XIII KONFERENCJA POSTĘPY W GASTROENTEROLOGII

 

POZNAŃ, 06.12.2019 - 07.12.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
6
grudnia
Piątek
9:00–11:00
SESJA I
Cukrzyca a przewód pokarmowy
Przewodniczący sesji: Elżbieta Poniewierka, Grażyna Rydzewska, Barbara Skrzydło–Radomańska
9:00–9:30
Metformina czy flozyny – jak sobie radzić z cukrzycą i zespołem metabolicznym
Gość specjalny
Dorota Zozulińska–Ziółkiewicz
9:30–9:50
Pankretopatia cukrzycowa przyczyną bólów brzucha?
Roland Kadaj–Lipka
9:50–10:20
Cukrzyca w przebiegu raka trzustki
Renata Talar-Wojnarowska
10:20–10:40
Mikroskopowe zapalenie jelit – dlaczego nie każde leczenie cukrzycy jest skuteczne
Wojciech Marlicz
10:40–11:00
Oś jelito–wątroba–mózg i jej rola w leczeniu encefalopatii wątrobowej
Marek Hartleb
11:00–11:10
Dyskusja
11:10–11:30
Przerwa na kawę
11:30–13:50
SESJA II
Wybrane zagadnienia z chorób jelit
Przewodniczący sesji: Maciej Gonciarz, Tomasz Mach, Teresa Starzyńska,
11:30–11:50
New therapeutic possibilities of IBD treatment - ustekinumab
David Drobne (Slovenia)
11:50–12:10
Polskie wytyczne leczenia infekcji Clostridium difficile
Michał Kukla
12:10–12:30
Wątroba w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – o czym musimy pamiętać
Tomasz Mach
12:30–12:50
Leczenie celiakii – nowe możliwości
Katarzyna Maciejewska
12:50–13:10
GERD a zespoły nakładania (dyspepsja, IBS)
Dorota Waśko–Czopnik
13:10–13:30
Rola STW 5 w chorobach przewodu pokarmowego
Grażyna Rydzewska
13:30–13:50
Dyskusja
13:50–14:50
Przerwa na lunch
14:50–17:10
SESJA III
Postępy w chirurgii przewodu pokarmowego
Przewodniczący sesji: Marek Durlik, Stanisław Głuszek
14:50–15:10
Postępy w chirurgii trzustki
Marek Durlik
15:10–15:30
Aktualne postępowanie w krwotokach żylakowych z przewodu pokarmowego
Mariusz Rosołowski
15:30–15:50
Postępy w chirurgii dróg żółciowych
Maciej Słupski
15:50–16:10
Postępy w chirurgii jelita grubego
Marek Szczepkowski
16:10–16:30
Postępy w chirurgii proktologicznej
Małgorzata Kołodziejczak
16:30–16:50
Stanowisko ekspertów w sprawie leczenia przetok w chorobie Leśniowskiego-Crohna – dyskusja okrągłego stołu
Uczestnicy dyskusji: Tomasz Banasiewicz, Piotr Eder
16:50–17:10
Dyskusja


7
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–11:00
SESJA IV
Nowości, postępy
Przewodniczący sesji: Marek Hartleb, Barbara Skrzydło–Radomańska
9:00–9:20
Najnowsze wytyczne przygotowania jelita grubego do kolonoskopii
Jarosław Reguła
9:20–9:40
Choroba uchyłkowa – co nowego
Anna Pietrzak
9:40–10:00
Blaski i cienie stosowania IPP
Barbara Skrzydło–Radomańska
10:00–10:20
Co nowego w chorobach wątroby – wybrane aspekty praktyczne
Michał Wasilewicz
10:20–10:40
Postępy w chirurgii wątroby
Krzysztof Zieniewicz
10:40–11:00
Dyskusja
11:00–11:30
Przerwa na kawę
11:30–11:50
Rola mebeweryny w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego – przegląd systematyczny literatury - wykład sponsorowany firmy MYLAN
Jarosław Daniluk
11:50–14:00
SESJA V
Nowości, postępy cd.
Przewodniczący sesji: Grażyna Rydzewska, Barbara Skrzydło–Radomańska
11:50–12:10
NAFLD – przypadki kliniczne - wykład sponsorowany firmy PRO.MED.PL
Agnieszka Dobrowolska
12:10–12:30
Terapia celowana w IBS, czy jest możliwa
Grażyna Rydzewska
12:30–12:50
Co nowego na posiedzeniu IAP
Michał Lipiński
12:50–13:10
Porfiria – trudności diagnostyki i leczenia
Robert Wasilewski
13:10–13:25
Elastaza trzustkowa - test w zasięgu ręki.
Małgorzata Łukasik. Prelekcja firmy DiaSorin
13:25–13:40
Dyskusja
13:40
Zakończenie konferencji


© 2020 Termedia