XV TOP PULMONOLOGICAL TRENDS 2022

 

POZNAŃ, 01.12.2022 - 03.12.2022

PROGRAM

 
1
grudnia
Czwartek
12:10 - 12:20
Otwarcie Kongresu
Wykładowcy
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
12:20 - 12:40
Wykład inauguracyjny
Choroby płuc z ATS i ERS
12:40 - 14:30
Sesja 1. Infekcje oddechowe - aspekty praktyczne
Przewodniczący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
12:40 - 13:00
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Ponad dwa lata światowej pandemii COVID-19– aktualny stan wiedzy.
Wykładowca
Aleksander Kania
dr n. med. Aleksander Kania
13:00 - 13:20
Czy szczepionki przeciw COVID są skuteczne i bezpieczne
13:20 - 13:40
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Dlaczego profilaktyka zakażeń pneumokokowych u pacjentów z POChP jest istotna
13:40 - 14:00
Terapie doustne w leczeniu COVID, szanse i wyzwania
14:00 - 14:20
Czy tylko pandemia SARS-CoV-2 nam zagraża?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
14:20 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 15:10
Lunch
15:10 - 15:50
Sesja 2. Choroby naczyń płucnych
15:10 - 15:30
Tętnicze nadciśnienie płucne – jak diagnozować i jak leczyć?
15:30 - 15:50
Wykład sponsorowany firmy Pfizer: Leczenie żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej u pacjenta nowotworowego w świetle nowych wytycznych
Wykładowca
Joanna Rupa-Matysek
dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
15:50 - 16:00
Przerwa na kawę
16:00 - 17:30
Sesja 3. POChP - różne postaci kliniczne, trudne rozpoznania i leczenie
Przewodniczący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
16:00 - 16:20
MIP i MEP - ocena czynnościowa mięśni oddechowych
Wykładowca
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
16:20 - 16:40
Wykład sponsorowanyfirmy CHIESI
Umiarkowane POChP- niedoceniany problem diagnostyczny i kliniczny . Zacznijmy o tym mówić
Wykładowca
Andrzej Obojski
dr n. med. Andrzej Obojski
16:40 - 17:00
Mukoregulatory – zastosowanie mukolityków w leczeniu POChP, wytyczne GOLD
17:00 - 17:20
Grant naukowy firmy LEK-AM
Raport Real life study " Ocena aktywności i potrzeb seksualnych pacjentów z astmą"
17:20 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 17:40
Przerwa kawowa
17:40 - 18:30
Sesja 4. Wybrane programy lekowe w praktyce
17:40 - 18:00
Wykład sponsorowany firmy GSK
Mepolizumab w praktyce klinicznej – aktualne doniesienia
Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
18:00 - 18:20
Wykład sponsorowany firmy GSK
Pacjenci z astmą i polipami nosa – wybór leczenia biologicznego
Wykładowca
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
18:20 - 18:30
Dyskusja
18:30 - 19:30
Sesja 5. Świat kształtów i cieni - czy potrafisz interpretować badanie radiologiczne klatki piersiowej
WARSZTATY RADIOLOGICZNE - CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC
Sesja interaktywna

Wykładowca
Michał Wyrzykowski
dr n. med. Michał Wyrzykowski
2
grudnia
Piątek
Dokąd zmierza pulmonologia - pokonać raka płuca i choroby obturacyjne płuc
9:00 - 10:45
Sesja 6. Krok milowy w terapii raka płuca
9:00 - 9:20
Immunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca
Wykładowca
dr n. med. Beata Brajer-Luftmann
9:20 - 9:40
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb
Immunoterapia skojarzona w pierwszej linii leczenia NDRP
Wykładowca
dr n. med. Adam Idasiak
9:40 - 10:00
Wykład pod patronatem firmy MSD
Zaawansowany NDRP - ilu pacjentów żyje 5 lat od diagnozy?
10:00 - 10:45
Sesja 7. Sesja sponsorowana firmy Bristol Myers Squibb
Jak rozpoznać i kontrolować powikłania immunoterapii raka płuca - punkt widzenia pulmonologa, onkologa i radiologa
Wykładowcy
Katarzyna Stencel
dr n. med. Katarzyna Stencel
Marcin Grabicki
dr n. med. Marcin Grabicki
Michał Wyrzykowski
dr n. med. Michał Wyrzykowski
10:45 - 11:40
Sesja 8. Sesja sponsorowana firmy AstraZeneca
Chory z zaostrzeniem POChP – i co dalej?
10:45 - 11:00
Problemy postępowania z chorym na POChP w trakcie zaostrzenia i po nim – punkt widzenia praktyka
11:00 - 11:15
U których pacjentów ryzyko rehospitalizacji jest największe?
11:15 - 11:30
Pisemny plan leczenia POChP. Co powinien zawierać i dlaczego?
Wykładowca
Małgorzata Farnik
dr n. med. Małgorzata Farnik
11:30 - 11:40
Dyskusja
11:40 - 12:20
Sesja 9. Sesja sponsorowana firmy AstraZeneca
Astma ciężka - hot topic
Patron merytoryczny
11:40 - 12:00
Benralizumab - doświadczenia w terapii chorych na ciężką astmę eozynofilową w Polsce
12:00 - 12:20
GINA 2022 – czy uzyskanie kontroli astmy jest możliwe?
12:20 - 12:35
Przerwa kawowa
12:35 - 13:15
Sesja 10. Sesja pod patronatem MSD
„Przypadek” trochę jak u Kieślowskiego.. i trochę o badaniach klinicznych..
Paneliści
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
13:15 - 14:10
Sesja 11. Choroby obturacyjne płuc - nowości 2022
13:15 - 13:40
POChP - choroba, której nie rozumiemy. Czy jest jakieś światełko w tunelu?
13:40 - 14:10
Aktualne zasady interpretacji badań czynnościowych ATS/ERS 2022
14:10 - 14:40
Wykład specjalny: Co się zmienia w mózgu przy zmianie leczenia?
dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM
14:10 - 14:45
Przerwa na lunch
14:45 - 15:45
Sesja 12. Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca
W diagnostyce raka płuca liczy się czas
Przewodniczący
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
14:45 - 14:50
Wprowadzenie
Rola interdyscyplinarnej współpracy w diagnostyce raka płuca
14:50 - 15:00
Rola pneumonologa w diagnostyce raka płuca
Wykładowca
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
15:00 - 15:10
Diagnostyka raka płuca – poradnik klinicysty, czyli przystępnie o tematach trudnych: profilowanie wielogenowe
15:10 - 15:20
Chemioterapia w raku płuca – czy to już tylko historia? - nowe opcje terapeutyczne w leczeniu raka płuca
Wykładowca
Katarzyna Stencel
dr n. med. Katarzyna Stencel
15:20 - 15:45
Dyskusja
15:45 - 16:45
Sesja 13. Sesja pod patronatem Boehringer Ingelheim
Choroby śródmiąższowe płuc przebiegające ze zwłóknieniem
15:45 - 16:05
Śródmiąższowa choroba płuc z postępującym włóknieniem - epidemiologia i praktyka kliniczna w Polsce
16:05 - 16:25
Ścieżka pacjenta z chorobą śródmiąższową płuc w polskich warunkach klinicznych
16:25 - 16:45
Co mówią wytyczne dotyczące chorób śródmiąższowych przebiegających ze zwłóknieniem
16:45 - 16:55
Przerwa na kawę
16:55 - 18:05
Sesja 14. Choroby o podłożu eozynofilowym - trudny problem kliniczny
16:55 - 17:15
Eozynofil w zdrowiu i w chorobie

Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
17:15 - 17:35
EGPA- trudny problem kliniczny
17:35 - 17:55
HES – trudny problem kliniczny
Wykładowca
dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
17:55 - 18:05
Dyskusja
18:05 - 18:55
Sesja 15. Nowoczesne technologie w pulmonologii
Przewodniczący
Wojciech Naumnik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik
18:05 - 18:25
Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce i leczeniu chorób płuc

18:25 - 18:45
Zdalne badanie przedmiotowe w pulmonologii
18:45 - 18:55
Dyskusja
3
grudnia
Sobota
9:00 - 9:45
Sesja 16. Odpowiedzialność karna za skutki medycznego błędu organizacyjnego
9:45 - 10:00
Przerwa kawowa
10:00 - 11:00
Sesja 17. VARIA
Przewodniczący
Wojciech Naumnik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik
10:00 - 10:20
Torakochirurg – kwalifikacja do leczenia, co powinien wiedzieć pulmonolog?
Wykładowca
Cezary Piwkowski
dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
10:20 - 10:40
Współpraca pulmonologów z anestezjologami w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej u chorych na COVID-19 – wnioski na przyszłość
Wykładowca
Wojciech Naumnik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik
10:40 - 11:00
Wykład pod patronatem firmy Orion Pharma
Zwiększenie skuteczności leczenia astmy i POChP
11:00 - 11:30
Sesja 18. Debata: Czy program skoordynowanej opieki poprawi dostępność do diagnostyki i leczenia POChP - o pułapkach zagrożeniach i nadziejach rozmawiać będą:
Moderator
Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
Konsultant Krajowa w dziedzinie CHorób Płuc
 
Paneliści
Paneliści
Małgorzata Czajkowska-Malinowska
dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Agnieszka Mastalerz-Migas, <br>prof. UMW
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas,
prof. UMW
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,
Konsultant Krajowa w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
11:30 - 11:40
Przerwa na kawę
11:40 - 12:30
Sesja 19. Krok milowy w terapii mukowiscydozy
11:40 - 12:00
Innowacyjna terapia przyczynowa mukowiscydozy
12:00 - 12:20
Leczenie ciężkich zakażeń układu oddechowego u chorych z mukowiscydozą w dobie terapii modulatorami
prof. Wojciech Skorupa
12:20 - 12:30
Nasze doświadczenia kliniczne
12:30 - 13:20
Sesja 20. Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego
12:30 - 12:50
Wykład sponsorowany firmy Adamed
Dawka dawce nierówna. Dawkowanie budezonidu w zawiesinie do nebulizacji
Wykładowca
dr n. med. Kamil Janeczek
12:50 - 13:10
Terapia nebulizacyjna u chorych na mukowiscydozę
Wykładowca
dr n. med. Hanna Winiarska
13:10 - 13:30
Pacjent z objawami sugerującymi astmę - diagnostyka w oparciu o najnowszy schemat ERS
Wykładowca
dr n. med. Kamil Janeczek
13:30 - 13:50
Lunch
13:50 - 14:10
Nowe definicje i zalecenia w diagnostyce gruźlicy
14:10 - 14:30
Postępowanie w rzadziej występujących mykobakteriozach płuc
14:30 - 14:40
Dyskusja
14:40 - 15:20
Sesja 22. Choroby płuc w wieku starszym
14:40 - 15:00
Astma w wieku starszym
15:00 - 15:20
Zaburzenia oddychania podczas snu u osób w wieku podeszłym
15:20
Zakończenie konferencji