XIV KONFERENCJA TRENDY W REUMATOLOGII NA PRZEŁOMIE 2022/2023

 

WROCŁAW, 23.03.2023 - 24.03.2023

*Program nie jest ostateczny i może ulec zmianie
23
marca
Czwartek
09:00 - 10:10
SESJA I
Istotne i praktyczne wskazówki płyną z lektury wytycznych i rekomendacji w reumatologii
09:00 - 09:20
Wytyczne odnośnie do płodności i prowadzenia ciąży z uwzględnieniem chorych na zapalenie naczyń
09:20 - 09:40
Rekomendacje EULAR dotyczące stylu życia w chorobach reumatycznych, w szczególności wpływu diety
09:40 - 10:00
Rekomendacje EULAR odnośnie skriningu i profilaktyki wystąpienia zakażeń przewlekłych i oportunistycznych w chorobach reumatycznych
10:00 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:30
Przerwa na kawę
10:30 - 11:20
SESJA II
Sesja sponsorowana firmy
Przewodniczący
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
10:30 - 10:45
Diagnostyka i leczenie spondyloartropatii osiowych zgodnie z nowymi rekomendacjami ASAS-EULAR
Wykładowca
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
10:45 - 11:00
Taltz w Łuszczycowym Zapaleniu Stawów - doświadczenia własne. Opis przypadków
11:00 - 11:15
Olumiant w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów - doświadczenia własne vs światowe RWE
11:15 - 11:20
Dyskusja
11:20 - 12:40
SESJA III
Zagadkowe i intrygujące przypadki, które uczą pokory
11:20 - 11:35
Młoda kobieta operowana z powodu wady aortalnej ocenianej jako kiła trafia do konsultacji reumatologicznej. Co z tego wynikło
Wykładowca
Agata Sebastian
dr n. med. Agata Sebastian
11:35 - 11:40
Dyskusja
11:40 - 11:55
Chora z wytrzeszczem oka i zmianami w wątrobie – ważna czujność onkologiczna
Wykładowca
Arkadiusz Chlebicki
dr n. med. Arkadiusz Chlebicki
11:55 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:15
Ciężka niewydolność wielonarządowa jako rzadki początek tocznia rumieniowatego układowego
12:15 - 12:20
Dyskusja
12:20 - 12:40
Toczeń układowy u osób 70+ – na co powinniśmy zwrócić uwagę w przypadku choroby z długotrwałym przebiegiem lub rozpoznaniem postawionym pacjentom po 70. roku życia
12:40 - 12:45
Dyskusja
12:45 - 13:00
Przerwa na kawę
13:00 - 13:50
SESJA IV
Warto o tych kwestiach pamiętać
13:00 - 13:20
Jak nie przegapić zespołu hemofagocytarnego u dorosłych i jak należy postępować
13:20 - 13:40
Wynik badania cANCA i/lub pANCA dodatnie. Jak należy postępować w takiej sytuacji?
13:40 - 13:50
Dyskusja
13:50 - 14:50
Przerwa na lunch
14:50 - 15:10
Wykład inauguracyjny:
Profesor Halina Szwarc – była nie tylko twórcą Uniwersytetu III wieku
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc emeryt. prof. Uniwersytetu Warszawskiego


15:10 - 16:10
Sesja V
15:10 - 15:30
Wykład sponsorowany firmy
Czy metotreksat jest strażnikiem leków biologicznych?
15:30 - 15:50
Krzemień pasiasty, skałki w Piekiełku i… złamania w Osteoporozie 2023
15:50 - 16:10
Wykład sponsorowany firmy
Anifrolumab w leczeniu pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym
16:10 - 17:40
Sesja VI
Wartość dodana badań obrazowych w reumatologii
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal
16:10 - 16:30
Badanie rentgenowskie stawów krzyżowo-biodrowych – dylemat reumatologa i radiologa. Rola badań MR w różnicowaniu zmian zapalnych, przeciążeniowych, degeneracyjnych i innych patologii
16:30 - 16:50
Ultrasonografia układu ruchu u młodzieży – co powinien wiedzieć reumatolog „od dorosłych”, który ich kiedyś będzie leczyć
16:50 - 17:10
Co nam przynosi ocena badania USG stawów barkowych w praktyce reumatologa
17:10 - 17:30
Punkcje stawów pod kontrolą USG
Wykładowca
Jacek Fliciński
dr n. med. Jacek Fliciński
17:30 - 17:40
Dyskusja
24
marca
Piątek
09:00 - 10:30
Sesja VII
Trudne tematy, ale trzeba się z nimi zmierzyć
Przewodniczący
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
09:00 - 09:20
Co należy czynić gdy trafia do reumatologa chora lub chory z przewlekłą ciężką małopłytkowością i dodatnimi przeciwciałami przeciwjądrowymi
Wykładowca
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
09:20 - 09:40
Kryza nerkowa w twardzinie – czy spada jak grom z jasnego nieba, a może jesteśmy w stanie jej zapobiec?
09:40 - 10:00
Prowadzenie chorych ze zmianami infekcyjnymi kręgosłupa w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USzK we Wrocławiu - podsumowanie doświadczeń ostatnich lat
Wykładowcy
10:00 - 10:20
Czy Long COVID to nowa jednostka chorobowa, czy też tylko kolejny czynnik inicjujący znane choroby, w tym również i reumatyczne
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:40
Przerwa na kawę
10:40 - 11:40
SESJA VIII
Przewodniczący
dr n. med. Maria Magdalena Misterska
10:40 - 11:00
Wykład sponsorowany firmy
Miorelaksant i koksyb czy zawsze mogą iść w parze
11:00 - 11:20
Wykład sponsorowany firmy
Leczenie o czasie jako standard postępowania w RZS
11:20 - 11:40
Wykład sponsorowany firmy
Manifestacje pozastawowe w przebiegu spondyloatropatii zapalnych – opcje skutecznego postępowania terapeutycznego
11:40 - 12:30
SESJA IX
Indywidualizacja leczenia chorego z rozpoznaniem spondyloartropatii zapalnej
11:40 - 12:00
Jak prowadzić chorego ze spondyloartropatią zapalną i nieswoistym zapaleniem jelit
Wykładowca
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
12:00 - 12:20
Jak prowadzić chorego z jednoczesnym zapaleniem błony naczyniowej oka i spondyloartropatią zapalną - więcej niż widać na pierwszy rzut oka
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 12:50
Przerwa na kawę
12:50 - 13:30
Sesja X
Przewodniczący
Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
12:50 - 13:00
Wykład sponsorowany firmy
Jakie możliwości terapeutyczne daje nam selektywny inhibitor JAK – Rinvoq w RZS
13:00 - 13:10
Wykład sponsorowany firmy
Pacjent chory na ŁZS a terapia lekiem Rinvoq – opis przypadku
13:10 - 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Dlaczego łuszczycowe zapalenie stawów to nie tylko objawy stawowe
Wykładowca
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
13:30 - 13:50
Wykład sponsorowany firmy
Zajęcie płuc w przebiegu choroby układowej – wyzwanie dla klinicysty
13:50 - 14:35
Sesja XI
SESJA XI – Życie jest piękne przed i po 70-ce
Przewodniczący
Anna Kotulska-Kucharz
dr n. med. Anna Kotulska-Kucharz
13:50 - 14:10
Reumatoidalne zapalenie stawów u osób 70+ – na co powinniśmy zwrócić uwagę w przypadku choroby z długotrwałym przebiegiem lub rozpoznaniem postawionym pacjentom po 70. roku życia
Wykładowca
Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
14:10 - 14:25
Bóle stawów i wysięk w jamie opłucnowej – toczeń

to be or not to be?...

Wykładowca
dr n. med. Beata Maciążek-Chyra
14:25 - 14:35
Dyskusja
14:35
Zakończenie konferencji