WYTYCZNE PRAKTYCZNIE – ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 2024

 

BIAŁYSTOK, 21.02.2024

TECZKA UCZESTNIKA