XXVIII SYMPOZJUM NARODOWEGO INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE

 

, 26.11.2021 - 27.11.2021

PROGRAM

 
26
listopada
Piątek
14:00
Otwarcie sympozjum
14:00 - 14:45
Sesja 1. Prewencja pierwotna - co warto wiedzieć i wdrożyć do codziennej praktyki?
Wnioski z zaleceń ESC 2021.
Przewodniczący:
Przewodniczący
Wojciech Drygas
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Karol Kamiński          dr Roman Topór-Mądry
14:00 - 14:12
Co zawierają najnowsze wytyczne ESC 2021? TOP TEN: subiektywny wybór 10 najważniejszych Rekomendacji w zakresie prewencji pierwotnej CHSN
Wojciech Drygas
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 
14:12 - 14:24
Czy nowe narzędzia do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE 2 oraz SCORE 2- OP okażą się bardziej przydatne niż dotychczasowe?
Agnieszka Doryńska
dr n. o zdr. Agnieszka Doryńska
 
14:24 - 14:36
Co nowego zawierają Wytyczne ESC w zakresie kontroli i modyfikacji czynników ryzyka związanych ze stylem życia ( sposób żywienia, aktywność fizyczna, palenie tytoniu) ?
Anita Aranowska
dr inż. n. roln., mgr dietetyki Anita Aranowska
 
14:36 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:30
Sesja 2. Prewencja wtórna – kontrola ryzyka w chorobach sercowo naczyniowych.
Wnioski z zaleceń ESC 2021.
Przewodniczący:
Przewodniczący
Rafał Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Andrzej Surdacki          prof. Piotr Jankowski          prof. Marek Kuch
14:45 - 14:57
Przewlekłe zespoły wieńcowe
lek. Krzysztof Sadowski
 
14:57 - 15:09
Migotanie przedsionków
Ewa Majos-Karwacka
dr n. med. Ewa Majos-Karwacka
 
15:09 - 15:21
Choroby mózgowo-naczyniowe / miażdżyca tętnic obwodowych
Justyna Mączyńska
lek. Justyna Mączyńska
 
15:21 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 15:45
Przerwa
15:45 - 16:30
Sesja 3. Ablacje w leczeniu arytmii. Problem coraz bardziej aktualny.
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. Łukasz Szumowski
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Marcin Grabowski          prof. Przemysław Mitkowski          prof. Paweł Ptaszyński
15:45 - 15:57
U kogo - kto dziś jest kandydatem do ablacji?
dr hab. med., prof. instytutu Maria Bilińska
 
15:57 - 16:09
Kiedy – optymalny czas na wykonanie procedury?
Michał Orczykowski
dr hab. n. med. Michał Orczykowski
 
16:09 - 16:21
Jak – wady i zalety współczesnych technik zabiegowych.
Aleksander Maciąg
dr hab. n. med. Aleksander Maciąg
 
16:21 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 17:15
Sesja 4. Urządzenia wszczepialne. Stare i nowe wskazania do elektroterapii.
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Katarzyna Bieganowska          prof. Paweł Ptaszyński          prof. Przemysław Mitkowski          prof. Łukasz Szumowski
16:30 - 16:42
U kogo – komu wszczepiać urządzenie w 2021 roku?
lek. Katarzyna Kalin
 
16:42 - 16:54
Kiedy – optymalny czas na wszczepienie urządzenia?
dr n. med. Artur Oręziak
 
16:54 - 17:06
Jak – stare i nowe techniki zabiegowe?
Paweł Syska
dr n. med. Paweł Syska
 
17:06 - 17:15
Dyskusja
17:15 - 17:30
Przerwa
17:30 - 18:15
Sesja 5. Nowości w leczeniu niewydolności serca 2021 – część 1
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński
 
Współprzewodniczący:
prof. Piotr Pruszczyk          prof. Małgorzata Lelonek          prof. Mariusz Gąsior
17:30 - 17:42
Jak i czym leczyć pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca - zależność od indywidualnego fenotypu
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
17:42 - 17:54
Elektroterapia w grupie chorych z niewydolnością serca w zaleceniach 2021
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
 
17:54 - 18:06
Pacjent z niewydolnością serca – czy już pora na leczenie zgodne z genotypem?
prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
 
18:06 - 18:15
Dyskusja
18:15 - 19:00
Sesja 6. Nowości w leczeniu niewydolności serca 2021 – część 2
Przewodniczący:
Przewodniczący
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
Współprzewodniczący:
prof. Jarosław Drożdż          prof. Michał Zembala          prof. Jacek Różański
18:15 - 18:27
Ostra niewydolność serca – jak optymalizować postępowanie?
dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka
 
18:27 - 18:39
Kiedy kwalifikować chorego do przeszczepu / wspomagania serca?
Małgorzata Sobieszczańska-Małek
dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
 
18:39 - 18:51
Przegląd długoterminowych wspomagań lewej komory na podstawie raportu INTERMACS 2020
dr n. med. Piotr Kołsut
 
18:51 - 19:00
Dyskusja
19:00
Zakończenie


27
listopada
Sobota
9:30 - 10:15
Sesja 7. Nowe wytyczne postępowania w wadach zastawkowych – zastawka aortalna
Przewodniczący:
Przewodniczący
Adam Witkowski
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
 
Współprzewodniczący:
prof. Witold Rużyłło          prof. Jacek Legutko          prof. Edyta Płońska- Gościniak          prof. Jerzy Sadowski          dr n. med. Krzysztof Kuśmierski
9:30 - 9:42
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – u których chorych?
dr n. med. Maciej Dąbrowski
 
9:42 - 9:54
Trudne decyzje w diagnostyce stenozy aortalnej – zwężenie niskogradientowe, pacjenci bezobjawowi
dr n. med. Karina Zatorska
 
9:54 - 10:06
Operacje małoinwazyjne – nie tylko zastawka aortalna
Krzysztof Kuśmierski
dr n. med. Krzysztof Kuśmierski
 
10:06 - 10:15
Dyskusja
10:15 - 11:00
Sesja 8. Nowe wytyczne postępowania w wadach zastawkowych – zastawka mitralna i trójdzielna
Przewodniczący:
Współprzewodniczący:
prof. Zbigniew Gąsior          prof. Michał Zembala          prof. Zbigniew Chmielak          dr n. med. Krzysztof Kuśmierski           dr n. med. Piotr Kołsut
10:15 - 10:27
Pacjent z wysokim ryzykiem operacyjnym niedomykalności mitralnej - nie tylko MitrClip.
Jerzy Pręgowski
dr hab. med., prof. instytutu Jerzy Pręgowski
 
10:27 - 10:39
Niedomykalność trójdzielna - jak leczyć?
Patrycjusz Stokłosa
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
 
10:39 - 10:51
Pacjent po operacji i zabiegach przezcewnikowych zastawek – problemy w leczeniu ambulatoryjnym
dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska
 
10:51 - 11:00
Dyskusja:
11:00 - 11:15
Przerwa
11:15 - 12:00
Sesja 9. Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca – optymalne leczenie
Przewodniczący:
Współprzewodniczący:
prof. Hanna Szwed          prof. Marcin Gruchała
11:15 - 11:27
Niepowikłane nadciśnienie tętnicze
11:27 - 11:39
Nadciśnienie tętnicze z przerostem mięśnia lewej komory
Piotr Dobrowolski, prof. inst.
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 
11:39 - 11:54
Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
11:54 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:45
Sesja 10. Choroby mięśnia sercowego
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. Marcin Demkow
 
Współprzewodniczący / panel dyskusyjny:
prof. Zofia Bilińska          prof. Zofia Dzielińska          prof. Jacek Grzybowski
12:00 - 12:12
Podłoże dziedziczne kardiomiopatii rozstrzeniowej i implikacje terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
 
12:12 - 12:24
Amyloidoza transtyretynowa serca - wyzwania diagnostyczne i perspektywy terapii
Jacek Grzybowski
dr hab. med., prof. instytutu Jacek Grzybowski
 
12:24 - 12:36
Co nowego w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii okołoporodowej
dr n. med. Karolina Kryczka
 
dr hab. n. med. Zofia Dzielińska
 
12:36 - 12:45
Dyskusja
12:45 - 13:00
Przerwa
13:00 - 13:45
Sesja 11. Wrodzone wady serca u dorosłych – praktyka , wytyczne
Przewodniczący:
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
dr Maria Miszczak-Knecht          prof. Grażyna Brzezińska–Rajszys          prof. Jacek Różański          prof. Rafał Dąbrowski
13:00 - 13:12
Ciąża – problem multidyscyplinarny
dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
 
13:12 - 13:24
Coraz starsza populacja
13:24 - 13:36
Rekreacja, wysiłek fizyczny – zachęcać czy zabronić?
13:36 - 13:45
Dyskusja: Przekazanie opieki do ośrodków kardiologii dorosłych – opieka multidyscyplinarna, rola POZ
13:45 - 14:30
Sesja 12. HB-HTA w praktyce
Przewodniczący:
Przewodniczący
Michał M. Farkowski
dr hab. n. med. Michał M. Farkowski
 
Współprzewodniczący:
dr Iga Lipska          dr Małgorzata Gałązka-Sobotka          dr Roman Topór-Mądry
13:45 - 13:57
HB-HTA jako cenne narzędzie dla klinicysty i dla menedżera
dr Iga Lipska
 
13:57 - 14:09
Zapotrzebowanie na wdrożenie HB HTA w Polsce. Jakie rozwiązania przyjąć, aby HB HTA na stałe zagościło w polskich szpitalach?
dr hab. prof. UJ Iwona Kowalska-Bobko
 
14:09 - 14:21
Raport HB-HTA „Ocena dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej (CTP) w porównaniu z alternatywnymi technikami diagnostyki w populacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”
mgr Anna Zielińska
 
14:21 - 14:30
Dyskusja
14:30
Podsumowanie Sympozjum