XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

POZNAŃ, 15.04.2021 - 17.04.2021

XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

POZNAŃ, 15.04.2021 - 17.04.2021

TEMATYKA


TEMAT WIODĄCY ZJAZDU:

- zaburzenia funkcji nerwówTEMATY WIODĄCE KURSU:

- leczenie wtórnych i pierwotnych zmian zwyrodnieniowych

- endoprotezoplastyki

- urazy proste i wielotkankowe

- wady wrodzone i urazy u dzieci
© 2020 Termedia