ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

 

BIAŁYSTOK, 25.09.2024 - 28.09.2024

PROGRAM

Program w wersji do druku
25
września
Środa
12:00 - 14:00
WARSZTATY: Praktyczne aspekty zastosowania protez głosowych
dr n. med. Jarosław Łuczaj
19:00
Otwarcie 51.ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

MIEJSCE: Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1, Białystok
Powitanie i słowo wstępne
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
Wystąpienia zaproszonych gości
Wykład okolicznościowy:
Impact Factor na Jubileusz 100-lecia czasopisma "Otolaryngologia Polska"
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka - Redaktor Naczelny Otolaryngologii Polskiej
19:30 - 20:00
Wykład inauguracyjny
Energia, informacja, inteligencja: jak mózg uczy się świata
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Zenon Mariak
26
września
Czwartek
09:00 - 18:00
WARSZTATY: Jak pacjenta z zaburzeniami równowagi nauczyć jeździć na nartach, czyli zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WARSZTATÓW W GODZINACH OD 9:00 do 18:00
MIEJSCE: SALA 2004 (BUDYNEK MATEMATYKI)
Wykładowca
Adam Nowak
09:00 - 10:30
Co nowego w rynologii?
Moderatorzy
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
09:00 - 09:15
Nowe spojrzenie na dostępy w endoskopowej chirurgii zatok przynosowych i rynochirurgii u dzieci i dorosłych

Wykładowca
prof. dr hab.n. med. Krzysztof Oleś
09:15 - 09:30
Płynotoki jatrogenne i pourazowe w praktyce rynologa

Wykładowca
dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
09:30 - 09:45
Rekonstrukcja podstawy czaszki po endoskopowej przeznosowej resekcji nowotworów
Wykładowca
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
09:45 - 10:00
Pseudoguzy zapalne zatok przynosowych, podstawy czaszki i oczodołów – wyzwania terapeutyczne
10:00 - 10:20
Wykład sponsorowany:
Choroby eozynofilowe w otolaryngologii – nowe możliwości leczenia
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Co nowego w onkologii głowy i szyi?
Moderator
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
11:10 - 11:15
Wprowadzenie: Czary mary czy perspektywa AD 2030: AI, LB, SCT w onkologii głowy i szyi.
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
11:15 - 11:30
Mapowanie przestrzenne i patologia cyfrowa w guzach głowy i szyi.
dr n. med. Patrycja Gazinska
11:30 - 11:50
Nowe ścieżki dla pacjenta z wznową i zaawansowanym rakiem HNC - perspektywy leczenia systemowego: Immune Checkpoints Inhibitors.
11:50 - 12:05
Duży guz-wielkie wyzwanie: nowe techniki obrazowania, klasyfikacji i dostępu chirurgicznego do guzów płata głębokiego przyusznicy i przestrzeni przygardłowej.
Wykładowca
dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski
12:05 - 12:20
Wczesny rak krtani, wczesna wznowa. Postępy w diagnostyce - czego nie przeoczymy w wideolaryngoskopii wąskopasmowej i szybkoklatkowej.
12:20 - 12:35
Silver Tsunami w praktyce - przesuwamy granice. Kiedy i jak kierować do leczenia pacjenta z rakiem głowy i szyi > 80 rż.
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
prof. dr hab.n. med. Jarosław Markowski
12:35 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Keynote Lectures
12:50 - 13:20
Surgical treatment of facial nerve paralysis
Prof. Andrew J Fishman
13:20 - 13:50
Quality control in cochlear implants
Prof. Antje Aschendorff
13:50 - 14:20
Anterolateral approaches to cranial base
Prof. Martin Jurlina
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Co nowego w otologii?
Moderator
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
15:20 - 15:40
Monitorowanie słuchu i ossikuloplastyki
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
15:40 - 16:00
Myringoplastyka up to date 2024.
16:00 - 16:20
Funkcja trąbki słuchowej i balonikowanie.
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
16:20 - 16:40
Zastosowanie endoskopii i robotyki w chirurgii ucha środkowego.
dr n. med. Marta Kwiatkowska
16:40 - 16:50
Dyskusja
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Co nowego w audiologii klinicznej?
09:00 - 10:30
Sesja Sekcji Foniatrycznej
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
09:00 - 09:20
Paradoksalne ruchy fałdów głosowych jako heterogenny zespół objawów o zróżnicowanej etiologii i manifestacji klinicznej
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
09:20 - 09:40
Zdolności kompensacyjne mózgu u dzieci z niedosłuchem jednostronnym.

Wykładowca
prof. dr hab.n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
09:40 - 10:00
Wielojęzyczność a opóźniony rozwój mowy
Wykładowca
dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
10:00 - 10:20
Profil behawioralno-fizjologiczny w zaburzeniach głosu
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Co nowego w otolaryngologii dziecięcej?
Moderatorzy
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
11:10 - 11:25
Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji układu równowagi u dzieci
11:25 - 11:40
Co nowego w perlaku u dzieci
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
11:40 - 11:55
Chirurgia krtani i tchawicy- co się zmieniło w ostatnich latach
11:55 - 12:10
Mukowiscydoza- nowe możliwości leczenia

Wykładowcy
lek. Piotr Kwast
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
12:10 - 12:25
Operacje zatok klinowych i podstawy czaszki u dzieci
Wykładowcy
dr n. med. Agata Gierlotka
12:25 - 12:40
Co nowego w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Sesja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
12:50 - 13:10
Guzy oczodołów
Wykładowca
dr hab. n. med. Tomasz Łysoń
13:10 - 13:30
Guzy przysadki
Wykładowca
dr n. med. Jacek Kunicki
13:30 - 13:50
Przezbłędnikowe dojście do guzów kąta mostowo-móżdżkowego
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
13:50 - 14:10
Przyzwojaki kości skroniowej
14:10 - 14:20
Dyskusja
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Sesja Plenarna - Interdyscyplinarne spersonalizowane leczenie pacjentów z nowotworami głowy i szyi
15:20 - 15:35
Rola zespołów interdyscyplinarnych w leczeniu pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi okiem konsultanta krajowego
15:35 - 15:50
Możliwe zastosowanie brachyterapii w nowotworach regionu głowy i szyi

Wykładowca
prof. dr hab.n. med. Roman Makarewicz
15:50 - 16:05
Akcelerator zintegrowany ze skanerem MR- złamanie paradygmatów radioterapii
Wykładowca
dr n. med. Janusz Winiecki
16:05 - 16:20
Leczenie spersonalizowane z wykorzystaniem akceleratora liniowego sterowanego rezonansem magnetycznym - wskazania do leczenia
Wykładowca
dr n. med. Marta Biedka
16:20 - 16:35
Leczenie systemowe, ważna rola leczenia interdyscyplinarnego pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi
Wykładowca
dr n. med. Adrianna Makarewicz
16:35 - 16:50
Korzyści dla pacjentów wynikające ze spersonalizowanego interdyscyplinarnego podejścia do leczenia - opis przypadku okiem otolaryngologa
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk
Korzyści dla pacjentów wynikające ze spersonalizowanego interdyscyplinarnego podejścia do leczenia - opis przypadku okiem radioterapeuty
Wykładowca
dr n. med. Marta Biedka
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja doniesień ustnych: Nowotwory krtani I
17:20 - 17:30
Rak krtani – leczenie chirurgiczne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Sławomir Okła, Jakub Spałek, Szczepan Kaliniak, Paweł Sroka, Mariola Chlebica-Haduch, Joanna Prajwowska-Bednarek
17:30 - 17:40
"Endoskopowe chordektomie laserowe w leczeniu wczesnych stadiów zaawansowania raka krtani – na podstawie 314 przypadków operowanych w latach 2014-2023 w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach"
Sławomir Okła, Mariola Chlebica-Haduch, Szczepan Kaliniak, Paweł Sroka, Jakub Spałek
17:40 - 17:50
Wyniki leczenia chirurgicznego wczesnych postaci raka krtani - 8 lat doświadcze Oddziału Otolaryngologii Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu
Michalina Staśkiewicz, Magdalena Urbaś, Łukasz Borucki
17:50 - 18:00
Rzadkie guzy krtani jako wyzwanie diagnostyczne
Maciej Kobusiński, Andrzej Kopczyński, Monika Orzechowska, Maciej Wróbel
18:00 - 18:10
Nawracająca brodawczakowatość krtani - charakterystyka grupy pacjentów leczonych chirurgicznie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
Beata Miaśkiewicz, Aleksandra Panasiewicz-Wosik, Elżbieta Gos, Paulina Krasnodębska, Dominika Oziębło, Monika Ołdak, Agata Szkiełkowska
18:10 - 18:20
Powikłania po wtórnym wszczepieniu protezy Provox u pacjentów laryngektomowanych
Mikołaj Tokarczyk, Tomasz Bujnowski, Stanisław Nitek
18:20 - 18:30
Aktualne wytyczne optymalnego użytkowania protez głosowych u pacjentów po laryngektomii całkowitej
Małgorzata Czesak, Anna Rzepakowska
18:30 - 18:40
Profilaktyczna wymiana protezy głosowej jako metoda na zmniejszenie ilości powikłań ze strony przetoki tchawiczo-przełykowej
Sławomir Okła, Jakub Spałek, Szczepan Kaliniak
18:40 - 18:50
Flora mikrobiologiczna biofilmu protezy głosowej i jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie protezy
Marta Staszak, Paweł Burduk, Anna Hildebrandt-Bryk, Tomasz Skalski
09:00 - 10:30
Sesja doniesień ustnych: Choroby ślinianek
09:00 - 09:10
Nerw twarzowy – czy „timing” operacyjny jest ważny?
Wojciech Kukwa , Ewa Migacz
09:10 - 09:20
Guzy Warthina w materiale Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Katarzyna Kolary-Siekierska, Anna Jałocha-Kaczka, Wojciech Namieciński, Jarosław Miłoński
09:20 - 09:30
Reoperacje guzów ślinianki przyusznej - czy można ich uniknąć ?
Katarzyna Bilicka, Maciej Wróbel, Andrzej Kopczyński, Monika Orzechowska
09:30 - 09:40
Biopsja cienkoigłowa w guzach ślinianki przyusznej i podżuchwowej
Leszek Grabowski, Artur Kacprzyk, Jacek Nicał, Anita Adamska, Piotr Łach
09:40 - 09:50
Zmiany molekularne potencjalnie ukierunkowane na leczenie celowane u pacjentów z niekorzystnymi rokowaniami w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych
Julia Pikul, Marcin M. Machnicki, Łukasz Fus, Tomasz Stokłosa, Anna Rzepakowska
09:50 - 10:00
Ekspresja genów FOXO3 i MAPK1 u pacjentów z gruczolakami wielopostaciowymi
Katarzyna Kolary-Siekierska, Piotr Niewiadomski, Wojciech Namieciński, Jarosław Miłoński
10:00 - 10:10
Ekspresja paraoxonasy 3 u pacjentów z guzami Warthina
Katarzyna Kolary-Siekierska, Piotr Niewiadomski, Ewa Biały, Jarosław Miłoński
10:10 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Interaktywna transmisja równoległa
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Sesja Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL ChGiSz - Ab ovo usque ad mala
12:50 - 13:10
Początek: Kobieta w ciąży - zapalenie błony śluzowej jam nosa i bezdechy
dr hab. n.med. prof. CMKP Karolina Dżaman
13:10 - 13:30
Okres wzrastania: Specyfika operacji endoskopowych nosa u dzieci
dr hab. JM prof. UMK Józef Mierzwiński
13:30 - 13:50
W sile wieku: Maby w rynologii – rzecz nie tylko o „polipach nosa”
dr n.med. Eliza Brożek-Mądry
13:50 - 14:10
Na początku było chrapanie a na końcu bezdech
dr hab. Wojciech Kukwa
14:10 - 14:20
Dyskusja
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Interaktywna transmisja równoległa
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja doniesień ustnych: Foniatria i otoneurologia
17:20 - 17:30
Głos i mowa kobiet po 60 roku życia w ocenie foniatryczno-logopedycznej
Bożena Kosztyła-Hojna, Diana Moskal-Jasińska, Anna Kraszewska
17:30 - 17:40
Chirurgiczna rehabilitacja głosu u seniorów
Beata Miaśkiewicz, Aleksandra Panasiewicz-Wosik, Elżbieta Gos, Agata Szkiełkowska
17:40 - 17:50
Ocena dysfagii neurogennej w fiberoskopowym badaniu połykania u pacjentów w podostrej fazie naczyniopochodnego uszkodzenia mózgowia
Natalia Jarmołowicz-Aniołkowska, Bartosz Karwat, Andrzej Kukwa, Hanna Zajączkiewicz
17:50 - 18:00
Wykorzystanie toksyny botulinowej w leczeniu spastycznego skurczu zwieracza górnego przełyku
Barbara Jamróz, Mateusz Szurek, Paweł Szwedowicz, Adam Fangrat
18:00 - 18:10
"Ocena barofunkcji zwieracza przełyku i pH-metria wydychanego powietrza u osób z refluksem krtaniowo-gardłowym (LPR)"
Bożena Kosztyła-Hojna, Anna Łobaczuk-Sitnik, Maciej Zdrojkowski, Michał Świętek
18:10 - 18:20
Otoneurologia - jakie rozpoznania i co dominuje w populacji wg Barany’ego
Andrzej Kopczyński, Kinga Romanowska, Hanna Czerniejewska - Wolska, Maciej Wróbej
18:20 - 18:30
Kwestionariusz medyczny on-line
Hanna Czerniejewska - Wolska, Kinga Romanowska, Andrzej Kopczyński, Maciej Wróbej
18:30 - 18:40
Zapis impulsowej próby kinetycznej VNG (wg.Ulmera) w przypadku guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego.
Tomasz Rekucki, Kamil Rynkiewicz, Krzysztof Morawski
18:40 - 18:50
Obraz kliniczny oraz wyniki komputerowej posturografii dynamicznej u pacjentów z chorobą Meniere’a leczonych metodą przecięcia nerwu przedsionkowego z dostępu przez środkowy dół czaszki
Agnieszka Jasińska-Nowacka, Kazimierz Niemczyk
09:00 - 10:30
Sesja doniesień ustnych: Varia
09:00 - 09:10
Pierwotne układowe zapalenia naczyń w praktyce otolaryngologicznej
Wykładowca
dr n. med. Paweł Dobrzyński
09:10 - 09:20
Manifestacja kliniczna nowotworów układu chłonnego w obrębie głowy i szyi w materiale Kliniki Otorynolaryngologii
Marcin Siek, Władyslaw Rozwadowski, Laura Ziuzia-Januszewska, Eliza Brożek-Mądry
09:20 - 09:30
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń rzadka choroba układowa dająca często początek w objawach laryngologicznych. Czym zaskoczy Cię pacjent na ostrym dyżurze?
Weronika Baranowska, Łukasz Borucki, Tatiana Fijałkowska-Ratajczak, Jakub Kopeć
09:30 - 09:40
"Manifestacja kliniczna nowotworów układu chłonnego w obrębie głowy i szyi w materiale Kliniki Otorynolaryngologii PIM MSWiA w Warszawie w latach 2023 - 2024"
Marcin Siek, Władyslaw Rozwadowski, Laura Ziuzia-Januszewska, Eliza Brożek-Mądry
09:40 - 09:50
Compliance w leczeniu żywieniowym pacjentów z rakiem regionu głowy i szyi
Paweł Witkowski, Dominik Stodulski, Bogusław Mikaszewski
09:50 - 10:00
Diagnostyka różnicowa wybranych schorzeń migdałków podniebiennych
Marta Legatowicz-Koprowska, Edyta Zomkowska, Mikołaj Tokarczyk, Magdalena Zakrzewska, Robert Bartoszewicz
10:00 - 10:10
Ropnie i ropowice szyi - wciąż wyzwaniem. Zastosowanie terapii podciśnieniowej VAC w wyjątkowo trudnych przypadkach klinicznych
Natalia Cicha-Markiewicz, Krystian Mania, Alina Zagurska-Lesiuk, Daniela Mielcarek-Kuchta, Zofia Łukomska, Aleksandra Rybak-Korytowska

10:10 - 10:20
Cholinolityki i β3-mimetyki, a zdrowie jamy ustnej: analiza kserostomii polekowej
Magdalena Ostrowska, Layla Settaf-Cherif, Jan Kiersztyn, Adam Ostrowski, Tomasz A. Drewa, Maciej J. Wróbel
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Sesja doniesień ustnych: Otologia I
11:10 - 11:20
Czy uniesienie błony bębenkowej zawsze jest konieczne? Soft tissue tympanoplasty – doświadczenia własne.
Paweł  Bielecki, Marek Rogowski
11:20 - 11:30
Analiza porównawcza przydatności trzech technik elektrofizjologicznych (ABR, TT-ECochG, CNAP) stosowanych do śródoperacyjnego monitorowania słuchu podczas usuwania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego
Izabela Pobożny, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk
11:30 - 11:40
Leczenie wspomagające nagłych niedosłuchów czuciowo-nerwowych częściowych lub całkowitych za pomocą komory hiperbarycznej
Bartosz Witek, Wojciech Smółka, Jarosław Markowski, Anna Bąk
11:40 - 11:50
AC102 as a Novel Drug Candidate for the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss
Reimar Schlingensiepen, Stefan Plontke, Christin Galetzka, Alena Meis, Miroslawa Gachowska
11:50 - 12:00
Czy ChatGPT może być używany jako źródło informacji o szumach usznych?
Wiesław Jędrzejczak, Piotr Skarżyński, Danuta Raj-Koziak, Krzysztof Kochanek
12:00 - 12:10
Somatyczne szumy uszne
Marzena Mielczarek
12:10 - 12:20
Smartphone for children's hearing screening and tinnitus treatment
Oleg Khorov, Julija Bondarchuk, Dmitry Martcul, Maxim Vachkevich
12:20 - 12:30
Korzyści ze słyszenia obuusznego u użytkowników implantów ślimakowych
Artur Lorens, Anita Obrycka, Anna Ratuszniak, Adam Walkowiak, Piotr Skarżyński, Henryk Skarżyński
12:30 - 12:40
Czy nowe rozwiązania technologiczne mogą przynieść korzyść doświadczonym użytkownikom implantów ucha środkowego?
Anna Ratuszniak, Anita Obrycka, Artur Lorens, Piotr Skarżyński, Henryk Skarżyński
12:40 - 12:50
Piezoelektryczny, aktywny implant słuchowy Osia® - 5-letnie doświadczenia kliniki poznańskiej
Wojciech Gawęcki, Renata Gibasiewicz, Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Wierzbicka, Ewelina Bartkowiak
12:50 - 14:20
Sesje sponsorowane
12:50 - 13:35
Wykład sponsorowany w trakcie ustalania
13:35 - 13:55
Karbocysteina. Czy tylko mukolityk?
13:55 - 14:15
Wykład sponsorowany
Alergiczny nieżyt nosa, jak poprawić jakość życia milionom pacjentów
Wykładowca
dr n. med. Kamil Janeczek
14:15 - 14:20
Dyskusja
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Zebranie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja doniesień ustnych: Otorynolaryngologia dziecięca
17:20 - 17:30
Rynoseptoplastyka u dzieci
Piotr Biały, Józef Mierzwiński
17:30 - 17:40
Postepowanie interdyscyplinarne w zagrażającej życiu otyłości olbrzymiej u dzieci
Maciej Kawczyński, Klaudia Górnostaj, Joanna Wielopolska, Joanna Olejnik-Wojciechowska, Katarzyna Radomska, Elżbieta Petriczko
17:40 - 17:50
Wykorzystanie nasofiberoskopii czynnościowej w diagnostyce rozszczepów podśluzówkowych podniebienia
Barbara Jamróz, Elżbieta Radkowska, Katarzyna Jędra
17:50 - 18:00
Zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych
Lechosław Paweł Chmielik, Anna Kasprzyk, Artur Niedzielski
18:00 - 18:10
Ocena narządu słuchu u dzieci z cukrzycą typu 1 - wyniki wstępne
Aleksandra Niemczyk, Olga Kamińska-Jackowiak, Paulina Zemła-Szten, Klaudia Rak-Grabowska, Krzysztof Morawski, Alicja Chobot
18:10 - 18:20
Charakterystyka migreny przedsionkowej, prawdopodobnej migreny przedsionkowej i nawracających zawrotów głowy u dzieci w testach okulomotorycznych, kinetycznych oraz kalorycznych VNG.
Kamil Rynkiewicz
18:20 - 18:30
Zespół jednego siekacza - rozpoznanie i leczenie
Fedir Yurochko
27
września
Piątek
09:00 - 18:00
WARSZTATY: Jak pacjenta z zaburzeniami równowagi nauczyć jeździć na nartach, czyli zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WARSZTATÓW W GODZINACH OD 9:00 do 18:00
MIEJSCE: SALA 2004 (BUDYNEK MATEMATYKI)
Wykładowca
Adam Nowak
15:30
WARSZTATY: Otoplan, Otodrive, Otoarm. Zindywidualizowana implantacja ślimakowa. Planowanie zabiegu, dobór elektrod, chirurgia i fitting zorientowany anatomicznie.

MIEJSCE: SALA 2006 (BUDYNEK MATEMATYKI)
09:00 - 10:30
Sesja Sekcji Onkologicznej - Nowoczesne techniki endoskopowe w otolaryngologii
09:00 - 09:20
Możliwości użycia trójwymiarowego egzoskopu w porównaniu z mikroskopem operacyjnym w chirurgii otologicznej
09:20 - 09:40
Zastosowanie egzoskopu w chirurgii podstawy czaszki
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
09:40 - 10:00
Nowe możliwości obrazowania w egzoskopii w chirurgii ślinianek i szyi. Korzyści i ograniczenia metody w wizualizacji struktur nerwowych i naczyniowych
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
10:00 - 10:20
Chirurgia jamy ustnej, gardła i krtani z użyciem egzoskopu 3D/4K. Wsparcie dla technik endoskopowych, mikroskopowych czy metoda z wyboru?
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Co nowego w medycynie snu?
Moderator
dr hab. n. med. Ewa Olszewska
11:10 - 11:30
The rhinological approach in obstructive sleep apnea patients, state of the art and updates.
dr Maria Pulido
11:30 - 11:50
Drug-Induced Sleep endoscopy: the role of descriptive classification in the treatment decision-making process in sleep apnea patients.
prof. Andrea De Vito
11:50 - 12:10
Fenotypy obturacyjnego bezdechu podczas snu. Czy istnieją odmienności w diagnostyce i leczeniu? (Phenotypes of obstructive sleep apnea. Are there differences in diagnosis and treatment?)
Wykładowca
dr n. med. Maciej Tażbirek
12:10 - 12:25
Europejski konsensus dotyczący chirurgii podniebienia u pacjentów z zespołem snu z bezdechami (European Consensus Statements on palatal surgery in obstructive sleep apnea patients).
Wykładowca
dr hab. n. med. Ewa Olszewska
12:25 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Keynote Lectures
12:50 - 13:20
150 lat po pierwszej laryngektomii- spojrzenie wstecz i w przyszłość
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
13:20 - 13:50
Dzień dzisiejszy i przyszłość terapii chrapania i zespołu snu z bezdechami
Wykładowca
dr hab. n. med. Ewa Olszewska
13:50 - 14:20
Wykład na zaproszenie:
Sztuczna inteligencja w laryngologii
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Wykłady na zaproszenie
15:20 - 15:40
Płaty chimeryczne w chirurgii rekonstrukcyjnej regionu głowy i szyi
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
15:40 - 16:00
Zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne u dzieci w zakresie głowy i szyi
Wykładowca
Łukasz Krakowczyk
16:00 - 16:20
Rozwój komunikacji międzyludzkiej
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
16:20 - 16:40
Obramowanie oczodołu jako pole sukcesów i porażek w chirurgii zatok przynosowych
Wykładowca
dr hab. n. med. Jarosław Miłoński
16:40 - 16:50
Dyskusja
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja Plenarna: Kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego schorzeń migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych
17:20 - 17:30
Wprowadzenie
17:30 - 17:50
Wewnątrztorebkowa tonsillektomia i adenoidektomia: dowody i wskazówki techniczne u dzieci z OSA i nawracającym zapaleniem migdałków (Intracapsular Tonsillectomy & Adenoidectomy: Evidence and technical tips in children with OSA and recurrent tonsillitis)
dr Sam Khemani

17:50 - 18:10
Zespół obturacyjnych bezdechów sennych u dzieci (OSA)
Wykładowcy
dr n. med. Agnieszka Marcak
18:10 - 18:30
15 lat doświadczeń w leczeniu zabiegowym schorzeń układu chłonnego gardła u dzieci i dorosłych - blaski i cienie chirurgii jednego dnia
18:30 - 18:50
Dyskusja
09:00 - 10:30
Co nowego w implantach słuchowych?
09:00 - 09:20
Implanty na przewodnictwo kostne – w którą stronę zmierzamy
09:20 - 09:40
Aktywne implanty ucha środkowego – co zmieniło się w ostatnim czasie
09:40 - 10:00
Implanty ślimakowe – jakie są aktualne wskazania

Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Radomska
10:00 - 10:15
Implanty ślimakowe – co nowego w chirurgii
10:15 - 10:30
Implanty ślimakowe – jakie pomiary śródoperacyjne i pooperacyjne możemy dziś wykonać
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:20
Co nowego w laryngologii?
Moderatorzy
dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
11:10 - 11:30
Leczenie wspomagające chirurgię w nawracających brodawczakach krtani
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
11:30 - 11:50
Nowe możliwości diagnostyki chorób krtani przy pomocy HSV - konieczność podejścia interdyscyplinarnego
Wykładowca
dr hab. n. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. UMŁ
11:50 - 12:05
Obustronne porażenie fałdów głosowych
12:05 - 12:20
Zabiegi chirurgiczne krtani w znieczuleniu miejscowym
Wykładowca
dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
12:20 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Co nowego w zakresie chirurgii robotycznej w otorynolaryngologii?

Moderatorzy
prof. dr hab.n. med. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. n med. Wojciech Golusiński
12:50 - 13:00
Wprowadzenie
Wykładowca
prof. dr hab.n. med. Dariusz Jurkiewicz
13:00 - 13:20
Leczenie nowotworów górnego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej z wykorzystaniem chirurgii robotowej - system da Vinci
dr n. med. Krzysztof Przybylski

Wykładowca
prof. dr hab. n med. Wojciech Golusiński
13:20 - 13:40
Zastosowanie systemu DaVinci w leczeniu operacyjnym OBPS

Wykładowcy
dr n. med. Kornel Szczygielski
prof. dr hab.n. med. Dariusz Jurkiewicz
lek. Łukasz Skrzypiec
lek. Julia Szczygielska
13:40 - 14:00
Robotyczne usunięcie tarczycy z dostępu przezpachowego
Jarosław Szymczak

14:00 - 14:20
Zastosowanie robotów w operacjach implantów ślimakowych
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Sesja plenarna - Problem nawracających stanów zapalnych w otorynolaryngologii
Przewodniczący
dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski
15:20 - 15:35
Zapalenia zatok – nowe możliwości leczenia
15:35 - 15:50
Zapalenia ucha zewnętrznego
Wykładowca
dr hab. n. med. Anna Bartochowska
15:50 - 16:05
Nawracające zapalenia gruczołów ślinowych
Wykładowca
dr hab. n. med. Dominik Stodulski
16:05 - 16:20
Nawracające wysiękowe zapalenie ucha środkowego u dorosłych
dr hab. n. med. Tomasz Przewoźny
16:20 - 16:35
Choroby pogranicza reumatologii i otorynolaryngologii
Wykładowca
dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski
16:35 - 16:50
Dyskusja
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja Sekcji Otologii i Neurootologii PTORL
09:00 - 10:30
Sesja doniesień ustnych: Rynologia I
09:00 - 09:10
Operację zatok czołowych - nasze doświadczenia
T. Szafarowski, M. Waniewska-Łęczycka
09:10 - 09:20
Operacje według Drafa 2B i Drafa 3 w rozległych zmianach zapalnych zatok przynosowych
Daniela Mielcarek-Kuchta
09:20 - 09:30
Nasoantrostomia dolna w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok szczękowych
Edyta Zomkowska, Małgorzta Nowakowska, Hanna Zajączkiewicz
09:30 - 09:40
Próba standaryzacji przeznosowej dekonpresji nerwu wzrokowego
Andrzej Sieśkiewicz, Tomasz Łysoń
09:40 - 09:50
Jaka jest skuteczność lasera diodowego DCR – krytyczne obserwacje
Paweł Szyderski, Albert Włodarczyk, Maciej Wróbel
09:50 - 10:00
Endoskopowe operacje dróg łzowych w materiale Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Daniela Mielcarek- Kuchta, Małgorzata Kaczmarczyk, Natalia Cicha-Markiewicz, Dawid Kondratowicz
10:00 - 10:10
Operacje dróg łzowych - nasze doświadczenia
T. Szafarowski, M. Waniewska-Łęczycka, M. Badowska
10:10 - 10:20
Operacje dróg łzowych - przyczyny niepowodzeń, próba określenia czynników prognostycznych
Bartosz Piszczatowski, Andrzej Sieśkiewicz
10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa
11:10 - 12:40
Interaktywna transmisja równoległa

12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Sesja doniesień ustnych: Onkologia i oczodół
12:50 - 13:00
Marginesy chirurgiczne w nowotworach głowy i szyi. Jak daleko to zbyt blisko?
13:00 - 13:10
Orbital tumors – treatment methods
Piotr Kopaczewski, Paweł Burduk, Małgorzata Wierzchowska, Marta Kodzik, Joanna Mucha
13:10 - 13:20
Ciała obce oczodołu
Tomasz Łysoń, Andrzej Sieśkiewicz
13:20 - 13:30
Przyzwojaki kłębka szyjnego – portfolio Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
Jakub Robak, Katarzyna Malec, Joanna Cieślik, Paweł Cenda, Maciej Modrzejewski
13:30 - 13:40
Wyniki leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych masywu szczękowo-sitowego – teamwork
Marta Łukomska, Tomasz Pastusiak, Tomasz Blok, Łukasz Borucki
13:40 - 13:50
Zastosowanie wolnych płatów w rekonstrukcjach pierwotnych po operacjach resekcyjnych nowotworów głowy i szyi
Błażej Grześkowiak, Marta Kodzik, Aleksandra Kwaśniewska

13:50 - 14:00
Rzadka przyczyna guza w obrębie głowy i szyi - Choroba Castlemana. Nasze doświadczenia
Piotr Litwin, Katarzyna Litwin, Tomasz K. Nowcki, Wojciech Brzoznowski, Bogusław Mikaszewski
14:00 - 14:20
Dyskusja
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
15:20 - 16:50
Sesja doniesień ustnych: Otologia II
15:20 - 15:30
Modification of skin incision for Baha® Attract System Implantations
Aleksandra Ślęzak, Maciej Wróbel
15:30 - 15:40
Modified skin incisions for Cochlear™ Osia®2 System Implantations
Aleksandra Ślęzak, Maciej Wróbel
15:40 - 15:50
Skala tIPS - Czy standaryzuje postępowanie u chorych z odczynem skórnym po implantacji systemu Cochlear™ Osia®2?
Aleksandra Ślęzak, Maciej Wróbel
15:50 - 16:00
Implanty zakotwiczone w kości – doświadczenia Kliniki Otorynolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
Jerzy Jakubiszyn, Aleksandra Niemczyk, Laura Anna Polaczkiewicz-Zuchowska, Jacek Czubak, Robert Morawski, Krzysztof Morawski
16:00 - 16:10
Piorunujący przebieg powikłań wewnątrzczaszkowych ostrego zapalenia ucha środkowego w materiale Kliniki Otorynolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ewa Biały, Anna Jałocha-Kaczka, Piotr Pietkiewicz, Jarosław Miłoński
16:10 - 16:20
Endoskopowy dostęp nadkolankowy - anatomiczne i radiologiczne podstawy
Tomasz Wojciechowski, Nicola Bisi, Kazimierz Szopiński, Daniele Marchioni
16:20 - 16:30
Guz woreczka endolimfatycznego (ELST) - diagnostyka i postępowanie
Monika Zaborek-Łyczba, Andrzej Kucharski, Marcin Szymański, Oskar Rosiak
16:30 - 16:40
To biopsy or not? External ear lesions- management and treatment
Aleksandra Sobolewska, Szymon Piwowarski
16:40 - 16:50
Dyskusja
16:50 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:50
Sesja doniesień ustnych: Rynologia II
17:20 - 17:30
Alternatywne sposoby hamowania płynotoków nosowych
Tomasz Łysoń, Andrzej Sieśkiewicz
17:30 - 17:40
Nerwiak węchowy zarodkowy – opis serii przypadków
Joanna Cieślik, Katarzyna Malec, Rafał Staszkiewicz, Paweł Majchrzak, Maciej Sokoła, Jerzy Tomik, Paweł Dobosz
17:40 - 17:50
Brodawczak odwrócony i rak w brodawczaku w obrębie zatok przynosowych- leczone techniką endoskopową
Daniela Mielcarek-Kuchta, Paweł Tymrakiewicz, Dawid Kondratowicz, Natalia Cicha-Markiewicz
17:50 - 18:00
Rola oceny radiologicznej w planowaniu leczenia izolowanych zmian zatoki i kości klinowej
Jan Strawa, Krzystof Redloch, Michalina Tamowicz-Bosak, Maciej Wróbel
18:00 - 18:10
Zmysł powonienia u kobiet będących w zaawansowanej ciąży – analiza porównawcza
Krystyna Sobczyk, Alicja Grajczyk, Justyna Zarzecka, Ewa Barcz, Karolina Dżaman
18:10 - 18:20
Mikrobiom w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
Jacek Sokołowski, Magdalena Kuźmińska, Klaudyna Zwierzyńska-Irla, Tomasz Gotlib, Kazimierz Niemczyk
18:20 - 18:30
"Interdyscyplinarne podejście do laryngologii - druk 3D: edukacja, planowanie, innowacje"
Piotr Strus, Karolina Dżaman
18:30 - 18:50
Dyskusja
09:00 - 10:30
Sesja doniesień ustnych: Foniatria
09:00 - 09:10
Prosimy o ciszę trwa badanie HSV. Zasadność wykonania jednoczasowej analizy audio w trakcie badania videoednoskopowego krtani w trybie szybkiego filmu
Magdalena Kowalczyk, Wioletta Pietruszewska, Magda Barańska, Aleksander Rycerz, Konrad Stawiski, Ewa Niebudek-Bogusz
09:10 - 09:20
Wizualizacja krtani u chorych z refluksem krtaniowo-gardłowym (LPR)
Bożena Kosztyła-Hojna, Anna Łobaczuk-Sitnik, Maciej Zdrojkowski, Michał Świętek
09:20 - 09:30
Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych przed i po operacji usunięcia tarczycy
Anna Jałocha-Kaczka, Ewa Biały, Piotr Niewiadomski, Jarosław Miłoński
09:30 - 09:40
Ocena FEES - Krtań po XRT
Hanna Czerniejewska - Wolska, Maciej Wróbej
09:40 - 09:50
Feminizacja głosu u transpłciowych kobiet - glottoplastyka według Wendlera - doświadczenia własne
Magdalena Urbaś, Marcin Walczak, Monika Walczak, Michalina Staśkiewicz, Łukasz Borucki
09:50 - 10:00
Czy dekaniulacja zawsze jest bezpieczna? Rola foniatry i logopedy w zespole terapeutycznym
Barbara Jamróz, Katrzyna Jedra, Agnieszka Rakowska, Dorota Drewnicka
10:00 - 10:10
Czy sztuczna inteligencja (AI) zastosowana do interpretacji wyników laryngowideoendoskopii z szybkim filmem (HSV) może pomóc w diagnostyce wczesnego raka głośni?
Jakub Malinowski, Wioletta Pietruszewska, Ewa Niebudek-Bogusz
10:10 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:10
Przerwa na kawę
11:10 - 12:40
Sesja doniesień ustnych: Nowotwory krtani II

11:10 - 11:20
Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu przetok przełykowych u pacjentów laryngektomowanych
Kinga Mikołajczyk, Artur Kacprzyk, Jacek Nicał, Renata Rapacz-Jankowska, Ewa Kobielska, Piotr Łach
11:20 - 11:30
Ekspresja czynnika hamującego białaczkę (LIF) w nowotworach krtani – wyniki wstępne
Magda Barańska, Katarzyna Taran, Wioletta Pietruszewska
11:30 - 11:40
Analiza niepowodzeń diagnostyki NBI u pacjentów diagnozowanych z powodu podejrzenia raka krtani
Jakub Piątkowski, Bogusław Mikaszewski
11:40 - 11:50
Zawartość żelaza, cynku i miedzi w surowicy chorych z rakiem krtani a wybrane parametry immunologiczne
Janusz Klatka, Anna Hymos, Ewelina Grywalska, Anna Błażewicz
11:50 - 12:00
Nowe możliwości zastosowania mikroskopii elektronowej oraz mikroanalizy rentgenowskiej w ocenie struktury powierzchniowej i składu chemicznego tkanek raka krtani
Jan Pilch, Wojciech Smółka, Michał Simlot, Jarosław Paluch, Maria Sozańska, Wirginia Likus, Bartosz Chmiela, Jarosław Markowski
12:00 - 12:10
Wykrywania jonów żelaza w tkance raka krtani przy użyciu promieniowania synchrotronowego: analiza eksperymentalna z zastosowaniem STXM i XAS. Raport wstępny
Jarosław Plauch, Jarosław Markowski, Krzysztof Jasik, Jerzy Kubacki, Barbara Wolanin, Krzysztof Matlak, Andrzej Swinarew, Jan Pilch, Wojciech Smółka, Krzysztof Niemczuk, Robert Kwiatkowski, Filip Kilian, Antoni Wołoszyn, Małgorzata Toroń
12:10 - 12:20
Profilowanie miRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani
Marta Mękarska, Julia Śladowska, Aleksandra Borowy, Anna Rzepakowska, Agnieszka Zajkowska, Marcin Małecki
12:20 - 12:40
Dyskusja
12:40 - 12:50
Przerwa
12:50 - 14:20
Sesja sponsorowana
Diagnoza wyższych funkcji słuchowych (APD) jako szansa dla pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania i prawidłowym słuchem fizycznym
14:20 - 15:20
Przerwa obiadowa
28
września
Sobota
09:00 - 10:30
Sesja Sekcji Audiologicznej
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
09:00 - 09:12
Co medycyna oparta na dowodach (EBM) podpowiada nam w kwestii leczenia szumów usznych?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
09:12 - 09:24
Kwestionariusz KNS – nowe autorskie narzędzie do oceny nadwrażliwości słuchowej u pacjentów z szumami usznymi.
dr hab. n. med. prof. IFPS  Danuta Raj-Koziak
dr hab. n. med. i nauk o zdr. Elżbieta Gos
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
09:24 - 09:36
Szumy somatyczne

Wykładowca
dr hab. n. med. prof. UM Marzena Mielczarek
09:36 - 09:48
Przegląd zadań językowych do badania procesów przetwarzania językowego w mózgu za pomocą techniki fMRI
dr hab. n.med. i n. o zdr. Prof. IFPS Tomasz Wolak
dr hab. n. społ. Agnieszka Pluta
dr n. biol. Hanna Cygan
mgr Martyna Bryłka
dr n. biol. Joanna Beck
09:48 - 10:00
Wyzwania w surdologopedii

Wykładowca
dr hab. n. med., prof. IFPS Elżbieta Włodarczyk
10:00 - 10:12
Wartości normatywne testów oceniających ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia
dr n.med. i n. o zdr. N. Czajka
10:12 - 10:24
Konsultacja audioprotetyczna w procesie kwalifikacji do urządzeń wszczepialnych
dr n. o zdr. Katarzyna Cywka
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
10:24 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:15
Sesja sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Przewodniczący:  prof. dr hab. Jacek Składzień, prof. dr hab. Elżbieta Hassmann - Poznańska
10:45 - 11:00
Profesor Wiktor Hassmann
prof. dr hab. Elżbieta Hassmann - Poznańska
11:00 - 11:15
Nagroda im. prof. Jana Miodońskiego
dr hab. Antoni Bruzgielewicz
11:15 - 11:30
Profesor Jan Miodoński
prof. dr hab. Jacek Składzień
11:30 - 11:45
Uniwersytet w Wilnie
dr n. med. Robert Bartoszewicz
11:45 - 12:00
Laryngolodzy i audiolodzy w Poznaniu
dr hab. Michał Karlik
12:00 - 12:15
Dyskusja
12:15 - 12:20
Przerwa
12:20 - 13:10
Podsumowanie 51 Zjazdu PTORL. Zamknięcie obrad.
09:00 - 10:30
Sesja plakatowa I
09:00 - 09:05
„Prelacrimal aproach” w praktyce klinicznej – prezentacja przypadku
Martyna Badowska, Tomasz Szafarowski, Olga Jurek-Matusiak
09:05 - 09:10
Czerniak błon śluzowych nosa - opis przypadku
Karolina Pliszczyńska
09:10 - 09:15
Przedoperacyjna ocena efektu Carharta w schorzeniach ucha środkowego
Kamila Szpak, Agnieszka Wiatr, Maciej Wiatr, Barbara Chojecka, Marta Biel
09:15 - 09:20
Rozwój otosklerozy ślimakowej a zmiany biochemiczne strzemiączka na podstawie analizy w elektronowym mikroskopie skaningowym
Maciej Wiatr, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk, Agnieszka Wiatr
09:20 - 09:25
Small RNA sequencing uncovers microRNAs associated with hearing loss in Vestibular Schwannoma
Małgorzata Litwiniuk-Kosmala, Maria Makuszewska, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk
09:25 - 09:30
Stymulacja bimodalna w leczeniu subiektywnych szumów usznych: studium wykonalności
Marzena Mielczarek, Shikha Spencer, Jurek Olszewski, Magdalena Sereda, Katarzyna Szkutnik, Iris Joossen, Hanne Vermeersch, Annick Gilles, Sarah Michiels
09:30 - 09:35
Porównanie inwazyjnej i nieinwazyjnej stymulacji elektrycznej ucha w leczeniu szumów usznych – przegląd literatury
Marzena Mielczarek, Shikha Spencer, Jurek Olszewski, Magdalena Sereda, Wojciech Namieciński, Stefan Schoisswohl
09:35 - 09:40
Wszczepienie implantu ślimakowego w złamaniu poprzecznym kości skroniowej - opis przypadku i wyniki
Jacek Czubak, Krzysztof Morawski
09:40 - 09:45
Endoskopowe zaopatrzenie pourazowej przetoki perylimfatycznej - opis przypadku
Zuzanna Żaczek, Jakub Zygadło, Eliza Brożek-Mądry
09:45 - 09:50
Odbiorcze upośledzenie słuchu w przebiegu ostrego zapalenie ucha u dorosłych
Maria Makuszewska, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk
09:50 - 09:55
Wykrywania jonów żelaza w tkance raka krtani przy użyciu promieniowania synchrotronowego: analiza eksperymentalna z zastosowaniem STXM i XAS – raport wstępny
Jarosław Plauch, Jarosław Markowski, Krzysztof Jasik, Jerzy Kubacki, Barbara Wolanin, Krzysztof Matlak, Andrzej Swinarew, Jan Pilch, Wojciech Smółka, Krzysztof Niemczuk, Robert Kwiatkowski, Filip Kilian, Antoni Wołoszyn, Małgorzata Toroń
09:55 - 10:00
Powikłania po wszczepieniu systemu implantu ślimakowego w materiale Katedry i Kliniki Laryngologii SUM w Katowicach
Olga Leśniewska-Skowerska, Lucyna Klimczak-Gołąb, Jarosław Markowski
10:00 - 10:05
Nagła głuchota jako pierwszy objaw ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
Aleksandra Niemczyk, Jakub Kurasz, Mateusz Łyko, Krzysztof Morawski
10:05 - 10:10
Endoskopowa resekcja przyzwojaka ucha środkowego
Jakub Zygadło, Julia Białek, Zuzanna Żaczek, Eliza Brożek-Mądry
10:10 - 10:15
Osłoniak nerwu twarzowego u 37-letniej pacjentki – opis przypadku
Adrian Kawecki, Eliza Brożek-Mądry, Wojciech Wadowski
10:15 - 10:20
100-letni pacjent z SCC prawej małżowiny usznej – opis przypadku
Anna Bąk, Wojciech Smółka, Bartosz Witek, Jarosław Markowski, Anna Długosz-Karbowska
10:20 - 10:25
Opis przypadku przerzutu raka jasnokomórkowego nerki do ślinianki przyusznej jako pierwszego objawu nowotworu oraz przegląd literatury
Wojciech Smółka, Jarosław Markowski, Bartosz Witek
10:25 - 10:30
"Rak z komórek Merkla w obrębie ślinianki przyusznej – opis przypadku i omówienie literatury"
Anna Długosz-Karbowska, Eliza Działach, Agata Stanek-Widera, Dariusz Lange, Jarosław Markowski
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:15
Sesja plakatowa II
10:45 - 10:50
Ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani Serum expression of selected miRNAs in patients with laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC)
Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Janusz Szemraj, Sylwia Kwiatkowska, Weronika Lucas Grzelczyk
10:50 - 10:55
Leczenie operacyjne wczesnego raka krtani z zastosowaniem lasera CO2 - doniesienia wstępne
Laura Anna Polaczkiewicz-Zuchowska, Marta Anioł-Borkowska, Krzysztof Morawski
10:55 - 11:00
Potencjalne możliwości terapeutyczne w izolowanym szpiczaku krtani
Monika Duda-Ziach, Patryk Biedka, Marta Biedka
11:00 - 11:05
Ocena zaburzeń głosu i zmian morfologicznych w krtani oraz analiza czynników ryzyka ich wystąpienia u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu schorzeń tarczycy
Anna Jałocha-Kaczka, Piotr Niewiadomski, Ewa Biały, Jarosław Miłoński
11:05 - 11:10
Rehabilitacja pacjentów z nowotworami głowy i szyi - obszar współpracy otorynolaryngologa, fizjoterapeuty i onkologopedy
Jakub Sojat, Barbara Gromek-Zabawska, Wirginia Likus, Jarosław Markowski
11:10 - 11:15
72-letni pacjent z rozległym czerniakiem masywu szczękowo-sitowego po stronie lewej – opis przypadku
Anna Bąk, Wojciech Smółka, Jarosław Markowski, Bartosz Witek
11:15 - 11:20
Ekspresja genów MAPK3 i TACSTD2 i ich polimorfizmów u pacjentów z gruczolakami wielopostaciowymi
Katarzyna Kolary-Siekierska, Wojciech Namieciński, Piotr NIewiadomski, Jarosław Miłoński
11:20 - 11:25
Ocena wpływu zmian hormonalnych na wybrane problemy laryngologiczne
Alicja Grajczyk, Karolina Dżaman
11:25 - 11:30
"The Role of Different Immunocompetent Cell Populations in The Pathogenesis of Head and Neck Cancer - Regulatory Mechanisms of Pro- and Anti-Cancer Activity and Their Impact on Immunotherapy"
Katarzyna Starska-Kowarska
11:30 - 11:35
Kompleksowa terapia szyi (kinezyterapia i masaż mięśni międzykolcowych) w leczeniu subiektywnych szumów usznych
Marzena Mielczarek, Shikha Spencer, Marzena Bielińska, Jurek Olszewski, Magdalena Sereda, Busola Adebusoye, Adam Sobkiewicz, Katarzyna Szkutnik, Jan Bulla, Timothée Bacri
11:35 - 11:40
Ropowice i ropnie szyi w okresie popandemicznym COVID-19 w materiale kliniki laryngologii sum w Katowicach
Wojciech Smółka, Anna Bąk, Jarosław Markowski
11:40 - 11:45
Ocena procesów degradacji rurek tracheostomijnych przy użyciu metod mikroskopii skaningowej i spektrometrii rentgenowskiej u pacjentów po zabiegach laryngologicznych
Wojciech Smółka, Bartosz Chmiela, Alicja Wojtysiak, Jan Pilch, Wirginia Likus, Michał Simlot, Maria Sozańska, Jarosław Markowski
11:45 - 11:50
Potencjalne możliwości terapeutyczne w czerniaku jamy ustnej
Patryk Biedka, Łukasz Stojak, Monika Duda-Ziach, Marta Biedka
11:50 - 11:55
Mięsaki tkanek miękkich (nowotwory złośliwe pochodzenia mezenchymalnego) regionu głowy i szyi u dorosłych - analiza histokliniczna materiału operacyjnego Kliniki Laryngologii SUM w Katowicach
Jarosław Markowski, Anna Długosz-Karbowska, Monika Ciupińska, Wirginia Likus, Zuzanna Dobrosz, Wojciech Smółka, Aleksandra Ślaska-Kaspera
11:55 - 12:00
Aspekty anatomiczne zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego (z. Eagle’a) – analiza trzech typów klasyfikacji w korelacji z objawami i wynikami leczenia na podstawie przypadków własnych Kliniki Laryngologii w Katowicach
Wirginia Likus, Anna Długosz-Karbowska, Alicja Wojtysiak, Wojciech Smółka, Anna Kwaśniewska, Jarosław Markowski
12:00 - 12:05
Thyroglossal duct cyst nasady języka u 15 letniego dziecka leczony operacyjnie
Krzysztof Oleś, Anna Sowicka, Tobiasz Sławiński, Magda Szyca, Agata Sikorska, Joanna Leszczyńska-Oleś
12:05 - 12:10
Ocena siły odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR-gain) u młodych zdrowych osób
Przemysław Śpiewak, Michalina Śpiewak, Jarosław Markowski
12:10 - 12:15
Rzadki przypadek dysfagii u dziecka
Anna Maria Sowicka, Tobiasz Sławiński, Agata Sikorska, Magda Szyca, Joanna Leszczyńska-Oleś, Krzysztof Oleś