XIII WIELKOPOLSKIE DNI HIPERTENSJOLOGII


POZNAŃ, 22.11.2019 - 23.11.2019

INFORMACJA O OPŁATACH
do 1 czerwca 2019 r. – 150 zł
od 2 czerwca 2019 r. – 210 zł
Opłata od 19 listopada 2019 r. oraz na miejscu (podczas konferencji) – 600 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Termedia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty za udział.

UWAGA: Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– kawę oraz poczęstunek,
– lunch.

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „Rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem WDH19 + imię i nazwisko uczestnika)
Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 15 listopada 2019 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze konferencyjnym.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail)
do 8 listopada 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2019 Termedia