PSYCHIATRIA MOŻE BYĆ INNA
 

Piątek, 14 kwietnia

POWITANIE
 
14:00 – 15:10
SESJA 1
DEPRESJA
14:00 – 14:20
Profilowanie doboru leków w depresji - kliniczne, czy biologiczne?
 
14:20 – 14:40
Cukrzyca, depresja i lęk
 
Wykładowcy
lek. Karolina Olas
14:40 – 15:00
Dylematy diagnostyczne dotyczące zaburzeń afektywnych w psychiatrii wieku rozwojowego
 
Wykładowcy
Aleksander Nowakowski
lek. Aleksander Nowakowski
15:00 – 15:10
Q&A
15:10 – 16:20
SESJA 2
SCHIZOFRENIA I ZABURZENIA DWUBIEGUNOWE
15:10 – 15:30
Schizofrenia: znane problemy nowe możliwości
 
15:30 – 15:50
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe i zaburzenie osobowości typu borderline – razem czy osobno?
 
15:50 – 16:10
Poradnictwo genetyczne w psychiatrii
 
Wykładowcy
lek. Przemysław Zakowicz
16:10 – 16:20
Q&A
16:20 – 16:30
PRZERWA – BLOK REKLAMOWY
16:30 – 17:40
SESJA 3
FARMAKOTERAPIA
16:30 – 16:50
Zaburzenia psychotyczne w depresji
 
16:50 – 17:10
Psychobiotyki: fikcja czy realna perspektywa leczenia zaburzeń psychicznych?
 
Wykładowcy
Krzysztof Kowalski
lek. Krzysztof Kowalski
17:10 – 17:30
Trzy złożone przypadki kliniczne: jak wybierać lek przeciwdepresyjny?
 
17:30 – 17:40
Q&A

Sobota, 15 kwietnia

10:00 – 11:10
SESJA 4
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHIATRII
10:00 – 10:20
Leczenie zaburzeń osobowości
 
10:20 – 10:40
Cyfrowe markery w monitorowaniu zaburzenia dwubiegunowego
 
10:40 – 11:00
Zanurzeni w cyfrowym świecie: praktyczne przykłady jak technologia uzupełnia luki w systemie opieki nad zdrowiem psychicznym
 
11:00 – 11:10
Q&A
11:10 – 12:20
SESJA 5
AKADEMIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO HARMONIA
SESJA POD PATRONATEM
11:10 – 11:30
Kwestionariusz Identyfikacji i Dysforii Płciowej u Młodzieży i Dorosłych - pierwsza polska adaptacja narzędzia
 
11:30 – 11:50
Bezpieczna farmakoterapia depresji i lęku u kobiet w ciąży
 
Wykładowcy
lek. Natalia Olejnik
11:50 – 12:10
Jak pomóc pacjentce z zaburzeniem borderline ze współistniejącym zaburzeniem depresyjno-lękowym
 
12:10 – 12:20
Q&A
12:20 – 12:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 © 2023 Termedia