XVI WIELKOPOLSKIE DNI HIPERTENSJOLOGII

 

POZNAŃ, 18.11.2022 - 19.11.2022

 
18
listopada
Piątek
14:20 - 14:30
Przywitanie gości
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
14:30 - 15:30
Sesja dydaktyczna I

Nowości w diagnostyce nadciśnienia tętniczego?
Przewodniczący
Beata Begier-Krasińska
prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska
24-h monitorowanie ciśnienia tętniczego – przydatność diagnostyczna
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
Echokardiograficzna ocena pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – co nowego?
Wykładowca
Beata Begier-Krasińska
prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska
Co w zakresie diagnostyki oferuje ośrodek hipertensjologiczny?
Dyskusja
15:30 - 15:40
Przerwa
15:40 - 17:00
Sesja dydaktyczna II

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
Przewodniczący
Paweł Burchardt
prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt
Grant edukacyjny firmy
Hipercholesterolemia – co nowego w 2022 roku?
Wykładowca
Paweł Burchardt
prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt
Dysfunkcja śródbłonka – jak postępować?
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Alkohol a nadciśnienie tętnicze – dawka łączna czy dawka jednorazowa czy zero tolerancji?
Wykładowca
Regina Pawlak-Chomicka
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby
Wykładowca
dr n. med. Artur Radziemski
Dyskusja
17:00 - 17:30
Sesja satelitarna firmy    
Przewodniczący
Jak skutecznie zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe w optymalnie krótkim czasie?
Hiperurykemia – czy interweniujemy?
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
17:30 - 17:50
Przerwa na posiłek
17:50 - 18:30
Sesja satelitarna firmy    
3 wymiary skuteczności – czyli o nowoczesnym podejściu do terapii hipotensyjnej
Klasyczne SPC dwuskładnikowe oparte na perindoprilu
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Co jeszcze oferuje „ciąg technologiczny” perindoprilu?
18:30 - 19:50
Sesja dydaktyczna III

Nadciśnienie tętnicze „trudne” terapeutycznie
Przewodniczący
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i dysfunkcją seksualną – jak postępować?
Pacjentka z nadciśnieniem tętniczym w ciąży – jak postępować?
Wykładowca
Ludwina Szczepaniak-Chicheł
dr n. med. Ludwina Szczepaniak-Chicheł
Grant edukacyjny firmy
Pacjent z nadciśnienie tętniczym opornym – jakie perspektywy leczenia w 2022?
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Dyskusja
19
listopada
Sobota
09:00 - 10:35
Sesja dydaktyczna IV

Stare i nowe grupy leków w terapii metabolicznej i kardiowaskularnej
Grant edukacyjny firmy  
Flozyny – leki gluko, nefro czy kardiocentryczne?
Wykładowca
Aleksandra Uruska
dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
Beta-adrenolityki – leki pierwszego czy drugiego wyboru?
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Antagoniści aldosteronu – leki kardio i nefroprotekcyjne czy hipotensyjne?
Grant edukacyjny firmy
Analogi GLP-1 – leki obesito czy glukocentryczne?
Dyskusja
10:35 - 11:05
Sesja satelitarna firmy    
Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jak rozpocząć i kontynuować terapię NT w 2022 roku?
Wykładowcy
Arkadiusz Niklas
dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
11:05 - 11:15
Przerwa
11:15 - 11:45
Sesja satelitarna firmy    
Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca
Przewodniczący
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Terapia hipotensyjna jako prewencja uszkodzeń narządowych i powikłań sercowo-naczyniowych
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
Leczenie niewydolności serca u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym
11:45 - 12:45
Sesja dydaktyczna V

Varia hipertensjologiczne
Przewodniczący
Arkadiusz Niklas
dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
Grant edukacyjny firmy
SPC – standard terapii nadciśnienia tętniczego
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
Grant edukacyjny firmy  
Antagoniści wapnia – leki pierwszego czy drugiego wyboru?
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Nadciśnienie nocne, nadciśnienie maskowane – jak postępować?
Wykładowca
Arkadiusz Niklas
dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
Dyskusja
12:45 - 13:00
Przerwa
13:00 - 13:30
Sesja satelitarna firmy    
Leczenie przeciwkrzepliwe przez przypadki z wykorzystaniem dabigatranu
Wykładowca
Arkadiusz Niklas
dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
13:30 - 14:50
Sesja dydaktyczna VI

Varia kardiowaskularne
Pacjent kardioonkologiczny – nowe wytyczne ESC 2022
Wykładowca
Dawid Lipski
dr n. med. Dawid Lipski
Grant edukacyjny firmy
Terapia przeciwkrzepliwa u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – co nowego?
Pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – jak postępować?
Farmakoterapia w chorobach naczyń kończyn dolnych – nowe wytyczne ESVS 2022
Dyskusja
14:50
Lunch