XIV TOP PULMONOLOGICAL TRENDS 2021

 

POZNAŃ, 02.12.2021 - 04.12.2021

PROGRAM

14 Ogólnopolski Kongres Top Pulmonological Trends
ROK 2021 W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO
Pod patronatem JM Rektora UMP
Prof. Andrzeja Tykarskiego
POZNAŃ
02 – 04 grudnia 2021

 
2
grudnia
Czwartek
12:50 - 13:00
Otwarcie Kongresu
Wykładowcy
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
13:00 - 14:00
Przegląd najważniejszych wydarzeń w pneumonologii 2021
Moderator:
Przewodniczący
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
13:00 - 13:30
Choroby płuc z ATS i ERS
13:30 - 14:00
Choroby alergiczne z ATS, ERS, EAACI
14:00 - 15:30
Sesja 1
Postępowanie z chorym po infekcji SARS-CoV2
Przewodniczący:
14:00 - 14:20
Stanowisko PTChP i PTA dotyczące powikłań płucnych u chorych po COVID19
14:20 - 14:40
Powikłania neurologiczne
Wykładowca
Sławomir Michalak
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
14:40 - 15:00
Powikłania sercowo naczyniowe
15:00 - 15:20
Szczepionki przeciw COVID – skuteczność i bezpieczeństwo
15:20
Lunch
15:30 - 16:30
Sesja 2
VARIA
Przewodniczący:
Przewodniczący
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
15:30 - 15:50
Nowoczesne metody leczenia grzybic inwazyjnych
15:50 - 16:10
Zapobieganie zakażeniom COVID-19 w szpitalach
Wykładowca
dr n. med. Tomasz Ozorowski
16:10 - 16:30
Nowości w antybiotykoterapii
16:30 - 17:30
Sesja 3

Grant naukowy
GSK program
Astma ciężka - Z OSTATNIEJ CHWILI
Przełom w leczeniu anty-IL-5 – jakie nowości są już dostępne dla pacjentów
Przewodniczący:
Przewodniczący
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
16:30 - 16:50
Nowości w leczeniu astmy ciężkiej oraz w przewlekłym zapaleniu zatok z polipami nosa
Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
16:50 - 17:05
Jak w sposób innowacyjny możemy leczyć eozynofilową ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (EGPA)?
Wykładowca
dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska
17:05 - 17:20
Nowe możliwości w leczeniu zespołu hypereozynofilowego (HES)
Wykładowca
dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
17:20 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 17:40
Przerwa kawowa
17:40 - 20:00
Sesja 4
Czego nauczyła nas pandemia COVID19?
Przewodniczący:
17:40 - 18:00
Szpitale tymczasowe – znak czasów pandemii
17:40 - 18:00
Nowe doświadczenia w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej
Wykładowca
Aleksander Kania
dr n. med. Aleksander Kania
18:20 - 18:40
Medycyna zdalna – zalety i wady
Wykładowca
dr hab. n. med. Adam Białas
18:40 - 18:50
Dyskusja
18:50 - 19:50
Wykład prawny: Odpowiedzialność karna lekarza za skutki błędów medycznych w świetle najnowszych przepisów prawa
19:50 - 20:00
Dyskusja
3
grudnia
Piątek
8:30 - 9:30
Sesja 1
Wczesne wykrywanie raka płuca
Przewodniczący:
Przewodniczący
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
8:30 - 8:50
Program wczesnego wykrywania raka płuca
Wykładowca
Marcin Grabicki
dr n. med. Marcin Grabicki
8:50 - 9:10
Specjalista chorób płuc w opiece nad chorym z rakiem płuca
9:10 - 9:40
9:40 - 10:40
Sesja 2
Sesja sponsorowana
Berlin Chemie Program
Debata: Pulmonolog, kardiolog i psychiatra widzą tego samego chorego na POChP, ale czy widzą to samo?
Przewodniczący:
9:40 - 10:00
Pulmonolog: POChP trzeba leczyć skutecznie…
10:00 - 10:15
Kardiolog: trzeba uważać, żeby POChP leczyć bezpiecznie…
10:15 - 10:30
Psychiatra: nie tylko inhalatory są ważne u chorych na POChP…
10:30 - 10:40
Dyskusja
10:40 - 10:50
Przerwa kawowa
10:50 - 11:50
Sesja 3
Sesja pod patronatem
AZ program
Czy mamy możliwość leczenia pacjentów z EGFR-zależnym rakiem płuca zgodnie ze światowymi standardami?
Przewodniczący:
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
FLAURA
Wykładowca
Katarzyna Stencel
dr n. med. Katarzyna Stencel
11:10 - 11:20
ADAURA
Wykładowca
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
11:20 - 11:30
Dyskusja
11:30 - 11:40
Wykład pod patronatem
AZ program
Jednoczasowa radiochemioterapia w III stopniu zaawansowania NDRP – przygotowanie pacjenta i kryteria włączenia
Wykładowca
Mirosława Matecka-Nowak
dr n. med. Mirosława Matecka-Nowak
11:40 - 11:50
Wykład pod patronatem
AZ program
Jednoczasowa radiochemioterapia – wyzwanie dla MDT
Wykładowca
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
11:50 - 12:50
Sesja 4
Rak płuca
Przewodniczący:
Przewodniczący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
11:50 - 12:10
Wykład sponsorowany
Roche program
Nowości w leczeniu DRP
12:10 - 12:30
Wykład sponsorowany
BMS program
Złośliwy międzybłoniak opłucnej
Wykładowca
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
12:30 - 12:50
Wykład pod patronatem
Msd program
Immunoterapia w zaawansowanym NDRP - wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych pembrolizumabem
12:50 - 13:00
Przerwa kawowa
13:00 - 15:00
Sesja 5
Astma
Przewodniczący:
Przewodniczący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
13:00 - 13:20
Wykład sponsorowany
NOVARTIS program
Terapia LABA/LAMA/ICS raz na dobę, co na to GINA 2021?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
13:20 - 13:40
Wykład sponsorowany
Chiesi
LAMA w terapii astmy – czy warto?
Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
13:40 - 14:00
Wykład pod patronatem
AZ program
Miejsce doraźnego leku przeciwzapalnego w terapii astmy
14:00 - 14:20
Wykład pod patronatem
AZ program
Odzyskać życie- analiza doświadczeń pacjentów chorych na astmę ciężką
14:20 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 15:30
Lunch
15:30 - 16:00
WYKŁAD SPECJALNY
Czego nauczył nas Covid-19 – perspektywa badań nad mózgiem
Wykładowca
dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM
16:00 - 17:00
Sesja 6

Sesja Pod Patronatem
Boehringer Ingelheim program
Leczenie antyfibrotyczne w chorobach przebiegających z włóknieniem płuc
Przewodniczący:
16:00 - 16:25
Leczenie antyfibrotyczne w chorobach przebiegających z włóknieniem płuc – stan obecny i najbliższe perspektywy
16:25 - 16:50
Nintedanib w IPF – długoterminowa obserwacja
16:50 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:45
Sesja 7

Grant naukowy
GSK program
WARSZTATY KLINICZNE
Interpretacja roli EOS w świetle standardu medycyny precyzyjnej. Leczenie biologiczne astmy ciężkiej
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Panek, prof. nadzw.
17:45 - 18:55
Sesja 8
Sen
Przewodniczący:
17:45 - 18:05
Narkolepsja – jak rozpoznać i skutecznie leczyć
Wykładowca
dr hab. n. med. Marcin Żarowski
18:05 - 18:25
Nadmierna senność w obturacyjnym bezdechu sennym
18:25 - 18:45
Wybrane kluczowe elementy współczesnej diagnostyki i terapii obturacyjne-go bezdechu sennego
18:45 - 18:55
Dyskusja
19:15 - 21:00
Kolacja
4
grudnia
Sobota
8:30 - 10:00
Sesja 1
Radiologia płucna – podstawowe narzędzie pneumonologa
Przewodniczący:
Przewodniczący
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
8:30 - 9:00
Rola badania PET/CT w diagnostyce trudnych przypadków klinicznych – współpraca pulmonologa i specjalisty medycyny nuklearnej
Wykładowcy
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
Krzysztof Obuchowski
dr n. med. Krzysztof Obuchowski
9:00 - 9:20
Zmiany śródmiąższowe płuc przypadkowo wykryte w tomografii komputerowej – i co dalej?
Omówienie stanowiska Fleischner Society
9:20 - 9:50
Czy klinika zawsze znajduje potwierdzenie w obrazie radiologicznym – dialog pulmonologa z radiologiem
Wykładowcy
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Michał Wyrzykowski
dr n. med. Michał Wyrzykowski
9:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 11:20
Sesja 2
Przełom w leczeniu mukowiscydozy - ostatniej chwili
Przewodniczący:
10:00 - 10:20
Wykład sponsorowany przez VERTEX PHARMACEUTICALS
Vertex
Wpływ modulatorów CFTR na życie pacjentów z mukowiscydozą
10:20 - 10:40
Trzustka w mukowiscydozie – dziś i jutro
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
10:40 - 11:00
Opieka wielodyscyplinarna w mukowiscydozie - wyzwania
11:00 - 11:20
Dyskusja
11:20 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 13:20
Sesja 3
POChP
Przewodniczący:
Przewodniczący
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
11:40 - 12:00
Co nowego w GOLD 2022?
12:00 - 12:20
Grant naukowy
Boehringer Ingelheim program
Personalizacja terapii wziewnej w POChP – udoskonalenia
Wykładowca
Aleksander Kania
dr n. med. Aleksander Kania
12:20 - 12:35
Grant naukowy
Boehringer Ingelheim program
Kontrowersje wokół leczenia ICS w POChP
12:35 - 12:50
Spirometria – aktualny stary standard wykonywania badań czynnościowych (ATS/ERS 2019)
12:50 - 13:10
Wykład sponsorowany
chiesi do programu
Kiedy i jak intensyfikować terapię u chorych na umiarkowane POChP – podejście praktyka
13:10 - 13:20
Dyskusja
13:20
Lunch
13:30 - 14:10
Sesja 4
Varia
Przewodniczący:
13:30 - 13:50
Grant naukowy
Aflofarm
Strategia postępowania u chorych z kaszlem przewlekłym – nowe możliwości terapeutyczne
13:50 - 14:10
Wykład sponsorowany
NOVARTIS program
IND/MF i IND/GLY/MF raz na dobę w leczeniu astmy-co mówi nam program Platinum?
14:10 - 15:10
Sesja 5
Onkologia
Przewodniczący:
Przewodniczący
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
14:10 - 14:30
Wykład Pod Patronatem
Msd program
Nowoczesne leczenie chorych z zaawansowanym NDRP – czy rola pulmonologa kończy się na etapie diagnostyki?
14:30 - 14:50
Wykład sponsorowany
BMS program
Niwolumab - jeden lek, wiele wskazań…w obszarze nowotworów klatki piersiowej
Wykładowca
Magdalena Knetki-Wróblewska
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
14:50 - 15:10
Nowe techniki w oszczędzających zabiegach w resekcyjnych raka płuca
Wykładowcy
Cezary Piwkowski
dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
dr n. med. Piotr Gabryel
15:10 - 15:30
Przerwa
15:30 - 15:50
Wykład sponsorowany
PFIZER
Wyzwania i możliwości terapii przeciwkrzepliwej u pacjentów onkologicznych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
15:50 - 16:15
Nowoczesna diagnostyka gruźlicy
16:15 - 16:35
Aktywne wykrywanie przypadków gruźlicy i utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy
16:35 - 16:45
Dyskusja
16:45
Zakończenie konferencji