnięcia sukcesu w terapii cukrzycy typu 2.?
18:10 - 18:30
Insulina w typie 2. Kiedy niezbędna?
  Krzysztof Strojek
 
18:30 - 18:50
Dyskusja
18:50 - 19:10
Przerwa
SESJA II
19:10 - 19:30

Czy glukocentryzm to już przeszłość? Codzienne dylematy i praktyczne odpowiedz
  Katarzyna Cyganek
 
19:30 - 19:50
Serce to nie wszystko. Aktualne strategie prewencji i leczenia powikłań mikroangiopatycznych
19:50 - 20:10

Dlaczego pacjent na wczesnym etapie cukrzycy t2 zasługuje na więcej niż tylko redukcja HbA1c?
  Barbara Katra
 
20:10 - 20:30
Co nowego w zaleceniach PTD na 2022 rok
  Krzysztof Strojek