XII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ: PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA

 

POZNAŃ, 14.03.2019 - 15.03.2019

 
14
marca
Czwartek
Sala 1
8:00 - 8:10
OTWARCIE KURSU
Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski
8:10 - 8:25
Test z chirurgii ręki
Piotr Czarnecki
8:25 - 10:05
SESJA I
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Mariusz Bonczar, Ireneusz Walaszek
8:25 - 8:55
Patofizjologia złamania i zrostu kostnego
Enrique Barrena
8:55 - 9:05
Diagnostyka obrazowa w trudnych przypadkach
Joanna Niemunis-Sawicka
9:05 - 9:20
Złamania trzonów kości przedramienia
Paweł Reichert
9:20 - 9:35
Osteotomie korekcyjne trzonów kości przedramienia
Frederik Verstreken
9:35 - 9:55
Stawy rzekome kości przedramienia
Tomasz Mazurek
9:55 - 10:05
Dyskusja
10:05 - 10:30
Przerwa kawowa
10:30 - 11:50
SESJA II
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Johannes Rueger, Maciej Breborowicz
10:30 - 10:45
Jak poprawić repozycję złamań śródstawowych końca dalszego kości promieniowej
Maciej Klich
10:45 - 10:55
Złamania końca dalszego kości łokciowej
Mariusz Bonczar
10:55 - 11:10
Osteotomie korekcyjne końca dalszego kości promieniowej
Maciej Klich
11:10 - 11:20
Osteotomie skracające kości łokciowej
Maciej Bręborowicz
11:20 - 11:35
Stymulacja zrostu kostnego metodami fizykalnymi
Johannes Rueger
11:35 - 11:50
Dyskusja
11:50 - 12:15
Przerwa na kawę
12:00 - 12:30
Sesja plakatowa
Frederik Verstreken, Paweł Reichert, Ewa Bręborowicz
12:15 - 13:45
WARSZTATY
Badanie kliniczne i funkcjonalne ręki
Ewa Bręborowicz, Maciej Bręborowicz, Katarzyna Kozłowska
Terapia manualna ręki i aplikacje terapeutyczne Kinesio Taping
Marta Jokiel, Mikołaj Zozmann
Ultrasonografia ręki
Iwona Kraśny, Arleta Witkowska-Łuczak, Michał Romanowski
Techniki szycia ścięgien na modelach zwierzęcych
Jerzy Wiese, Artur Soczka, Maciej Bochenek
Techniki mikrochirurgiczne
Paweł Surdziel, Marta Twardowska, Karolina Chełchowska
13:45 - 14:15
Lunch
14:15 - 15:50
SESJA III
LECZENIE ZŁAMAŃ I ZABURZEŃ ZROSTU
Maciej Klich, Paweł Reichert
14:15 - 14:30
Jak uniknąć zaburzeń zrostu w złamaniach kości palców
Johannes Rueger
14:30 - 14:45
Stawy rzekome kości łódeczkowatej
Paweł Reichert
14:45 - 15:00
Artroskopia w leczeniu zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej
Pak Cheong HO
15:00 - 15:15
Złamania kości łódeczkowatej - jak zespolić?
Frederik Verstreken
15:15 - 15:25
Usprawnianie pacjenta po złamaniu i leczeniu zaburzeń zrostu
Marta Jokiel
15:25 - 15:40
Unaczynione przeszczepy kostne w leczeniu stawów rzekomych kończyny górnej
Alexandru Georgescu
15:40 - 15:50
Dyskusja
15:50 - 16:00
Przerwa na kawę
16:00 - 17:35
SESJA IV
GUZY RĘKI
Radomir Czajka, Leszek Kaczmarek
16:00 - 16:15
Obrazowanie zmian guzowatych
Joanna Niemunis-Sawicka
16:15 - 16:30
Guzy miękkotkankowe
Maciej Bręborowicz
16:30 - 16:45
Guzy kostne
Leszek Kaczmarek
16:45 - 17:05
Guzy złośliwe - algorytm postępowania
Radomir Czajka
17:05 - 17:20
Jak zlecić i czego oczekiwać od badania histopatologicznego
Jan Bręborowicz
17:20 - 17:35
Dyskusja


15
marca
Piątek
Sala 1
9:00 - 10:30
SESJA V
FAKTY W CHIRURGI RĘKI
Enrique Barrena, Alexandru Georgescu
9:00 - 9:15
Jak czytać i analizować publikacje
Enrique Barrena
9:15 - 9:30
Fakty w leczeniu złamań i stawów rzekomych kości łódeczkowatej
Frederik Verstreken
9:30 - 9:45
Fakty dotyczące leczenia zmian zwyrodnieniowych
Paweł Reichert
9:45 - 10:00
Fakty dotyczące niestabilności nadgarstka
Ireneusz Walaszek
10:00 - 10:15
Fakty dotyczące fizykoterapii
Ewa Bręborowicz
10:15 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:50
Przerwa na kawę
10:50 - 12:15
SESJA VI
NADGARSTEK - NIESTABILNOŚĆ
Marta Jokiel, Paweł Surdziel
10:50 - 11:00
Jak zrozumieć niestabilność nadgarstka
Mariusz Bonczar
11:00 - 11:05
Badanie kliniczne
Maciej Bochenek
11:05 - 11:20
Diagnostyka obrazowa
Izabela Rachwał-Czyżewicz
11:20 - 11:35
Leczenie usprawniające
Marta Jokiel
11:35 - 11:55
Leczenie operacyjne niestabilności nadgarstka
Paweł Surdziel
11:55 - 12:15
Dyskusja
12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:45
SESJA VII
NADGARSTEK - ZMIANY ZWYRODNIENIOWE
Frederik Verstreken, Piotr Ogrodowicz
13:15 - 13:25
Patogeneza i leczenie farmakologiczne zmian zwyrodnieniowych
Marek Rabski
13:25 - 13:35
Iniekcje w leczeniu zmian zwyrodnieniowych ręki
Artur Soczka
13:35 - 13:50
Zmiany zwyrodnieniowe CMC
Frederik Verstreken
13:50 - 14:05
Zmiany zwyrodnieniowe nadgarstka
Piotr Czarnecki
14:05 - 14:20
Zmiany zwyrodnieniowe palców
Piotr Ogrodowicz
14:20 - 14:35
Leczenie usprawniające
Ewa Bręborowicz
14:35 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:05
Przerwa na kawę
15:05 - 15:45
WYKŁAD GOŚCIA HONOROWEGO
Leszek Romanowski
Artroskopia nadgarstka - aktualne trendy
Pak Cheong HO
15:45 - 16:55
SESJA VIII
ARTROSKOPIA NADGARSTKA
Przemysław Lubiatowski, Pak Cheong HO
15:45 - 16:00
Leczenie zmian zwyrodnieniowych
Pak Cheong HO
16:00 - 16:15
Leczenie sztywności pourazowej
Przemysław Lubiatowski
16:15 - 16:30
Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej
Ireneusz Walaszek
16:30 - 16:45
Leczenie artroskopowe niestabilności nadgarstka
Pak Cheong HO
16:45 - 16:55
Dyskusja
16:55 - 17:10
Przerwa na kawę
17:10 - 17:55
SESJA IX
CO NOWEGO W CHIRURGII RĘKI
Mariusz Bonczar, Piotr Czarnecki
17:10 - 17:25
FESSH i hand diploma
Piotr Czarnecki
17:25 - 17:40
Test z chirurgii ręki
Piotr Czarnecki
17:40 - 17:55
Co nowego z FESSH Kopenhaga
Paweł Reichert
17:55 - 18:10
Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki
Mariusz Bonczar