X JUBILEUSZOWY KONGRES
TOP PULMONOLOGICAL TRENDS

 

POZNAŃ, 29.11.2018 - 01.12.2018

29
listopada
Czwartek
ROK 2018 W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO
8:10 - 9:20
Warsztaty: Ekg dla pulmonologów
prof. Romuald Ochotny
8:10 - 9:20
Warsztaty: Prawna ochrona danych medycznych
8:10 - 8:40
Rodo
dr n. praw. Jakub Rzymowski
8:40 - 9:10
Odpowiedzialność karna z tytułu ujawnienia danych medycznych
prof. dr hab. n. praw. Rafał Kubiak
9:10 - 9:20
Dyskusja
9:30 - 11:30
Warsztaty: Czy współpraca wielodyscyplinarna jest możliwa w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na NDRP?
(bezpośrednia transmisja z sali fiberobronchoskopowej)
9:30 - 9:45
Rola i miejsce pulmonologa w zespołach wielodyscyplinarnych
prof. Halina Batura-Gabryel
9:45 - 10:00
Prezentacja przypadku: Diagnostyka guza obwodowego przy użyciu sondy radialnej typu mini-probe EBUS
Operatorzy: dr hab. med. Łukasz Gąsiorowski/dr hab. med. Artur Szlubowski
10:00 - 10:20
Metody pobierania i zabezpieczania materiałów biologicznych do badań molekularnych
dr med. Juliusz Pankowski
10:20 - 10:35
Prezentacja przypadku: Diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania raka płuca metodą endosonograficzną EBUS/EUS-b"
Operatorzy: dr hab. med. Łukasz Gąsiorowski/dr hab. med. Artur Szlubowski
10:35 - 10:55
Ocena molekularna EGFR u chorych na NDRP
dr med. Piotr Wójcik
10:55 - 11:10
Prezentacja przypadku: Diagnostyka zmiany obwodowej płuca metodą kriobiopsji (TBLC)
Operatorzy: dr hab. med. Łukasz Gąsiorowski/dr hab. med. Artur Szlubowski
11:10 - 11:30
Nowe możliwości leczenia anty EGFR u chorych na zaawansowanego NDRP
dr med. Marcin Grabicki
11:30
Podsumowanie
prof. Halina Batura-Gabryel
11:30 - 12:00
Przerwa na kawę
12:10 - 12:30
Otwarcie kongresu
prof. Halina Batura-Gabryel
12:30 - 13:50
SESJA 1. ROK 2018 – NOWE TRENDY, NOWE PUBLIKACJE, NOWE WYTYCZNE
Przewodniczący: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
Zdaniem Ekspertów: Co ciekawego wydarzyło się na światowych zjazdach naukowych w 2018 roku?
12:30 - 12:55
Choroby płuc z ATS i ERS
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
12:55 - 13:20
Choroby alergiczne z ATS, ERS, EAACI
prof. dr hab. med. Marcin Moniuszko
13:20 - 13:45
Nowotwory płuc z ASCO,ESMO,WCLC
dr med. Adam Płużański
13:45 - 13:50
Dyskusja
13:50 - 14:30
Lunch
14:30 - 15:55
SESJA 2. TEMATY „NA TOPIE” 2018
Przewodniczenie: prof. Adam Antczak, prof. Paweł Śliwiński
14:30 - 14:50
Profilaktyka zaostrzeń POChP – dlaczego jest ważna?
prof. Paweł Śliwiński
14:50 - 15:10
Zintegrowana opieka nad chorym na POChP
prof. Ewa Jassem
15:10 - 15:30
Kogo powinniśmy a kogo nie możemy szczepić?
prof. Adam Antczak
15:30 - 15:50
Niedobór alfa-1 antytrypsyny – profil chorego, jak postępować
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
15:50 - 15:55
Dyskusja
15:55 - 16:20
Przerwa na kawę
16:20 - 17:25
SESJA 3. LECZENIE W CHOROBIE ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ WYTYCZNE 2018
Przewodniczący: prof. Krzysztof Lewandowski, Tomasz Piorunek
16:20 - 16:40
Jak diagnozować żylną chorobę zakrzepowo-zatorową
prof. Krzysztof Lewandowski
16:40 - 17:00
Farmakoterapia w chorobie zakrzepowo-zatorowej
dr med. Sebastian Majewski
17:00 - 17:20
Działania niepożądane leków przeciwzakrzepowych
dr med. Joanna Rupa-Matysek
17:20 - 17:25
Dyskusja
17:25 - 17:55
SESJA 4. Konsylium I: Pacjent z krwiopluciem
dr med. Beata Brajer-Luftmann
30
listopada
Piątek
NOWOŚCI I TRENDY W LECZENIU CHORÓB PŁUC
8:30 - 9:50
SESJA 5. PROGRAM LEKOWY IPF OKIEM PRAKTYKA
Przewodniczący: prof. Dariusz Ziora, prof. Wojciech Piotrowski
8:30 - 8:55
Jak kwalifikować i monitorować chorych?
dr hab. med. Magdalena Martusewicz-Boros
8:55 - 9:20
Jak optymalnie opiekować się chorym w programie lekowym?
prof. Dariusz Ziora
9:20 - 9:45
Leczenie antyfibrotyczne u chorych na IPF ze współistnieniem chorób układu sercowo-naczyniowego
prof. Wojciech Piotrowski
9:45 - 9:50
Dyskusja
9:50 - 11:15
SESJA 6. INFEKCJE ODDECHOWE I ICH POWIKŁANIA
Przewodniczący: prof. Adam Antczak, prof. Jan Kuś
9:50 - 10:10
Pozaszpitalne zapalenie płuc
prof. Tadeusz Płusa
10:10 - 10:30
Szpitalne zapalenie płuc – aktualne wytyczne
prof. Jan Kuś
10:30 - 10:50
Ropień płuca i ropniak opłucnej jako powikłania zapalenia płuc
prof. Krzysztof Kuziemski
10:50 - 11:10
Zakażenia wywoływane drobnoustrojami wielolekoopornymi i ich leczenie
prof. Adam Antczak
11:10 - 11:15
Dyskusja
11:15 - 11:35
Przerwa na kawę
11:35 - 12:05
SESJA 7. SPOTKANIE Z EKSPERTEM: STRATEGIA LECZENIA POCHP: GOLD CZY ZDROWY ROZSĄDEK? – SESJA INTERAKTYWNA
prof. Piotr Boros
Przewodniczenie: dr hab. med. Szczepan Cofta, dr hab. med. Tomasz Piorunek
12:05 - 13:10
SESJA 8. CO WPŁYWA NA WYNIKI LECZENIA ASTMY
Przewodniczący: prof. Ryszarda Chazan, prof. Maciej Kupczyk
12:05 - 12:25
Postępowanie w zaostrzeniach astmy
prof. Ryszarda Chazan
12:25 - 12:45
Lęk i depresja w astmie
prof. Maciej Kupczyk
12:45 - 13:05
Czy możliwa jest personalizacja wyboru inhalatorów?
dr med. Rafał Dobek
13:05 - 13:10
Dyskusja
13:10 - 13:40
Wykład specjalny: Zakażenia odwieczną plagą ludzkości
prof. Jacek Juszczyk
13:40 - 14:20
Lunch
14:20 - 15:55
SESJA 9. MINISYMPOZJUM: PŁUCA A ŚRODOWISKO
Przewodniczenie: prof. Halina Batura-Gabryel, dr hab. med. Szczepan Cofta
14:20 - 14:40
Palący problem nadal aktualny. Co z e-papierosami?
dr med. Elżbieta Puścińska
14:40 - 15:00
Środowisko a alergia
prof. Anna Bręborowicz
15:00 - 15:20
Zespół chorego budynku
dr hab. med. Barbara Mackiewicz
15:20 - 15:40
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zostrzenia i hospitalizacje z powodu astmy oskrzelowej
Andrzej Chciałowski
15:40 - 15:55
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
15:55 - 16:10
Przerwa na kawę
16:10 - 17:05
SESJA 10. NOWE OBLICZE RADYKALNEGO LECZENIA NIEOPERACYJNEGO NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
Przewodniczący: prof. Robert Mróz, dr hab. med Tomasz Piorunek
16:10 - 16:35
Radykalna radio-chemioterapia w nieoperacyjnym NDRP - co dalej?
prof. Sergiusz Nawrocki
16:35 - 17:00
Dlaczego rola pulmonologa jest taka ważna w radykalnym leczeniu nieoperacyjnego NDRP?
prof. Robert Mróz
17:00 - 17:05
Dyskusja
17:05 - 18:30
SESJA 11. POSTĘPY W DIAGNOSTYCE CHORÓB PŁUC
Przewodniczący: prof. Tadeusz Przybyłowski, prof. Krzysztof Sładek
17:05 - 17:25
Gazometria – czy prawidłowo wykonujemy i interpretujemy wyniki badania?
prof. Tadeusz Przybyłowski
17:25 - 17:45
Diagnostyka inwazyjna sarkoidozy
prof. Krzysztof Sładek
17:45 - 18:05
Trudności w ocenie zaburzeń czynności płuc- szczególne sytuacje kliniczne
dr hab. med. Tomasz Piorunek
18:05 - 18:25
Badania czynnościowe płuc w chorobach układowych tkanki łącznej
dr med. Monika Franczuk
18:25 - 18:30
Dyskusja
1
grudnia
Sobota
INNE WAŻNE PROBLEMY PULMONOLOGICZNE – VARIA
8:30 - 9:00
SESJA 12. Konsylium II: Pacjent z dusznością
dr med. Barbara Kuźnar-Kamińska
9:00 - 10:05
SESJA 13. TOP TEMAT: GOLD 2019 – OGŁOSZENIE AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH
Transmisja na żywo prosto z Wiednia
Przewodniczenie: prof. Halina Batura-Gabryel
Komentarze ekspertów:
prof. Adam Barczyk, prof. Piotr Boros
10:05 - 11:10
SESJA 14. RAK PŁUCA – ALGORYTMY POSTĘPOWANIA
Przewodniczenie: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Dariusz Kowalski
10:05 - 10:25
Ścieżka diagnostyczna raka płuca
prof. Halina Batura-Gabryel
10:25 - 10:45
Algorytm leczniczy
prof. Dariusz Kowalski
10:45 - 11:05
Praktyczne aspekty leczenia immunokompetentnego w NDRP
dr med. Maciej Bryl
11:05 - 11:10
Dyskusja
11:10 - 11:30
Z ostatniej chwili
prof. Andrzej Fal
11:30 - 11:55
Przerwa na kawę
11:55 - 13:00
SESJA 15. ZABURZENIA SNU – AKTUALNOŚCI
Przewodniczenie: dr hab. med. Szczepan Cofta, prof. Robert Pływaczewski
11:55 - 12:15
Co nowego w medycynie snu?
dr med. Wojciech Jernajczyk
12:15 - 12:35
Fenotypy obturacyjnego bezdechu śródsennego – zróżnicowanie strategii diagnostyki i terapii
prof. Robert Pływaczewski
12:35 - 12:55
Zaburzenia oddychania w czasie snu u osób starszych
dr hab. med. Szczepan Cofta
12:55 - 13:00
Dyskusja
13:00 - 13:45
SESJA 16. SPOTKANIE Z EKSPERTAMI: ASTMA W PRAKTYCE LEKARSKIEJ – DYLEMATY
Przewodniczący: prof. Iwona Grzelewska-Rzymowska, dr med. Magdalena Kostrzewska
13:00 - 13:20
Leczenie astmy co ważniejsze wytyczne czy doświadczenie kliniczne
prof. Iwona Grzelewska-Rzymowska
13:20 - 13:40
Portfolio leków biologicznych w astmie ciężkiej – dobierz lek do pacjenta
dr med. Magdalena Kostrzewska
13:45 - 13:45
Dyskusja
13:45 - 14:30
SESJA 17. LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE NIEWYDOLNOŚCI ODDYCHANIA
Przewodniczenie: dr hab. med. Tomasz Piorunek, prof. Tomasz Targowski
13:45 - 14:05
Przewlekła tlenoterapia w POCHP – od czego zależy jej skuteczność
lek. Marta Lembicz
14:05 - 14:25
Kiedy u chorego leczonego przewlekle tlenem warto myśleć o rozpoczęciu domowej wentylacji nieinwazyjnej?
dr med. Aleksander Kania
14:25 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:50
TEMAT RZADKO PORUSZANY:
Zmiany śródmiąższowe w chorobach układowych tkanki łącznej – postępowanie
prof. Elżbieta Wiatr
14:50 - 15:10
Przerwa na kawę
15:10 - 16:15
SESJA 18. VARIA
Przewodniczący: dr hab. med. Szczepan Cofta, prof. Tomasz Targowski
15:10 - 15:30
Glikokortykoterapia wziewna – czy wolna od działań niepożądanych?
prof. Mariusz Klencki
15:30 - 15:50
Sarkopenia w chorobach płuc
prof. Tomasz Targowski
15:50 - 16:10
Endoskopowe metody terapeutyczne w chorobach płuc
dr med. Piotr Korczyński
16:10 - 16:15
Dyskusja
16:15 - 16:55
SESJA 19. GRUŹLICA TEMAT CIĄGLE AKTUALNY
Przewodniczący: prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, prof. Maria Korzeniewska-Koseła,
16:15 - 16:35
Aktualne standardy Unii Europejskiej 2018
prof. Maria Korzeniewska-Koseła
16:35 - 16:55
Nowe spostrzeżenia dotyczące prątków wyizolowanych od pacjentów z gruźlicą wielolekooporną
prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
16:55 - 17:15
Gruźlica wielolekooporna
dr med. Agata Nowicka
17:15 - 17:20
Dyskusja
17:20
Zakończenie kongresu
prof. Halina Batura-Gabryel