Priorities and challenges in Polish and European drug policy
 

PROLOG, 16 maja

09:30 – 11:00
USTAWA REFUNDACYJNA – CZY JEST SZANSA NA FINAŁ JESZCZE W TEJ KADENCJI SEJMU?
Moderator: red. Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:
Marcin Czech – Zakład Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Jarosław Frąckowiak - PEX PharmaSequence
Paulina Kieszkowska-Knapik – Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Krzysztof Kopeć - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Oskar Luty - Kancelaria Fairfield
Łukasz Szmulski - Ministerstwo Zdrowia

Zagadnienia do dyskusji:
- Duża nowela czy kosmetyczne zmiany, w którym kierunku zmierzamy?
- Numerem jeden interesy pacjenta – czy ustawa je rzeczywiście zabezpiecza?
- Komu służą mechanizmy refundacyjne?
- Realne zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce – czego brakuje w noweli?
11:10 – 12:40
FUNDUSZ MEDYCZNY – GASZENIE POŻARÓW CZY LOGICZNY PLAN?
Moderator: red. Krystian Lurka (Termedia)

Zaproszeni:
Rafał Janiszewski Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
Dorota Korycińska - Ogólnopolska Federacji Onkologiczna oraz Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska
Stanisław Maćkowiak - Krajowe Forum na rzecz Chorób Rzadkich ORPHAN oraz Federacja Pacjentów Polskich
Irena Rej - Izba Gospodarcza Farmacja Polska
Łukasz Szmulski - Ministerstwo Zdrowia
13:00 – 14:30
OPIEKA FARMACEUTYCZNA – KIERUNKI ROZWOJU
Moderator: red. Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:
Izabela Baj – ekspert Pracodawców RP
Piotr Bromber – Ministerstwo Zdrowia
Agnieszka Jeglińska - ekspert Pracodawców RP
Agnieszka Neumann - Podczaska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Porozumienie Zielonogórskie
Małgorzata Pytlik - ekspert Pracodawców RP

Zagadnienia do dyskusji:
- Czym w ogóle jest opieka farmaceutyczna? – definicja legalna, ale i praktyczna.
- Na jakim etapie jesteśmy we wdrażaniu opieki farmaceutycznej, co udało się zrobić?
- Szczepienia w ramach opieki farmaceutycznej
- Przeglądy Lekowe – czy ta usługa ma szanse stać się powszechnie świadczoną przez farmaceutów?
- Recepta Kontynuowana – czy jest szansa na wdrożenie tej usługi w aptekach?
- Jakie rozwiązania można by jeszcze wprowadzić w aptekach, aby jeszcze bardziej pomagały lokalnym pacjentom?

DZIEŃ POLSKI - PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI, 17 maja

Sala Bałtyk II
08:30 – 9:00
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Maciej Miłkowski - Ministerstwo Zdrowia


09:00 – 10:30
DEBATA INAUGURACYJNA: POLITYKA LEKOWA - NA JAKIE ZMIANY CZEKAMY?
Moderator: red. Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:
Grzegorz Cessak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Bartłomiej Chmielowiec - rzecznik praw pacjenta
Barbara Dziuk - posłanka na Sejm
Małgorzata Gałązka-Sobotka - Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Iwona Kasprzak - Narodowy Fundusz Zdrowia 
Krzysztof Kępiński - GSK 
Krzysztof Kopeć - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Maciej Miłkowski - Ministerstwo Zdrowia
Maciej Niewada - Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Irena Rej - Izba Gospodarcza Farmacja Polska
Roman Topór-Mądry - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Krystyna Wechmann - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
10:40 – 11:40
POLITYKA SZCZEPIENNA PAŃSTWA
Moderator: red. Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:
Ewa Augustynowicz - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Grażyna Cholewińska-Szymańska - mazowiecka konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Paweł Grzesiowski - Naczelna Izba Lekarska
Joanna Kujawa - Ministerstwo Zdrowia
Ilona Małecka - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Michał Seweryn - EconMed Europe
Leszek Szenborn - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


11:50 – 12:50
NOWOCZESNE TERAPIE DLA PACJENTEK Z RAKIEM PIERSI
Moderator: red. Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:
Marcin Czech - Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Barbara Dziuk - posłanka na Sejm
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Anna Kupiecka - Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej
Tadeusz Pieńkowski - Polskie Towarzystwo Badań nad Rakiem Piersi, Radomskie Centrum Onkologii
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Joanna Streb - małopolska konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

13:30 – 14:30
JAK OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ INNOWACYJNYCH LEKÓW ONKOLOGICZNYCH?
Moderator: red. Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:
Joanna Chorostowska-Wynimko - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Jakub Kucharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Adam Maciejczyk - Dolnośląskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Aleksandra Rudnicka - Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas
Joanna Streb - małopolska konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Magda Władysiuk - HTA Consulting
Jakub Żołnierek - Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
14:40 – 15:40
NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE – DLACZEGO POLKI WCIĄŻ PRZEDWCZEŚNIE UMIERAJĄ?
Moderator: red. Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:
Anna Dańska-Bidzińska - Szpital Kliniczny WUM w Warszawie
Paweł Blecharz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Ewa Kalinka - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Regionalny Onkologiczny Ośrodek w Łodzi
Anna Kupiecka - Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej
Radosław Mądry - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Joanna Parkitna - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

15:50 – 16:50
JAK ZBUDOWAĆ DOSTĘP PACJENTÓW DO LEKÓW BIOLOGICZNYCH BIORÓWNOWAŻNYCH?
Moderator: red. Krzysztof Jakubiak (Modern Healthcare Institute)

Zaproszeni:
Brygida Kwiatkowska - konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Joanna Narbutt - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Witold Owczarek - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Grzegorz Rychwalski - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Włodzimierz Samborski - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17:00 – 18:00
BIAŁE PLAMY W HEMATOLOGII
Moderator: red. Krzysztof Jakubiak (Modern Healthcare Institute)

Zaproszeni:
Krzysztof Giannopoulos - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Iwona Hus - Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Ewa Lech-Marańda - konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Katarzyna Lisowska - Stowarzyszenie Hematoonkologiczni
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Jan Walewski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
18:10 – 19:10
DLACZEGO DAWNE CHOROBY ZAKAŹNE POWRACAJĄ? JAK JE LECZYĆ?
Moderator: red. Krzysztof Jakubiak (Modern Healthcare Institute)

Zaproszeni:
Ewa Augustynowicz-Kopeć - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Szczepan Cofta - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Igor Grzesiak - Instytut Praw Pacjentów i Edukacji Zdrowotnej
Maria Korzeniewska-Koseła - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Grzegorz Mączyński - ekspert Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Bondaryk
Sala Bałtyk III
10:40 – 11:40
NIEZASPOKOJONE POTRZEBY PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
Moderator: red. Marzena Sygut (Termedia)

Zaproszeni:
Dariusz M. Kowalski - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Maciej Miłkowski - Ministerstwo Zdrowia
Marek Ruchała - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Krystyna Wechmann - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Aleksandra Wilk - Fundacja To Się Leczy
11:50 – 12:50
SKOK CYWILIZACYJNY W LECZENIU CUKRZYCY I NIEWYDOLNOŚCI SERCA
Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński

Zaproszeni:
Leszek Czupryniak - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny WUM w Warszawie
Grzegorz Dzida - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Przemysław Leszek - Narodowy Instytut Kardiologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Małgorzata Myśliwiec - Gdański Uniwersytet Medyczny
Agnieszka Pawlak - Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Krzysztof Strojek - konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
13:30 – 14:30
JAK ŻYĆ, KIEDY ZEWSZĄD NADCHODZĄ LĘK I DEPRESJA? DEBATA O ZDROWIU PSYCHICZNYM POLAKÓW
Moderator: red. Iwona Kazimierska (Termedia)

Zaproszeni:
Anna Zofia Antosik-Wójcińska -  Katedra Psychiatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Szpital Nowowiejski
Dominika Dudek - Collegium Medicum UJ
Janusz Heitzman - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Michał Lew-Starowicz - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Sławomir Murawiec - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Adam Wichniak - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
14:40 – 15:40
POLAK WYSOKIEGO RYZYKA - CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE PRZESTAŁY BYĆ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW W POLSCE
Moderatorzy: dr n. med. Jakub Gierczyński, red. Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:
Małgorzata Gałązka-SobotkaInstytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Tomasz Hryniewiecki - Narodowy Instytut Kardiologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Piotr Jankowski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Przemysław Mitkowski - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Adam Niedzielski - Ministerstwo Zdrowia
Agnieszka Wołczenko - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”

15:50 – 16:50
PACJENT W CENTRUM UWAGI. PANEL ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Moderator: red. Bartosz Kwiatek (Polsat News)

Zaproszeni:
Krystyna Aldridge-Holc - Fundacja Polsat
Joanna Baczul - Mukokoalicja
Joanna Rokoszewska-Łojko - Fundacja Rak'n'Roll  
Maria Wroniszewska - Fundacja Synapsis
17:00 – 18:00
NA JAKIE TERAPIE CZEKAMY W NEUROLOGII?
Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński

Zaproszeni:
Sergiusz Jóźwiak - Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Alina Kułakowska - Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Konrad Rejdak - Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Halina Sienkiewicz-Jarosz - Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowa Rada ds. Neurologii
Agnieszka Słowik - konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Środa, 17 maja

Sala Bałtyk I
19:30 – 22:00
BANKIET

oraz wręczenie NAGRÓD
  MASTER OF POLISH DRUG POLICY
Miejsce: hotel Marriott Warszawa

DZIEŃ MIĘDZYNARODOWY - DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI, 18 maja

09:00 – 09:15
OPENING SESSION: KEY PRIORITIES AND CHALLENGES IN POLISH AND EUROPEAN DRUG POLICY
 
 
Wykładowca
09:15 – 10:30
DISCUSSION PANEL: TRENDS IN DRUG POLICY. IS EUROPE SAFE?
 
 
10:40 – 11:10
LECTURE: REIMBURSEMENT POLICIES FOR NEW THERAPIES (INCLUDING RARE DISEASES) IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
 
 
Wykładowca
11:20 – 11:50
INTERVIEW: DEVELOPMENT OF POLISH BIOTECHNOLOGY. WE CAN DO IT GLOBALLY IN THE NEAR FUTURE
 
 
12:50 – 14:00
SESSION: PREDICTABILITY AND STABILITY IN HEALTHCARE BUSINESS DOING - WHAT DOES IT MEAN?
DISCUSSION PANEL UNDER THE PATRONAGE OF THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
12:50 – 13:05
INTERVIEW: INTRODUCTION TALK FROM BUSINESS PERSPECTIVE ON OPTIMAL LEGAL FRAMEWORK
 
13:05 – 13:25
INTERVIEW: EUROPEAN PHARMACEUTICAL STRATEGY AND POSSIBLE CHANGES IN PHARMACEUTICAL LEGISLATION
 
13:25 – 14:00
DISCUSSION PANEL: EUROPEAN HEALTH DATA SPACE - RULES ON THE SECONDARY USE OF MEDICAL DATA - WHERE ARE WE GOING?
 
14:10 – 14:30
INTERVIEW
 
 
Wykładowcy
Agata Misiurewicz-Gabi
Agata Misiurewicz-Gabi
14:40 – 15:10
LECTURE: HOW TO REIMBURSE NEW THERAPIES NOT HAVING BUDGET FOR IT?
 
 
Wykładowca© 2023 Termedia