XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

ONLINE, 16.04.2021 - 17.04.2021

Zaproszenie

Koleżanki i koledzy
Szanowni Państwo

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki jest naszym świętem. Połączony on będzie z tradycyjnym Poznańskim Kursem Kończyny Górnej, edycją nadgarstek, ręka. Równolegle będziemy świętować 50-lecie Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu, najstarszej takiej kliniki w Polsce.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie również z powodów organizacyjnych. Pandemia nas nie opuszcza. Należy przypuszczać, że wiosną będzie razem z nami, ale mamy nadzieję, że już w szczątkowej formie. Przed organizatorami więc wielkie wyzwanie. Z jednej strony mamy już doświadczenie jak organizować konferencje zdalne, ale wiemy, że wielką wartością jest spotkanie twarzą w twarz. Szczególnie, że łączy nas przayjaźń a nie tylko sprawy zawodowe i naukowe. To wielkie wyzwanie, również pionierska praca. Przejdziemy do historii. Ale zanim będziemy z tego dumni to musimy jednoczyć siły, razem, wszyscy pracować, myśleć o koncepcji spotkania, możliwości spontanicznej dyskusji, bycia razem.Tematami wiodącymi są uszkodzenia nerwów, urazy i zmiany zwyrodnieniowe ręki. Oczywiście niezależnie od tematów wiodących przewidujemy tematy wolne i wykłady szkoleniowe. Sesje naukowe, panele dyskusyjne, sesje plakatowe, kursy pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych co bezpośrednio przekłada się na leczenie naszych pacjentów. To przecież głównie dla nich to robimy, ponieważ naszym celem jest podniesienie jakości ich życia. Szczególną uwagę poświęcamy szkoleniu. Wykłady szkoleniowe adresowane będą do rezydentów, tak by wspomóc ich w zdobywaniu wiedzy. Jak to wykonamy praktycznie, czas pokaże.

Zapraszam do odwiedzenia strony zjazdptchr.pl i zgłaszania prac.

prof. Leszek Romanowski
Przewodniczący Komitetu NaukowegoSzanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.

Nie jest łatwo planować i organizować Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w czasie, w którym wciąż odwoływane lub przekładane są kolejne spotkania, kursy, szkolenia.
Atmosfera jest wyjątkowa i niesprzyjająca. Mimo to trzeba iść do przodu, planować przyszłość i działać.
Zapraszam na nasze najważniejsze spotkanie, które odbędzie się w kwietniu 2021 r.
Mam nadzieję, że będzie to wydarzenie wyjątkowe z kilku powodów:
- Zjazd połączony będzie z tradycyjnym Poznan International Course in Upper Extremity Surgery organizowanym co roku przez Klinikę Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu
- organizację jako Towarzystwo chcemy przeprowadzić zgodnie z przygotowanym i przyjętym regulaminem, który porządkuje sprawy finansowe oraz osobowe

Nietypowy termin jest próbą uniknięcia konfliktów z wieloma dużymi spotkaniami, które zostały przesunięte na wrzesień przyszłego roku, z drugiej strony będziemy jednym z pierwszych wydarzeń 2021 roku. Z tego powodu Walne Zebranie odbędzie się niezależnie, w  typowym wrześniowym terminie.

Tematem wiodącym Zjazdu będzie diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji nerwów, a na kursie omówimy: urazy złożone, zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezoplastyki oraz wady wrodzone i uszkodzenia aparatu wyprostnego. Przygotowujemy sesję plakatową oraz ciekawe warsztaty i konkursy.

Jest jeszcze ostatni i najważniejszy powód, który mam nadzieję spowoduje, że nasz Zjazd będzie niezapomniany – spotkamy się tam w wyjątkowym gronie osób zainteresowanych chirurgią ręki, żeby wspólnie dyskutować, prezentować i wymieniać doświadczenia.


Do zobaczenia w Poznaniu

Piotr Czarnecki
Przewodniczący Zjazdu
Prezes PTChR

Paweł Zejler
Sekretarz Zjazdu
Prezes Elekt PTChR
© 2021 Termedia