CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OUN – ŚCIEŻKI KLINICZNE
 

Piątek, 14 kwietnia

12:20 – 12:35
Powitanie
 
Prowadzący
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
12:35 – 14:00
Sesja 1
 
12:35 – 13:05
Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w neuroimmunologii 2023
 
13:05 – 13:25
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki immunomodulacji i immunosupresji w SM
 
Wykładowca
Monika Nojszewska
dr hab. n. med. Monika Nojszewska
13:25 – 13:45
Ścieżki patologiczne w SM – smouldering disease
 
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
13:45 – 14:00
Dyskusja
14:00 – 14:50
Przerwa na lunch
14:50 – 17:10
Sesja 2
 
14:50 – 15:10
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – HETA anty-CD20?
 
Wykładowca
Sławomir Wawrzyniak
dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
15:10 – 15:30
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – HETA modulatory S1P?
 
15:30 – 15:50
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – immunorekonstytucja?
 
15:50 – 16:05
Ścieżki kliniczne w SM – dokąd zmierzamy – kiedy zakończyć terapię?
 
Wykładowca
Bartosz Bielecki
dr n. med. Bartosz Bielecki
16:05 – 16:25
Wykład sponsorowany firmy
Nowe ścieżki – terapia HETA doświadczenia własne
 
Wykładowcy
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
Mariola Świderek-Matysiak
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariola Świderek-Matysiak
16:25 – 16:30
Dyskusja
16:30 – 16:50
Nowe ścieżki w SM – leki biorównoważne
 
16:50 – 17:10
Wykład sponsorowany firmy
Nowe ścieżki w SM – bezpieczeństwo terapii
 
17:10 – 17:35
Przerwa na kawę
17:35 – 19:00
Sesja 3
 
17:35 – 17:55
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki progresji w SM – gdzie jesteśmy
 
17:55 – 18:15
Ścieżki progresji w SM – dokąd zmierzamy
 
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
18:15 – 18:35
Wykład sponsorowany firmy
Ścieżki progresji w SM – miejsce interferonu beta
 
18:35 – 19:05
Ścieżki progresji w SM – badania obrazowe
 
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Siger
19:05 – 19:30
Dyskusja
Poczęstunek

Sobota, 15 kwietnia

9:00 – 10:55
Sesja 4
 
Przewodniczący
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
9:00 – 9:20
Ścieżki kliniczne w SM – którą drogę wybrać w terapii – dzieci i młodzież?
 
9:20 – 9:50
Gdzie jesteśmy 2023 – różnicowanie SM i NMOSD w MRI
 
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Siger
9:50 – 10:20
Ścieżki kliniczne – NMOSD zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne
 
Wykładowca
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:20 – 10:40
Ścieżki kliniczne – MOGAD
 
Wykładowca
Aleksandra Podlecka-Piętowska
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
10:40 – 10:50
Ścieżki kliniczne – Satralizumab w codziennej praktyce
 
Wykładowca
Beata Zakrzewska-Pniewska
prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:50 – 10:55
Dyskusja
10:55 – 11:20
Przerwa na kawę
11:20 – 12:30
Sesja 5
 
11:20 – 11:40
Poza horyzont SM – powikłania neurologiczne terapii reumatologicznej
 
Wykładowca
Mariola Świderek-Matysiak
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariola Świderek-Matysiak
11:40 – 12:00
Poza horyzont SM – zespół antysyntetazowy
 
12:00 – 12:20
Poza horyzont SM – toczeń układowy
 
Wykładowca
dr n. med. Anna Zawiasa-Bryszewska
12:20 – 12:30
Dyskusja
12:30 – 13:00
Przerwa na kawę
13:00 – 14:20
Sesja 6
 
13:00 – 13:20
Poza horyzont SM – Neurosarkoidoza
 
13:20 – 13:40
Poza horyzont SM – Celiakia
 
13:40 – 13:55
Wspólne ścieżki w „neuro-reumatologii” – reumatolog
 
Wykładowca
Aleksandra Opinc-Rosiak
dr n. med. Aleksandra Opinc-Rosiak
13:55 – 14:10
Wspólne ścieżki w „neuro-reumatologii” – neurolog
 
Wykładowca
lek. Magdalena Oset
14:10 – 14:20
Dyskusja
Zakończenie konferencji
 
Prowadzący
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek© 2023 Termedia