XII KONGRES TOP NEPHROLOGICAL TRENDS

 

POZNAŃ, 06.10.2023 - 07.10.2023

PROGRAM

Banner Sponsor
Program w wersji do druku
6
października
Piątek
09:00 - 09:10
OTWARCIE KONFERENCJI
09:10 - 11:05
Sesja I: Nowe strategie w leczeniu chorych na glomerulopatie pierwotne
09:10 - 09:30
Nefropatia zmian minimalnych
Wykładowca
Dorota Kamińska
dr hab. n. med., prof. uczelni Dorota Kamińska
09:30 - 09:50
Nefropatia błoniasta
09:50 - 10:10
FSGS
Wykładowca
Leszek Tylicki
prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki
10:10 - 10:30
Nefropatia IgA
Wykładowca
Katarzyna Krzanowska
dr hab. n. med., prof. nadzw. Katarzyna Krzanowska
10:30 - 10:50
Nefropatia C3
10:50 - 11:05
Dyskusja
11:05 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 12:55
Sesja II
Przewodniczący
Ewa Żukowska-Szczechowska
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska
Krzysztof Letachowicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Krzysztof Letachowicz
11:20 - 11:40
Niestabilność hemodynamiczna u chorych na przewlekłej hemodializie
11:40 - 12:00
Terapia pozaustrojowa w AKI u chorego z sepsą
Wykładowca
Tomasz Hryszko
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko
12:00 - 12:20
Kiedy mniej znaczy lepiej ? Hemodializa 2 x w tygodniu?
12:20 - 12:40
Błona dializacyjna jako element strategii leczenia
12:40 - 12:55
Dyskusja
12:55 - 13:40
Lunch
13:40 - 15:35
Sesja III
Przewodniczący
Dorota Kamińska
dr hab. n. med., prof. uczelni Dorota Kamińska
13:40 - 14:00
HIF a nerki i układ sercowo-naczyniowy
14:00 - 14:20
Kontrowersje wokół docelowych wartości ciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą chorobą nerek
14:20 - 14:40
miRNA – nowy biomarker w glomerulopatiach
Wykładowca
Leszek Pączek
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
14:40 - 15:00
Flozyny u chorych dializowanych?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
15:00 - 15:20
Oporność na diuretyki w przewlekłej chorobie nerek
15:20 - 15:35
Dyskusja
15:35 - 15:50
Przerwa kawowa
15:50 - 17:25
Sesja IV
Przewodniczący
Zofia Niemir
prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir
15:50 - 16:10
Nieoczywiste objawy chorób nefrologicznych
Wykładowca
Beata Naumnik
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
16:10 - 16:30
Dapagliflozyna - chroni nerki, chroni ŻYCIE
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY  
16:30 - 16:50
Niski eGFR w starszym wieku: fizjologia czy patologia?
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY  
Wykładowca
Jacek Różański
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
16:50 - 17:10
Ekulizumab - indywidualizacja terapii u pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY  
Wykładowca
Ilona Idasiak-Piechocka
dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka
17:10 - 17:25
Dyskusja
17:25 - 17:55
Sesja edukacyjna: Miejsce empagliflozyny w wytycznych KDIGO
SESJA SPONSOROWANA FIRMY  
17:25 - 17:40
Co nowego przyniosą nam kolejne lata w opiece nad pacjentem z PChN?
Wykładowca
Jolanta Małyszko
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
17:40 - 17:55
Od teorii do praktyki: farmakologiczna nefroprotekcja
17:55 - 18:00
Przerwa
18:00 - 19:00
Zebranie Oddziału Poznańskiego PTNefro
7
października
Sobota
9:00 - 10:00
Sesja edukacyjna: Leczenie empagliflozyną szerokiej populacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek niezależnie od współistnienia cukrzycy typu 2
SESJA SPONSOROWANA FIRMY  
09:00 - 09:20
Albuminuria – niedoceniany marker w przebiegu PChN?
Wykładowca
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
09:20 - 09:40
Praktyczne aspekty stosowania empagliflozyny u pacjentów z PChN
09:40 - 10:00
Badanie EMPA-KIDNEY – kopalnia wiedzy nefrologicznej
10:00 - 10:20
Transfer z DO na HD i vice versa
Wykładowcy
Ewa Wojtaszek
dr hab. n. med. Ewa Wojtaszek
Jolanta Małyszko
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
10:20 - 10:40
Postępowanie w humoralnym odrzucaniu przeszczepu nerki
10:40 - 11:00
Czy nowoczesna diagnostyka immunologiczna zwiększa dostępność do transplantacji i wpływa na przeżycie nerki?
Wykładowca
Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
11:00 - 11:20
Genetyka w służbie transplantologii klinicznej
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Marek Myślak
11:20 - 11:35
Przerwa kawowa
11:35 - 12:35
SESJA SPONSOROWANA FIRMY  
11:35 - 11:55
Co nowego w leczeniu hiperkaliemii?
Wykładowca
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
11:55 - 12:15
Woklosporyna w leczeniu toczniowego zapalenia nerek
12:15 - 12:35
ADPKD – od diagnozy do leczenia w praktyce klinicznej
12:35 - 13:50
12:35 - 12:55
Znaczenie aktywności fizycznej u chorych dializowanych otrzewnowo
12:55 - 13:15
Sarkoidoza nerek
Wykładowca
Jan Duława
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
13:15 - 13:35
Klotho w chorobach nerek
Wykładowca
Kazimierz Ciechanowski
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
13:35 - 13:50
Dyskusja
13:50 - 14:00
Zakończenie Kongresu