XV KONFERENCJA TRENDY W REUMATOLOGII NA PRZEŁOMIE 2023/2024

 

WROCŁAW, 21.03.2024 - 22.03.2024

* Program nie jest ostateczny i może ulec zmianie
Program w wersji do druku
21
marca
Czwartek
9:00 - 10:10
Sesja I
Praktyczne wskazówki płynące z lektury wytycznych i rekomendacji europejskich w reumatologii w warunkach naszego kraju
9:00 - 9:20
Wytyczne EULAR prowadzenia tocznia rumieniowatego układowego
9:20 - 9:40
Wczesne rozpoznanie i leczenie zespołu HLH/MAS – rekomendacje EULAR
9:40 - 10:00
Rekomendacje EULAR odnośnie leczenia ANCA-vasculitis
10:00 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 11:15
Sesja II
Sesja sponsorowana
Przewodniczący
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
10:10 - 10:30
Wykład sponsorowany firmy
Prowadzenie chorych na chorobę Stilla w wieku dorosłym - podsumowanie doświadczeń ostatnich lat
10:30 - 10:50
Wykład sponsorowany firmy
Śródmiąższowe zapalenie płuc, nadciśnienie płucne, a może jeszcze zapalenie stawów w twardzinie układowej – jak takich chorych prowadzić?
Wykładowca
dr n. med. Ewa Morgiel
10:50 - 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Co jest podstawą zmian w rekomendacjach w zakresie diagnostyki i farmakoterapii osteoporozy - ryzyko złamania a wybór leku wg wytycznych polskich ekspertów 2023
11:10 - 11:15
Dyskusja
11:15 - 11:30
Przerwa na kawę
11:30 - 12:30
Sesja III
Zagadkowe i intrygujące przypadki, które uczą pokory
Przewodniczący
Mariusz Korkosz
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariusz Korkosz
11:30 - 11:45
Przypadek 1
Nawrotowe gorączki i i limfadenopatia u młodej kobiety
Wykładowca
dr n. med. Monika Ponikowska
11:45 - 11:50
Dyskusja
11:50 - 12:05
Przypadek 2
Meandry procesu diagnostycznego przy podejrzeniu choroby IgG4 zależnej
Wykładowca
Arkadiusz Chlebicki
dr n. med. Arkadiusz Chlebicki
12:05 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:25
Przypadek 3
Kręte ścieżki diagnostyki ……. miopatii zapalnej?
Wykładowca
dr n. med. Marta Madej
12:25 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 12:45
Przerwa na kawę
12:45 - 14:00
Sesja IV
Trudne sytuacje kliniczne
12:45 - 13:05
Nie taki HIV straszny, czyli co czynić, gdy zakażony pacjent trafi do reumatologa
13:05 - 13:10
Dyskusja
13:10 - 13:30
Trudne do leczenia ŁZS (D2T PsA) – poszukiwanie kryteriów i analiza przypadków z praktyki klinicznej
Wykładowca
Mariusz Korkosz
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariusz Korkosz
13:30 - 13:35
Dyskusja
13:35 - 13:55
Jak prowadzić chorego na RZS czy inne choroby zapalne stawów, który niedawno przebył zawał mięśnia sercowego. Nie zapominajmy też o profilaktyce
13:55 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:00
Przerwa na lunch
15:00 - 15:20
Sesja V
Wykład inauguracyjny
15:00 - 15:20
Styl życia a nasze zdrowie na różnych szerokościach geograficznych
15:20 - 16:10
Sesja VI
Sesja sponsorowana
15:20 - 15:40
Wykład sponsorowany firmy
Personalizacja terapii RZS
15:40 - 15:55
Wykład sponsorowany firmy
Palec kiełbaskowaty. Czy objaw może ukierunkować diagnostykę i leczenie?
15:55 - 16:10
Wykład sponsorowany firmy
Barycytynib - ocena wpływu na jakość kości
16:10 - 17:20
Sesja VII
Prowadzenie chorób autoimmunologicznych w poradni reumatologicznej
Przewodniczący
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
16:10 - 16:30
Mieszana układowa choroba tkanki łącznej w poradni reumatologicznej
Wykładowcy
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
16:30 - 16:50
Celiakia w praktyce ambulatoryjnej
Wykładowca
dr n. med. Beata Maciążek-Chyra
16:50 - 17:10
Jak monitorować ciążę w chorobach autoimmunizacyjnych w poradni reumatologicznej
17:10 - 17:20
Dyskusja
22
marca
Piątek
9:00 - 10:15
Sesja VIII
Sytuacje, z którymi się możemy zmierzyć
9:00 - 9:20
Chory na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę układu nerwowego - jak prowadzić takiego pacjenta
Wykładowca
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
9:20 - 9:40
Podtypy kliniczne chorych na toczeń rumieniowaty układowy a stosowane leczenie
Wykładowca
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
9:40 - 10:00
Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego czyli inaczej algodystrofia
Wykładowca
Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
10:00 - 10:15
Dyskusja
10:15 - 10:30
Przerwa na kawę
10:30 - 11:40
Sesja IX
10:30 - 11:00
Wykład sponsorowany firmy
Najnowsze możliwości leczenia TRU w świetle programu B.150
Wykładowca
Agata Sebastian
dr n. med. Agata Sebastian
11:00 - 11:20
Wykład sponsorowany firmy
Lepsza stabilizacja niż postęp … radiologiczny w osiowej spondyloartropatii
11:20 - 11:40
Wapń - czy są nowe trendy w leczeniu?
11:40 - 12:30
Sesja X
Trudne sytuacje kliniczne
Przewodniczący
Anna Kotulska-Kucharz
dr n. med. Anna Kotulska-Kucharz
11:40 - 12:00
Zespół VEXAS – jaka jest ścieżka diagnostyczna u tych chorych w Polsce i innych krajach europejskich
12:00 - 12:20
O czym nie należy zapomnieć u chorych przyjmowanych w trybie nagłym w ciągu pierwszych 48 godzin do oddziału reumatologii ze stanem gorączkowym, silnym bólem stawów i zmianami skórnymi
Wykładowca
lek. Krzysztof Proc
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 12:45
Przerwa na kawę
12:45 - 13:20
Sesja XI
Sesja sponsorowana
12:45 - 13:05
Wykład sponsorowany firmy
Zespół aktywacji makrofagów. Aktualne zasady postępowania
13:05 - 13:20
Wykład sponsorowany firmy
Nowe możliwości leczenia ŁZS
13:20 - 14:10
Sesja XII
Zagadkowe i intrygujące przypadki, które uczą pokory
13:20 - 13:35
Przypadek 4
Płuca to tylko i aż początek historii

Wykładowca
lek. Jakub Rogalewicz
13:35 - 13:50
Przypadek 5
Przewlekłe zapalenie stawu biodrowego

Wykładowca
lek. Martyna Daroszewska
13:50 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:05
Zakończenie i podsumowanie XV edycji Konferencji Trendy w Reumatologii na przełomie 2023/2024