XIII WIELKOPOLSKIE DNI HIPERTENSJOLOGII


POZNAŃ, 22.11.2019 - 23.11.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
22–23 listopada 2019 r.

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego,
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Partner merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2019 Termedia