XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT 2019

 

WARSZAWA, 13.06.2019 - 14.06.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
*program może podlegać modyfikacjom, paneliści i wykładowcy w trakcie potwierdzania
 
13
czerwca
Czwartek
9:00–9:15
Otwarcie konferencji
Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
Janusz Michalak - redaktor naczelny, czasopismo “Menedżer Zdrowia”; prezes zarządu, Wydawnictwo Termedia,
9:15–10:45
SESJA 1
Sesja Inauguracyjna: Przyszłość polskiego szpitalnictwa – wnioski z ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”
Moderatorzy: Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
Janusz Michalak - redaktor naczelny, czasopismo “Menedżer Zdrowia”; prezes zarządu, Wydawnictwo Termedia,

Dyskusja panelowa
Zaproszeni uczestnicy:
Małgorzata Gałązka-Sobotka,członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa, Polska
Dorota Gałczyńska–Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie i członek rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Warszawa, Polska
Grzegorz Gielerak, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Tomasz Hryniewiecki, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Urszula Jaworska, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Anna Rulkiewicz, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Grupy LUX MED
10:45–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:00
SESJA 2 A
Safe Hospital – British and Polish experience
Moderator: Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
11:00–11:20
The Child first and always
Great Ormond Street Hospital (GOSH)
Crispin Walkling-Lea - Senior Healthcare Planner, NHS
Duncan Sissons - GOSH Project Director, Sisk
11:20–11:25
Projektowanie szpitali i centrów medycznych - największe wyzwania
Michał Grzymała-Kazłowski - prezes Archimed
11:25–11:30
Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu
Agnieszka Siedlarska - przedstawiciel Salts Healthcare Ltd
11:30–12:00
Panel discussion
What is the cost of poor hospital safety? What is the cost of poor patient safety?
Invited participants:
Claire Aldred - Commercial Director UK & Europe, Datix
Olivier O’Connor - VP Solution Engineering, Datix
Duncan Sissons - GOSH Project Director, Sisk
Crispin Walkling-Lea - Senior Healthcare Planner, NHS
Mariusz Witkun - Director, Trebbi
12:00–13:00
SESJA 3 A
Medycyna personalizowana, bezpieczeństwo podmiotu leczniczego i wartość zdrowia
Moderator: Beata Jagielska - prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii, Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12:00–12:15
Wykład wprowadzający:
Medycyna personalizowana 2019
Beata Jagielska - prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii, Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12:15–13:00
Dyskusja panelowa
Zaproszeni uczestnicy:
Joanna Chorostowska-Wynimko – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Szymon Chrostowski – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Ewelina Nojszewska – Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii Stosowanej
Krzysztof Suszek – Prezes, Fundacja Misja Medyczna
Adam Twarowski – z-ca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13:00–14:00
Przerwa na lunch
14:00–15:15
SESJA 4 A
Sieć Szpitali – czy to sukces dla pacjenta?
Moderator: Andrzej Mądrala - wiceprezydent Pracodawców RP
14:00–14:20
Jak system ochrony zdrowia się zmienia pod wpływem funkcjonowania sieci szpitali (pierwsze dane) – porównanie danych statystycznych z 2017 i 2018 r.
Jarosław Kozera – Ekspert, Pracodawcy RP
14:20–15:15
Dyskusja panelowa:
Czy ryczałt wpłynął na efektywność i lepszą koordynację pacjenta w systemie ochrony zdrowia?
Czy sieć szpitali zmieniła struktury udzielanych świadczeń ?
Jak nowy system wpłynął na pozycję sektora prywatnego?
Zaproszeni uczestnicy:
Anna Czech – Członek Komisji Zdrowia, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Sejmu RP
Dorota Gałczyńska – Zych – dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie i członek rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
Andrzej Jacyna – prezes Narodowego Fundusz Zdrowia
Beata Małecka – Libera – Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP
Maciej Miłkowski – Wiceminister Zdrowia
Marek Wójcik – ekspert zdrowotny Związku Miast Polskich
15:15–16:15
SESJA 5 A
Diagnostyka molekularna – czy to się opłaca?
Moderator:
Joanna Chorostowska-Wynimko - kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
15:15–16:15
Dyskusja panelowa
Zaproszeni uczestnicy:
Beata Jagielska - prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii, Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Aleksandra Sierocka - kierownik Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
16:15–16:30
Przerwa na kawę
16:30–18:00
SESJA 6
Hot Topics w ochronie zdrowia
Moderator: Mariusz Wójtowicz - członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu
16:30–16:45
Szkolenia prewencyjne „Bezpieczny Poród” dla zespołów ginekologiczno-położniczych i neonatologów
Piotr Daniluk - dyrektor ds. medycznych, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
16:45–17:00
Bezpieczne zarządzanie szpitalem oparte na twardych danych. Wnioski z Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2019 w Ljublianie
Anna Warczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali oraz uczestnicy Programu Wymiany Menedżerów HOPE 2019
17:00–17:15
Reputacja szpitala i dobre imię członka personelu medycznego jako wartości prawnie chronione – case study
Rafał Kozielewski - Supra Brokers S.A.
17:15–17:30
Realizacja projektu SOR: studium przypadku
Mariusz Wójtowicz - członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu
17:30–17:45
Restrukturyzacja szpitali publicznych w Polsce - sposoby na skuteczne pozyskania środków nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia
Maciej Banach - dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
17:45–18:00
Wyniki badania satysfakcji dyrektorów szpitali
Urszula Szybowicz - project manager Polskiej Federacji Szpitali
18:00–18:45
SESJA 7
E-MBA w ochronie zdrowia
Moderator: Piotr Szynkiewicz - prezes zarządu, Prometriq Akademia Zarządzaniae-MBA w ochronie zdrowia to kurs zarządzania składający się z sesji stacjonarnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy własnej z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiałów. Nazwa e-MBA nawiązuje do formuły realizacji kursu oraz jego celu, którym jest aktualizacja wiedzy menedżerów sektora zdrowia. Kurs jest realizowanych przez Prometriq Akademię Zarządzania we współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz Wydawnictwem Termedia. Wersja bezpłatna kursu jest realizowana w ramach projektu POWER – Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych (informacje i zapisy www.prometriq.pl).
18:00–18:15
Interaktywna recenzja książki "Managing the Myths of Health Care" (Henry Mintzberg)
Piotr Szynkiewicz - prezes zarządu, Prometriq Akademia Zarządzania
18:15–18:45
E-MBA CEREMONIA ROZDANIA DYPLOMÓW
Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
Janusz Michalak - redaktor naczelny, czasopismo “Menedżer Zdrowia”; prezes zarządu, Wydawnictwo Termedia
Piotr Szynkiewicz - prezes zarządu, Prometriq Akademia Zarządzania
19:00
SPOTKANIE NETWORKINGOWE - BUSINESS MIXER


14
czerwca
Piątek
Sala 1
9:30–11:30
SESJA 8
Bezpieczny szpital, bezpieczna przychodnia: wyzwania 2019
Moderator: Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
9:30–9:45
Bezpieczny szpital: hospitaliści oraz nowe zawody medyczne
Jarosław J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali
9:45–10:00
Projekt stworzenia kodeksu dobrych praktyk zarządczych podmiotów leczniczych współpracujących z NFZ
Adam Niedzielski - wiceprezes NFZ
10:00–10:15
Bezpieczna rehabilitacja "sieciowa i pozasieciowa"
Krystyna Walendowicz - członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem
10:15–11:30
Dyskusja panelowa
Zaproszeni uczestnicy:
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Jerzy Friediger - członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
Rafał Holanowski - prezes Supra Brokers SA
Andrzej Jacyna - prezes Narodowego Fundusz Zdrowia
Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Marcewicz-Jendrysik - członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
Adam Niedzielski - wiceprezes NFZ
Krystyna Walendowicz - członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem
Małgorzata Zaława-Dąbrowska, członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
11:30–12:45
SESJA 9
Systemy do zarządzania lekami i aparaturą, dyrektywa fałszywkowa w Szpitalach
Moderator: Urszula Szybowicz - project manager Polskiej Federacji Szpitali
11:30–11:45
Bezpiecznie wdrożenie fmd dla podmiotów leczniczych - aspekty prawne
Jan Piechocki - kancelaria DZP
11:45–12:00
Trendy w obszarze zarządzania przepływem leków / wyrobów medycznych w szpitalach w kontekście bezpiecznej farmakoterapii
Michał Kaczmarski - fundacja KOWAL
12:00–12:15
Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków – szanse i wyzwania dla uczestników łańcucha dystrybucji leków
Michał Kaczmarski - fundacja KOWAL
12:15–12:30
Rozwiązania do zarządzania aparaturą medyczną (Systemy CMMS)
Sebastian Błaźniak - Nexus Polska
Maciej Szandar - Appmedica
12:30–12:45
Dyskusja panelowa
Zaproszeni uczestnicy:
Sebastian Błaźniak - Nexus Polska
Michał Kaczmarski - fundacja KOWAL
Jan Pachocki - kancelaria DZP
Maciej Szandar - Appmedica
Urszula Szybowicz - project manager Polskiej Federacji Szpitali
12:45–13:00
Zakończenie konferencji


© 2020 Termedia