XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

ONLINE, 16.04.2021 - 17.04.2021


TEMAT WIODĄCY ZJAZDU:
 • zaburzenia funkcji nerwów

TEMATYKA KURSU:
 • urazy złożone ręki
 • zmiany zwyrodnieniowe i ednoprotezoplastyka
 • wady wrodzone
 • uszkodzenia aparatu wyprostnego

WARSZTATY:
 • badanie kliniczne i funkcjonalne ręki
 • terapia manualna ręki, aplikacje terapeutyczne Kinesio Taping, ortezy w obrębie ręki
 • ultrasonografia ręki
 • zespolenia kości z użyciem implantów stabilnych kątowo
 • wspomaganie leczenia złamań
 • techniki szycia ścięgien na modelach zwierzęcych
 • warsztaty mikrochirurgiczne na modelach
© 2021 Termedia