32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
 

Środa, 31 maja

12:30 – 14:30
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTD
HOTEL WIENIAWSKI
sala konferencyjna piętro –1

ŚRODA, 31 maja

CSK – PIĘTRO +1
SALA OPEROWA
im. prof. Franciszka Krzyształowicza
15:30 – 16:25
SESJA PLENARNA
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
15:30 – 15:50
Autoinflammatory diseases with skin involvement – an update
 
15:50 – 16:10
Toxic erythema of chemotherapy
 
16:10 – 16:25
Dyskusja
16:30 – 18:30
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA 32 ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO I 100-LECIA PTD
LCK – PARTER
SALA AUDYTORYJNA
im. dr. Roberta Bernhardta
11:30 – 14:30
LCK – PIĘTRO +1
SALA GŁÓWNA
im. prof. Stefanii Jabłońskiej
11:30 – 14:30
LCK – PIĘTRO +4
SALA A
im. prof. Stanisława Kapuścińskiego
11:30 – 14:30

CZWARTEK, 1 czerwca

CSK – PIĘTRO +1
SALA OPEROWA
im. prof. Franciszka Krzyształowicza
8:00 – 9:30
POKAZ PRZYPADKÓW
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Maria Błaszczyk-Kostanecka
8:00 – 8:03
Zespół Birta-Hogg-Dubé prezentacja przypadku
 
Wykładowca
lek. Justyna Łosiak
8:03 – 8:06
Choroba Chanarina-Dorfmana
 
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
8:06 – 8:09
Zespół Bazexa-Dupré-Christola u 3-letniego pacjenta
 
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
8:09 – 8:12
Rogowacenie liszajowate przewlekłe - efekt leczenia cyklosporyną
 
8:12 – 8:15
Atypowa mykobakterioza o etiologii Mycobacterium chelonae
 
8:15 – 8:18
Erytrokeratodermia zmienna postępująca typu 3 – rzadka genodermatoza
 
Wykładowca
lek. Tomasz Stein
8:18 – 8:21
Uogólniona postać choroby Schamberga
 
Wykładowca
lek. Agnieszka Kimak
8:21 – 8:24
Zespół krucha skóra – włosy wełniste – rogowiec dłoniowo-podeszwowy u dwóch braci
 
Wykładowca
lek. Marta Krzysztofik
8:24 – 8:27
Trudności diagnostyczne zespołu Wellsa
 
Wykładowca
lek. Katarzyna Jóźwicka
8:27 – 8:30
Zakażenie skóry i tkanki podskórnej wywołane przez Vibrio vulnificus
 
Wykładowca
lek. Justyna Rajchert
8:30 – 8:33
Erytrodermia grudkowa (papuloerythroderma of Ofuji) – prezentacja obrazu klinicznego i histopatologicznego rzadko występującej jednostki chorobowej
 
Wykładowca
lek. Magdalena Masajada
8:33 – 8:36
Naczyniakomięsak twarzoczaszki imitujący trądzik różowaty
 
8:36 – 8:39
Zespół Gardnera-Diamonda u 14-letniej dziewczynki
 
8:39 – 8:42
Zespół Schnitzler - rzadka choroba czy trudne rozpoznanie?
 
8:42 – 9:30
Dyskusja
9:30 – 9:35
Przerwa
9:35 – 11:05
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1
 
Przewodniczący
9:35 – 9:50
Mastocytoza
 
9:50 – 10:05
Kiła
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
10:05 – 10:20
Bielactwo nabyte
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
10:20 – 10:35
Łuszczyca
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
10:35 – 10:50
Łuszczyca u dzieci
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
10:50 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 11:45
Przerwa
11:45 – 13:00
SESJA PLENARNA
 
Przewodniczący
11:45 – 12:00
The clinical value of biomarkers in melanoma
 
12:00 – 12:15
An update on UV photoprotection for 2023
 
12:15 – 12:30
Treatment of pemphigoid. A 2023 update
 
12:30 – 12:45
Global updates in vitiligo management
 
12:45 – 13:00
DYSKUSJA
13:00 – 14:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Siła nauki dla zdrowia skóry. Skuteczność terapii komplementarnej dzięki połączeniu doskonałej rutyny pielęgnacyjnej z leczeniem
 
13:00 – 13:15
The role of novel generation of emolients – emolient plus in ad
 
13:15 – 13:30
UVA-1 and visible light: the importance of broad spectrum photoprotection
 
13:30 – 13:45
Dandruff & seborrheic dermatitis from pathophysiology to treatment: what can the dermatologist expect from a dermocosmetic shampoo?
 
Speaker
dr Stephanie Leclerc-Mercier
13:45 – 14:00
Zaburzenie bariery naskórkowej – zapobieganie i leczenie
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
14:00 – 14:15
Zasady prawidłowej pielęgnacji w przebiegu trądziku pospolitego
 
14:15 – 14:30
Dyskusja
14:30 – 14:40
Przerwa
14:40 – 15:25
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Leki o szybkim działaniu w dermatologii? Baricytynib i iksekizumab, od poradni do kliniki
 
15:25 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 2
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
17:00 – 17:15
Łysienie plackowate
 
17:15 – 17:30
Skórna postać tocznia rumieniowatego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
17:30 – 17:45
Zapalenie skórno-mięśniowe
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
17:45 – 18:00
Twardzina układowa
 
18:00 – 18:15
Leki biologiczne w terapii atopowego zapalenia skóry
 
18:15 – 18:30
Dyskusja
CSK – PIĘTRO -1
KLUB MUZYCZNY
im. prof. Romana Leszczyńskiego
9:35 – 11:05
CHŁONIAKI SKÓRY
 
Przewodniczący
9:35 – 9:49
Rola dermatologa w diagnostyce zespołów mielodysplastycznych
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
9:49 – 10:03
Microbiota skóry u chorych z CTCL - kiedy reagować?
 
Wykładowca
lek. Magdalena Łyko
10:03 – 10:17
Częstość współwystępowania nowotworów złośliwych z ziarniniakiem grzybiastym i zespołem Sezary'ego
 
Wykładowca
dr n. med. Izabela Błażewicz
10:17 – 10:25
Mechloretamina w terapii ziarniniaka grzybiastego
 
10:25 – 10:33
Ryzyko rozwoju chłoniaków skóry w chorobach zapalnych leczonych lekami biologicznymi
 
Wykładowca
10:33 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:30
Przerwa
15:30 – 16:30
HISTORIA DERMATOLOGII
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Bulikowski
15:30 – 15:44
100 lat Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
 
15:44 – 15:58
Polska dermatologia kliniczna we Lwowie
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
15:58 – 16:06
Historia dermatologii w Lublinie
 
16:06 – 16:20
Dermatologia warszawska w latach 1905–1939 i jej wybitni przedstawiciele
 
16:20 – 16:30
DYSKUSJA
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
ZABURZENIA BARWNIKOWE I MASTOCYTOZY
 
Przewodniczący
17:00 – 17:15
Nowości w leczeniu bielactwa nabytego
 
17:15 – 17:30
Mastocytoza systemowa. Multidyscyplinarne podejście do diagnostyki i terapii
 
17:30 – 17:45
Interdyscyplinarne znaczenie diagnostyczne i kliniczne plam typu café au lait
 
Wykładowcy
17:45 – 18:00
Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po miejscowym zastosowaniu soli wapniowej atorwastatyny i soli sodowej kwasu simwastatyny u pacjentów z aktywną postacią bielactwa nabytego (badanie EVRAAS, clinicaltrials.gov – NCT03247400)
 
Wykładowcy
lek. Anna Niezgoda
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
18:00 – 18:15
Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po aplikacji miejscowej metotreksatu u pacjentów z bielactwem nabytym (badanie EVRAM, clinicaltrials.gov - NCT04942860)
 
Wykładowcy
lek. Adam Cichewicz
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
18:15 – 18:30
DYSKUSJA
CSK – PIĘTRO -1
SALA KINOWA
im. prof. Franciszka Waltera
9:35 – 11:05
CHOROBY WŁOSÓW I SKÓRY OWŁOSIONEJ
 
Przewodniczący
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
9:35 – 9:49
Leczenie łysienia androgenowego. Co nowego?
 
9:49 – 10:03
Łysienie telogenowe związane z ciążą
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
10:03 – 10:17
Leczenie liszaja płaskiego mieszkowego. Co nowego?
 
10:17 – 10:31
Leczenie łysienia plackowatego. Co nowego?
 
10:31 – 10:39
Trichotillomania. Trudności diagnostyczne
 
10:39 – 10:47
Łysienie związane z kiłą. Trudności diagnostyczne
 
Wykładowca
dr n. med. Agata Kłosowicz
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:45
Przerwa
15:45 – 16:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Inhibitory JAK - nowa jakość w leczeniu dermatologicznym
 
Atopowe zapalenie skóry – nowe możliwości leczenia
 
Inhibitory JAK w łysieniu plackowatym
 
Dyskusja
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula
17:00 – 17:14
Związek liszaja płaskiego błon śluzowych z zespołem metabolicznym
 
17:14 – 17:28
Zmiany w obrębie sromu w okresie okołomenopauzalnym
 
17:28 – 17:42
Choroby błony śluzowej jamy ustnej o wysokim potencjale transformacji nowotworowej
 
17:42 – 17:56
Rumień wielopostaciowy błon śluzowych
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
17:56 – 18:04
Naczyniaki błon śluzowych
 
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
18:04 – 18:12
Leczenie liszaja twardzinowego narządów płciowych
 
Wykładowca
dr n. med. Paulina Cieplewicz-Guźla
18:12 – 18:30
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +1
SALA GŁÓWNA
im. prof. Stefanii Jabłońskiej
9:35 – 11:05
CHOROBY ALERGICZNE CZ. 1
 
9:35 – 9:55
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przewlekłej pokrzywce spontanicznej
 
9:55 – 10:15
Diagnostyka alergologiczna AZS u dzieci
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
10:15 – 10:35
Medycyna personalizowana w AZS
 
10:35 – 10:45
AZS a choroby sercowo-naczyniowe – ocena mikrokrążenia w AZS w materiale własnym
 
10:45 – 10:55
Czy potrzebna jest aplikacja mobilna pomagająca kontrolować przebieg AZS?
 
Wykładowca
lek. Mikołaj Cichoń
10:55 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
ŁUSZCZYCA
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
17:00 – 17:14
Dieta w łuszczycy: czy sensowna?
 
17:14 – 17:28
Świąd w łuszczycy: niedoceniany problem
 
17:28 – 17:42
Analiza GWAS w łuszczycy: co wnosi praktycznego polski projekt wieloośrodkowy?
 
17:42 – 17:56
Horyzonty leczenia miejscowego łuszczycy
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
17:56 – 18:04
Program lekowy w łuszczycy: wczoraj i dziś
 
18:04 – 18:12
Nowe kliniczne markery ryzyka sercowo-naczyniowego w łuszczycy
 
18:12 – 18:30
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA A
im. prof. Stanisława Kapuścińskiego
9:35 – 11:05
CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
 
9:35 – 9:49
Wczesny toczeń rumieniowaty układowy – jak rozpoznać, czy leczyć?
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
9:49 – 10:03
Czynniki rokownicze w twardzinie układowej
 
10:03 – 10:17
Kontrowersje wokół eozynofilowego zapalenia powięzi
 
10:17 – 10:31
Zapalenie skórno-mięśniowe jako rewelator nowotworowy
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
10:31 – 10:39
Markery serologiczne aktywności twardziny układowej
 
10:39 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:30
Przerwa
15:30 – 16:30
DERMATOZY CIĘŻARNYCH
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
15:30 – 15:44
Łuszczyca u kobiet w ciąży
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
15:44 – 15:58
Toczeń rumieniowaty i inne choroby tkanki łącznej a ciąża
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
15:58 – 16:12
Pemfigoid ciężarnych
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
16:12 – 16:20
Mastocytoza u kobiet w ciąży
 
16:20 – 16:30
DYSKUSJA
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
SKÓRNE REAKCJE POLEKOWE
 
Przewodniczący
17:00 – 17:14
Różne oblicza nietolerancji kwasu acetylosalicylowego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
17:14 – 17:28
Późne następstwa toksycznej nekrolizy naskórka
 
17:28 – 17:42
Składniki środków do higieny jamy ustnej – interakcje miejscowe i ogólne
 
17:42 – 17:56
Immunogenność kwasu hialuronowego i jej konsekwencje
 
17:56 – 18:04
Alergia kontaktowa na żywicę świerku norweskiego – rola testów skórnych w diagnostyce nadwrażliwości na leki miejscowe
 
Wykładowca
lek. Maciej Spałek
18:04 – 18:12
Symetryczna wyprzeniowa i zgięciowa osutka wywołana lekiem – przegląd literatury
 
Wykładowca
lek. Adrianna Liberska-Nobis
18:06 – 18:30
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA B
im. prof. Tadeusza Chorążaka
15:30 – 16:30
CHOROBY PASOŻYTNICZE I INFEKCYJNE
 
Przewodniczący
15:30 – 15:44
Choroby infekcyjne skóry okiem mikrobiologa
 
15:44 – 15:58
Leiszmanioza skórna - problemy diagnostyczne
 
15:58 – 16:12
Świerzb u osób z immunosupresją – manifestacje kliniczne i możliwości terapeutyczne
 
16:12 – 16:20
Infekcje i choroby imitujące infekcje skóry – studium przypadków klinicznych
 
16:20 – 16:30
DYSKUSJA
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:30
CHOROBY NACZYŃ
 
Przewodniczący
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki
17:00 – 17:14
Układowe zapalenia naczyń – patogeneza, podział, nomenklatura – punkt widzenia immunologa
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
17:14 – 17:28
Zapalenie naczyń - okiem dermatologa
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
17:28 – 17:42
Znaczenie wysoko nienasyconych kwasów tłuszczowych (GLA) w przewlekłych chorobach zapalnych skóry
 
Wykładowca
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
17:42 – 17:56
Wykorzystanie obrazowania 3D do obiektywnej oceny skuteczności leczenia malformacji kapilarnych skóry i oceny czynników prognostycznych
 
17:56 – 18:04
Pokrzywkowe zapalenie naczyń
 
18:04 – 18:18
Objaw Raynauda
 
18:18 – 18:30
DYSKUSJA
LCK – PARTER
SALA AUDYTORYJNA
im. dr. Roberta Bernhardta
9:35 – 11:05
FOTODERMATOZY
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
9:35 – 9:49
Chronic actinic dermatitis
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
9:49 – 10:03
Fotodermatozy idiopatyczne – update
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:03 – 10:17
Fototesty płatkowe w diagnostyce dermatologicznej
 
10:17 – 10:31
Porfiria skórna późna
 
10:31 – 10:39
Protoporfiria erytropoetyczna
 
Wykładowca
lek. Michał Niedźwiedź
10:39 – 10:47
Leki fototoksyczne a skórna fotokancerogeneza
 
Wykładowca
dr n. med. Dorota Sobolewska-Sztychny
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 11:45
Przerwa

PIĄTEK, 2 czerwca

CSK, PIĘTRO +1
SALA OPEROWA
im. prof. Franciszka Krzyształowicza
8:00 – 9:30
POKAZ PRZYPADKÓW
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
dr n. med. Danuta Rosińska-Borkowska
8:00 – 8:03
Aspekty praktyczno-kliniczne w przebiegu wybranych nowotworów limfoproliferacyjnych z wtórnym zajęciem skóry
 
Wykładowca
lek. Katarzyna Dulik
8:03 – 8:06
Pierwotny skórny chłoniak z dużych komórek B typu kończynowego
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias
8:06 – 8:09
Zmiany skórne jako pierwsza manifestacja chłoniaka grudkowego
 
Wykładowca
dr n. med. Julia Nowowiejska
8:09 – 8:12
Łysienie plackowate uogólnione z obrzękiem tłuszczowo-limfatycznym tkanek miękkich okolicy pokrywy czaszki (lipedematous alopecia) oraz dystrofią płytek paznokciowych rąk i stóp – prezentacja przypadku
 
Wykładowca
dr n. med. Anna Michalak-Stoma
8:12 – 8:15
Okołostomijne zgorzelinowe zapalenie skóry leczone miejscowym infliksimabem
 
Wykładowca
dr n. med. Jakub Marczuk
8:15 – 8:18
Toczeń rumieniowaty noworodków
 
8:18 – 8:21
Między dermatologią a medycyną estetyczną – infekcje w obrębie czerwieni wargowej. Case report
 
8:21 – 8:24
Podostry skórny toczeń rumieniowaty indukowany lekami wstępnie diagnozowany jako rumień obrączkowaty odśrodkowy
 
Wykładowca
lek. Aleksandra Pizun
8:24 – 8:27
Ichthyosiform morphea u 14-letniej pacjentki
 
Wykładowca
lek. Katarzyna Korecka
8:27 – 8:30
Pozajelitowa skórna postać choroby Leśniowskiego-Crohna zajmująca skórę gładką i skórę owłosioną głowy – obraz dermoskopowy
 
Wykładowca
lek. Kinga Kolcz
8:30 – 8:33
Obraz dermoskopowy rumienia wyniosłego i długotrwałego (erythema elevatum et diutinum)
 
Wykładowca
lek. Milena Marzęcka
8:33 – 8:36
Folikulotropowy ziarniniak grzybiasty – trudności diagnostyczne. Seria przypadków
 
8:36 – 8:39
Chłoniak rozlany z dużych komórek B
 
Wykładowca
lek. Katarzyna Wróbel
8:39 – 8:48
Odmiana podskórna tocznia rumieniowatego
 
Wykładowca
lek. Joanna Kaczyńska
8:48 – 9:30
Dyskusja
9:30 – 9:35
Przerwa
9:35 – 11:05
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 3
 
9:35 – 9:50
Obrzęk naczynioruchowy
 
9:50 – 10:05
Rak podstawnokomórkowy skóry
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:05 – 10:20
Fotoprotekcja
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
10:20 – 10:35
Rak kolczystokomórkowy skóry i rak z komórek Merkla
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
10:35 – 10:50
Pokrzywka
 
10:50 – 11:05
Dyskusja
11:05 – 11:25
Przerwa
11:25 – 12:40
SESJA PLENARNA
 
11:25 – 11:40
Is it possible to prevent atopic dermatitis in children?
 
11:40 – 11:55
Treatment of lichen planus in 2023
 
11:55 – 12:10
Decision making in dermatological care of elderly patients
 
12:10 – 12:25
Patch testing for drug eruptions
 
12:25 – 12:40
Dyskusja
12:40 – 13:55
Przerwa
13:55 – 14:55
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Półpasiec. Od profilaktyki do leczenia 2023
 
Obraz kliniczny i powikłania półpaśca
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
Półpasiec u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry
 
Możliwości terapeutyczne w półpaścu
 
Profilaktyka półpaśca
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Dyskusja
14:55 – 15:35
Przerwa
15:35 – 16:45
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 4
 
15:35 – 15:50
Atopowe zapalenie skóry
 
15:50 – 16:05
Twardzina ograniczona (morphea)
 
16:05 – 16:20
Chłoniaki pierwotnie skórne
 
16:20 – 16:35
Postępowanie przy powikłaniach po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego
 
16:35 – 16:45
Dyskusja
16:45 – 17:30
Przerwa
17:30 – 19:30
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
CSK – PIĘTRO -1
KLUB MUZYCZNY
im. prof. Romana Leszczyńskiego
9:35 – 11:05
ARTYFICJALNA INTELIGENCJA W DERMATOLOGII
 
Przewodniczący
9:35 – 9:49
Sztuczna inteligencja w życiu lekarzy, dermatologów i pacjentów
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
9:49 – 10:03
Telemedycyna w dermatologii
 
10:03 – 10:17
Skuteczność konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) w przewidywaniu efektów leczenia malformacji kapilarnych typu Port-Wine Stain (PWS)
 
10:17 – 10:25
Sztuczna inteligencja w chorobach włosów i paznokci
 
10:25 – 10:33
Nowe technologie w dermatologii - korzyści i zagrożenia
 
10:33 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 12:45
Przerwa
12:45 – 13:00
Wykład sponsorowany firmy
Holistyczne podejście do terapii pacjenta z łuszczycą
 
13:00 – 13:15
Wykład sponsorowany firmy
Znaczenie biopsji diagnostycznej w kierunku łuszczycy
 
13:15 – 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Jak poprawić współpracę lekarz-pacjent w przypadku miejscowego leczenia glikokortykosteroidami?
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
13:55 – 14:55
SESJA SPONSOROWANA
13:55 – 14:25
Sesja sponsorowana firmy
Czas podnieść poprzeczkę – całkowicie czysta skóra jako realny cel terapii łuszczycy
 
Przewodniczący
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
Wartość całkowicie czystej skóry
 
Bimekizumab - wartość podwójnej inhibicji IL 17 dla uzyskania całkowicie czystej skóry
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
Dyskusja
Czy PASI 100 to realny cel terapii łuszczycy?
14:25 – 14:55
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Leczenie ogólne chorych na atopowe zapalenie skóry. 5-letnie doświadczenia terapii dupilumabem
 
Wykładowcy
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
14:55 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
MIKOLOGIA
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Wiaczesław Niczyporuk
15:35 – 15:49
Patogeneza zmian chorobowych w narządach paznokciowych
 
15:49 – 16:03
Leczenie grzybicy paznokci
 
16:03 – 16:17
Grzybice odzwierzęce u dzieci
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:17 – 16:31
Infekcje grzybicze mylnie rozpoznawane
 
16:31 – 16:39
Zakażenie jamy nosowej grzybem Cladophialophora bantiana u pacjentki po transplantacji komórek krwiotwórczych – opis przypadku
 
Wykładowcy
dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk
lek. Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:39 – 16:47
Dermatofitozy w sportach kontaktowych: zakażenie Microsporum ferrugineum u dwóch braci zapaśników
 
Wykładowcy
lek. Marianna Majchrzycka
dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
16:47 – 17:05
DYSKUSJA
CSK – PIĘTRO -1
SALA KINOWA
im. prof. Franciszka Waltera
9:35 – 11:05
DERMATOLOGIA OBRAZOWA: TRICHOSKOPIA, ONYCHOSKOPIA
 
Przewodniczący
9:35 – 9:49
Trichoskopia w chorobach imitujących łysienie androgenowe
 
9:49 – 10:03
Inflammoskopia - zastosowanie praktyczne
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
10:03 – 10:17
Zalety i wady onychoskopii
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
10:17 – 10:31
Trichoskopia w chorobach imitujących łysienie plackowate
 
10:31 – 10:39
Rozlany rumień owłosionej skóry głowy - diagnostyka trichoskopowa
 
10:39 – 10:47
Moje ciekawe przypadki onychoskopowe
 
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 12:45
Przerwa
12:45 – 13:00
Wykład sponsorowany firmy
Etyka i przyszłość medycyny estetycznej
 
13:00 – 13:15
Wykład sponsorowany firmy
Nowe spojrzenie na leczenie przebarwień
 
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
13:15 – 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Uzasadniony wybór SPF 100+
 
13:55 – 14:55
SESJA SPONSOROWANA
13:55 – 14:10
Wykład sponsorowany firmy
Łuszczyca krostowa uogólniona aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy leczenia
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
14:10 – 14:25
Wykład sponsorowany firmy
Doustna izotretynoina: znany lek, nowe dylematy
 
14:25 – 14:40
Wykład pod patronatem firmy

Rozpoznanie czerniaka i co dalej? Rola dermatologa w leczeniu pacjentów
 
Wykładowca
dr n. med. Elżbieta Wójtowicz
14:55 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin
15:35 – 15:49
Czy kiła późna to już historia medycyny?
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
15:49 – 16:03
Najnowsze europejskie zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące wybranych zakażeń przenoszonych drogą płciową
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin
16:03 – 16:17
Opryszczka narządów płciowych - co nowego?
 
16:17 – 16:31
Objawowa kiła układu nerwowego we wczesnym okresie zakażenia
 
Wykładowca
lek. Mateusz Mleczko
16:31 – 16:39
Terapia fotodynamiczna w dermatozach genitalnych
 
Wykładowcy
dr n. med. Dorota Nowicka
lek. Julia Sieczych
16:39 – 17:05
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +1
SALA GŁÓWNA
im. prof. Stefanii Jabłońskiej
9:35 – 11:05
TRĄDZIK ZWYKŁY
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
dr n. med. Ewa Chlebus
9:35 – 9:50
Jak radzić sobie z działaniami niepożądanymi izotretinoiny?
 
9:50 – 10:05
Czy leczenie podtrzymujące trądziku dorosłych jest ważne? Korzyści z leczenia podtrzymującego adapalenem i niskimi dawkami alfa i beta hydroksykwasów
 
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
10:05 – 10:20
Kluczowa rola Cutibacterium acnes w patogenezie trądziku pospolitego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
10:20 – 10:35
Psychospołeczne aspekty trądziku zwykłego
 
10:35 – 10:50
Współczesne poglądy na etiopatogenezę trądziku pospolitego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
10:50 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
CHOROBY ALERGICZNE CZ. 2
 
15:35 – 15:49
Alergiczny wyprysk rąk. Czy możemy poprawić skuteczność leczenia?
 
15:49 – 16:03
Znaczenie alergologicznej diagnostyki komponentowej u chorych na atopowe zapalenie skóry
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
16:03 – 16:11
Preparaty pielęgnacyjne i kosmetyczne w dermatologii – bezpieczeństwo ich stosowania
 
Wykładowca
lek. Monika Kucharczyk
16:11 – 16:19
Błony śluzowe przedsionka nosa jako istotny rezerwuar Staphylococcus aureus u chorych na atopowe zapalenie skóry – implikacje kliniczne
 
Wykładowca
dr n. med. Leszek  Blicharz
16:19 – 16:33
Alergia na nikiel - zrozumienie problemu
 
Wykładowca
16:33 – 17:05
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA A
im. prof. Stanisława Kapuścińskiego
9:35 – 11:05
NOWOTWORY SKÓRY
 
Przewodniczący
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz
9:35 – 9:49
Żyjemy w świecie zdominowanym przez wirusy – co powinien wiedzieć lekarz w kontekście chorych onkologicznie?
 
9:49 – 10:03
Nowoczesne możliwości leczenia lokalnie zaawansowanych raków skóry - rola dermatologa
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. nadzw. Witold Owczarek
10:03 – 10:17
Rola dermatologa w opiece nad pacjentami onkologicznymi - zarządzanie najczęstszymi powikłaniami terapii celowanej i immunoterapii
 
10:17 – 10:31
Leczenie skojarzone pacjentów z licznymi nowotworami skóry
 
10:31 – 10:39
Leczenie skojarzone pacjentów z zespołem Gorlina-Goltza
 
Wykładowca
dr n. med. Agnieszka Terlikowska-Brzósko
10:39 – 10:47

Leczenie pola zagrożenia nowotworowego
 
Wykładowca
lek. Paulina Tatara
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
TRĄDZIK RÓŻOWATY
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
dr n. med. Ewa Chlebus
15:35 – 15:49
Czy czerwona twarz to zawsze trądzik różowaty? Znaczenie diagnostyki różnicowej
 
15:49 – 16:03
Retinoidy w rosacea. Za i przeciw
 
Wykładowca
16:03 – 16:17
Trądzik różowaty. Wpływ kosmetyków na powstawanie alergii kontaktowej
 
Wykładowca
dr n. med. Ewa Chlebus
16:17 – 16:31
Zabiegi medycyny estetycznej w rosacea - za, przeciw, wskazania i przeciwwskazania
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
16:31 – 16:45
Oczna odmiana trądziku różowatego
 
16:45 – 16:53
Trądzik różowaty w wariancie ziarniniakowym czy sarkoidoza?
 
Wykładowca
lek. Katarzyna Pisarz
16:53 – 17:05
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA B
im. prof. Tadeusza Chorążaka
9:35 – 11:05
SESJA PRAC ORYGINALNYCH
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
9:35 – 9:39
Projekt globalnego, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo badania 2 fazy z zastosowaniem deukrawacytynibu (wybiórczego, podawanego doustnie inhibitora allosterycznego kinazy tyrozynowej 2; TYK2) u pacjentów z aktywnym krążkowym toczniem rumieniowatym i/lub podostrą skórną postacią tocznia rumieniowatego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
9:39 – 9:43
Choroby ogólnoustrojowe u pacjentów z łuszczycą paznokci w przebiegu łuszczycy plackowatej
 
9:43 – 9:47
Ocena skuteczności zastosowania klamry VHO-Osthold® Perfect oraz jej wpływ na obraz kliniczny aparatu paznokciowego w terapii wrastającego paznokcia
 
Wykładowca
9:47 – 9:51
Bezpieczeństwo terapii biologicznych ustekinumabem u chorych z łuszczycą i współistniejącym utajonym zapaleniem wątroby typu B
 
9:51 – 9:55
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz linijnej optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce liszaja płaskiego mieszkowego odmiany klasycznej oraz łysienia czołowego bliznowaciejącego
 
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
9:55 – 9:59
Różne oblicza raka podstawnokomórkowego – wideodermoskopia i mikroskopia konfokalna jako przydatne narzędzia diagnostyczne
 
Wykładowca
dr n. med. Dominika Kwiatkowska
9:59 – 10:03
Guzowatość nosa - konsekwencje trądziku różowatego?
 
10:03 – 10:07
Ocena obrazu klinicznego i skuteczności leczenia łuszczycy krostkowej uogólnionej
 
10:07 – 10:11
Czy neuropatia z małych włókien ma wpływ na rozwój świądu w cukrzycy?
 
10:11 – 10:15
Aleksytymia u pacjentów z hidradenitis suppurativa oceniana za pomocą kwestionariusza Bermonda-Vorsta (BVAQ)
 
Wykładowca
dr n. med. Amelia Głowaczewska
10:15 – 10:19
Ocena występowania i skuteczności leczenia zespołu przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego w przebiegu twardziny układowej
 
10:19 – 10:23
Charakterystyka kliniczna świądu skóry u pacjentów dorosłych z cukrzycą typu 2
 
10:23 – 10:27
Kontaktowe zapalenie skóry u pacjentów z cukrzycą typu 1 stosujących pompy insulinowe oraz sensory do monitorowania glikemii - wyniki badań własnych
 
Wykładowca
lek. Mikołaj Cichoń
10:27 – 10:31
Fumarany w leczeniu pityriasis rubra pilaris – wyniki leczenia siedmiu pacjentów
 
10:31 – 11:05
Dyskusja
11:05 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
DERMATOLOGIA PEDIATRYCZNA
 
15:35 – 15:49
Zmiany skórne w nieswoistych zapaleniach jelit
 
15:49 – 16:03
Mastocytoza u dzieci – postęp w diagnostyce i terapii
 
16:03 – 16:17
Dylematy terapeutyczne w najczęstszych chorobach włosów u dzieci
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Dominika Wcisło-Dziadecka
16:17 – 16:31
Co nowego w dermatologii dziecięcej?
 
16:31 – 16:39
Odmienności obrazu klinicznego i przebiegu chorób układowych tkanki łącznej u dzieci
 
Wykładowca
dr n. med. Julia Nowowiejska
16:39 – 16:47
Skóra pergaminowata i barwnikowa (Xeroderma pigmentosum) – jak rozpoznawać i leczyć?
 
Wykładowca
dr n. med. Marta Kurzeja
16:47 – 17:05
DYSKUSJA
LCK – PARTER
SALA AUDYTORYJNA
im. dr. Roberta Bernhardta
9:35 – 11:05
CHOROBY NARZĄDÓW PŁCIOWYCH I PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
 
9:35 – 9:49
Zapalenia cewki moczowej
 
9:49 – 10:03
Lekooporne bakteryjne zakażenia przenoszone drogą płciową
 
10:03 – 10:17
Zakażenia genitalnymi HPV w praktyce dermatologicznej
 
10:17 – 10:25
Ospa małpia (mpox)
 
Wykładowca
lek. Konrad Szymański
10:25 – 10:33
Genitalny liszaj twardzinowy
 
Wykładowca
lek. Julia Sieczych
10:33 – 10:47
Genitalny liszaj płaski czy twardzinowy. Czy jest różnica?
 
Wykładowca
dr n. med. Dorota Nowicka
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 15:35
Przerwa
15:35 – 17:05
DERMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA
 
Przewodniczący
15:35 – 15:49
Jak prawidłowo rozpoznawać i leczyć boreliozę
 
15:49 – 16:03
Alergia na metale a endoprotezy, implanty i inne wszczepiane wyroby medyczne z metalu
 
16:03 – 16:17
Kiedy ginekolog potrzebuje dermatologa
 
16:17 – 16:31
Na co dermatolog powinien zwrócić uwagę u chorego po przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych
 
16:31 – 16:39
Genetyczne i epigenetyczne podłoże zespołu Sezary’ego
 
16:39 – 16:47
Ocena stężenia endogennych opioidów w surowicy pacjentów dializowanych oraz analiza wpływu tych substancji na występowanie świądu związanego z przewlekłą chorobą nerek
 
Wykładowca
lek. Kamila Wala-Zielińska
16:47 – 17:05
DYSKUSJA

SOBOTA, 3 czerwca

CSK, PIĘTRO +1
SALA OPEROWA
im. prof. Franciszka Krzyształowicza
8:00 – 9:30
POKAZ PRZYPADKÓW
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła
8:00 – 8:03
Rak kolczystokomórkowy ręki na podłożu lupus vulgaris
 
8:03 – 8:06
Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena
 
Wykładowca
dr n. med. Martyna Smolińska
8:06 – 8:09
Liszaj płaski barwnikowy linii Blaschko - obraz kliniczny, dermatoskopia
 
Wykładowca
dr n. med. Magdalena Spałkowska
8:09 – 8:12
Obrzęk twarzy w przebiegu zespołu żyły głównej górnej
 
Wykładowca
lek. Justyna Milewska
8:12 – 8:15
Acrodermatitis chronica atrophicans współistniejące z bezobjawową neuroboreliozą
 
Wykładowca
lek. Klaudia Bardowska
8:15 – 8:18
Kiła seronegatywna w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Trudności diagnostyczne
 
Wykładowca
lek. Julia Sieczych
8:18 – 8:21
Współwystępowanie objawu pierwotnego i osutki typowej dla kiły II okresu u immunokompetentnej kobiety
 
8:21 – 8:24
Skórne działania niepożądane pochodzenia immunologicznego indukowane niwolumabem
 
Wykładowca
lek. Mateusz Mleczko
8:24 – 8:27
Ciężkie skórne reakcje polekowe wywołane allopurynolem
 
Wykładowca
lek. Justyna Makarewicz
8:27 – 8:30
Zaburzenia mikrokrążenia obwodowego wywołane substancjami psychoaktywnymi
 
8:30 – 8:33
Pozasutkowa choroba Pageta. Korelacja między obrazem dermoskopowym, refleksyjną mikroskopią konfokalną i histopatologią
 
Wykładowca
lek. Monika Siedlecka
8:33 – 8:36
Jałowa martwica tkanki podskórnej indukowana roztworem dichlorowodorku oktenidyny z fenoksyetanolem
 
Wykładowca
lek. Milena Marzęcka
8:36 – 8:39
Zaawansowany mięsak Kaposiego z dobrą odpowiedzią na leczenie radioterapeutyczne
 
Wykładowca
lek. Olivia Jakubowicz-Zalewska
8:39 – 9:30
Dyskusja
9:30 – 9:35
Przerwa
9:35 – 11:05
REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 5
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
9:35 – 9:50
Łysienie androgenowe kobiet i mężczyzn
 
9:50 – 10:05
Przewlekła niewydolność żylna
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
10:05 – 10:20
Trądzik różowaty
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
10:20 – 10:35
Fototerapia i fotochemioterapia w dermatologii
 
10:35 – 10:50
Zastosowanie laserów w dermatologii
 
10:50 – 11:05
Dyskusja
11:05 – 11:35
Przerwa
11:35 – 13:05
SESJA PLENARNA
 
Przewodniczący
11:35 – 11:50
Building a successful dermatology practice. What would I do differently now?
 
11:50 – 12:05
What is new in the treatment of nail diseases in 2023
 
12:05 – 12:20
Dermoscopy of mucous membranes
 
12:20 – 12:35
A practical approach to the delusions of parasitosis
 
12:35 – 13:05
Dyskusja
13:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
DERMATOLOGIA OBRAZOWA: USG, KAPILAROSKOPIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Adriana Polańska
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
13:45 – 13:59
Zastosowanie elastografii SWE w ocenie stwardnień skóry u pacjentów z twardziną układową
 
13:59 – 14:13
Kapilaroskopia w codziennej praktyce
 
Wykładowcy
dr hab. n. med. Adriana Polańska
14:13 – 14:27
Zastosowanie kapilaroskopii - nie tylko twardzina układowa
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
14:27 – 14:35
Przydatność ultrasonografii wysokich częstotliwości w ocenie przydatków skóry
 
Wykładowcy
dr n. med. Marta Szymoniak-Lipska
dr hab. n. med. Adriana Polańska
14:35 – 14:45
DYSKUSJA
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
DERMATOLOGIA OBRAZOWA - DERMOSKOPIA NOWOTWORÓW
 
15:00 – 15:14
Dermoskopia przerzutów nowotworów złośliwych do skóry
 
15:14 – 15:28
Czerniak na podłożu znamion melanocytarnych w ujęciu klinicznym, dermoskopowym i histopatologicznym
 
15:28 – 15:42
Czy dermoskopia pozwala na rozpoznanie mikroczerniaków?
 
15:42 – 15:50
Jakie czynniki mogą wpływać na różnorodność obrazów dermoskopowych raka podstawnokomórkowego?
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
15:50 – 16:00
DYSKUSJA
16:05 – 16:20
ZAMKNIĘCIE 32 ZJAZDU PTD
CSK – PIĘTRO -1
KLUB MUZYCZNY
im. prof. Romana Leszczyńskiego
9:35 – 11:05
PSYCHODERMATOLOGIA
 
9:35 – 9:49
Samouszkodzenia - diagnostyka i możliwości terapeutyczne
 
9:49 – 10:03
Obłęd pasożytniczy w gabinecie dermatologa
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
10:03 – 10:17
Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem w praktyce dermatologicznej
 
10:17 – 10:31
Sen, melatonina i depresja w atopowym zapaleniu skóry
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Andrzej Jaworek
10:31 – 10:39
Świąd jako istotny czynnik determinujący dobrostan psychospołeczny pacjentów chorujących na łuszczycę
 
Wykładowca
lek. Kamila Jaworecka
10:39 – 10:47
Świerzbiączka przewlekła w kontekście psychodermatologicznym
 
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
CHOROBY PAZNOKCI
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
13:45 – 13:59
Melanonychia u dzieci i dorosłych. Jak postępować?
 
Wykładowca
dr n. med. Martyna Sławińska
13:59 – 14:13
Zmiany paznokciowe w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
 
14:13 – 14:27
Chirurgia aparatu paznokciowego tips & tricks
 
14:27 – 14:35
Wrastające paznokcie – problem wciąż aktualny
 
14:35 – 14:45
DYSKUSJA
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
CHOROBY SKÓRY PO PRZESZCZEPIENIACH NARZĄDÓW
 
15:00 – 15:14
Immunoterapia nowotworów skóry u biorców przeszczepu
 
15:14 – 15:28
Autoimmunizacyjne choroby pęcherzowe u osób po przeszczepie narządów
 
Wykładowcy
15:28 – 15:42
Nowotwory skóry u biorców przeszczepów narządów - postęp w diagnostyce i leczeniu
 
15:42 – 15:50
Świąd u biorców przeszczepów nerek
 
15:50 – 16:00
DYSKUSJA
CSK – PIĘTRO -1
SALA KINOWA
im. prof. Franciszka Waltera
9:35 – 11:05
AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY PĘCHERZOWE
 
Przewodniczący
9:35 – 9:49
Aspekty kliniczno-pracowniane pęcherzycy bujającej
 
9:49 – 10:03
Skuteczność i bezpieczeństwo rytuksymabu w pęcherzycy
 
10:03 – 10:17
Czynniki predysponujące i wywołujące w pemfigoidzie pęcherzowym
 
10:17 – 10:31
Heterogenność kliniczno-pracowniana pemfigoidu błon śluzowych
 
10:31 – 10:39
Inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona - czy nowe panaceum w terapii pęcherzycy?
 
10:39 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
CHOROBY POWIEK
 
Przewodniczący
13:45 – 13:58
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry powiek
 
13:58 – 14:11
Choroby powiek - między dermatologiem i okulistą w kontekście kwalifikacji do operacji wewnątrzgałkowych
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
14:11 – 14:21
Przydatność diagnostyki komponentowej w określeniu etiologii IgE-zależnych chorób powiek - między dermatologiem i alergologiem
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Łukasz Błażowski
14:21 – 14:29
Nowotwory powiek w praktyce dermatologa
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
14:29 – 14:35
Madaroza w praktyce dermatologa
 
Wykładowca
dr n. med. Martyna Sławińska
14:35 – 14:45
DYSKUSJA
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
INTERAKTYWNA SESJA
„SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ”
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
dr n. med. Dorota Nowicka
dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel
15:00 – 15:15
Choroby układowe tkanki łącznej
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus
15:15 – 15:30
Łuszczyca i choroby zapalne skóry
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
15:30 – 15:45
Infekcje przenoszone drogą płciową
 
Wykładowca
dr n. med. Dorota Nowicka
15:45 – 16:00
Nowotwory skóry, dermoskopia i obraz kliniczny
 
Wykładowca
dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel
LCK – PIĘTRO +1
SALA GŁÓWNA
im. prof. Stefanii Jabłońskiej
9:35 – 11:05
DERMATOLOGIA ZABIEGOWA I TERAPIA FOTODYNAMICZNA CZ. 1
 
9:35 – 9:49
Nowotwory skóry u osób w wieku podeszłym – dylematy terapeutyczne
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Michał Sobjanek
9:49 – 10:03
Chirurgia mikrograficzna Mohsa w leczeniu nowotworów skóry
 
10:03 – 10:17
Zabiegowe metody leczenia hidradenitis suppurativa
 
10:17 – 10:31
Terapia fotodynamiczna w chorobach wirusowych skóry
 
10:31 – 10:39
Terapia fotodynamiczna w leczeniu hidradenitis suppurativa
 
10:39 – 10:47
Techniki chirurgiczne w dermatochirurgii – tips & tricks
 
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
DERMATOLOGIA ZABIEGOWA I TERAPIA FOTODYNAMICZNA CZ. 2
 
13:45 – 13:59
Biopsja wycinająca czerniaka skóry – rola dermatologa czy chirurga?
 
13:59 – 14:13
Terapia fotodynamiczna w chorobach nowotworowych skóry
 
14:13 – 14:27
Choroby okolicy anogenitalnej leczone laserem CO2 i terapią fotodynamiczną
 
14:27 – 14:35
Terapia fotodynamiczna – nowe wskazania
 
Wykładowca
Paulina Klimek
14:35 – 14:45
DYSKUSJA
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
ASPEKTY PRAWNE W DERMATOLOGII
 
15:00 – 15:14
Ratunkowy dostęp do technologii lekowej - co powinien wiedzieć dermatolog?
 
15:14 – 15:28
Międzynarodowa Polityka Zdrowotna. Rekomendacje dla dermatologii
 
15:28 – 15:42
Programy profilaktyczne i profilaktyka w dermatologii
 
Wykładowca
Dr hab. n. o zdr., Profesor Uczelni Anna Pacian
15:42 – 15:56
Status prawny lekarza dermatologa w polskim systemie ochrony zdrowia
 
15:50 – 16:00
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA A
im. prof. Stanisława Kapuścińskiego
9:35 – 11:05
FLEBOLOGIA
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
9:35 – 9:49
Postępy w leczeniu inwazyjnym przewlekłej niewydolności żylnej
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
9:49 – 10:03
Przewlekła niedrożność żył głębokich jako przyczyna niegojących się owrzodzeń troficznych goleni
 
10:03 – 10:17
Krwotok z żylaka podudzi jako zagrożenie życia pacjenta
 
10:17 – 10:31
Trudności w rozpoznawaniu przewlekłych owrzodzeń podudzi - diagnostyka różnicowa
 
Wykładowca
dr n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka
10:31 – 10:39
Kontaktowe zapalenie skóry u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną
 
Wykładowca
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki
10:39 – 10:47
Obrzęki limfatyczne – diagnostyka i leczenie
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
10:47 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA CZ. 1
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła
dr hab. n. med. Sylwia Słuczanowska-Głąbowska
13:45 – 13:55
Nowe spojrzenie na starzenie się skóry
 
13:55 – 14:05
Zastosowanie biostymulatorów w zahamowaniu procesów starzenia się skóry
 
14:05 – 14:15
Nowe technologie to nowe możliwości zahamowania procesów starzenia
 
14:15 – 14:25
Zastosowanie peelingów w zapobieganiu procesom starzenia się skóry
 
Wykładowca
dr n. med. Ewa Duchnik
14:25 – 14:35
Procedury dermatologii estetycznej i ich zastosowanie w dermatologii. Doświadczenia własne
 
14:35 – 14:45
DYSKUSJA
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA CZ. 2
 
Przewodniczący
15:00 – 15:14
Zastosowanie zabiegów estetycznych w lecznictwie dermatologicznym - podejście praktyczne
 
15:14 – 15:28
Metody zwiększania transportu przeznaskórkowego substancji biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach
 
15:28 – 15:42
Mechanizm oddziaływania promieniowania magnetycznego o długości fal radiowych na skórę i gruczoły potowe
 
15:42 – 15:50
Regeneracja i rewitalizacja skóry czy modelowanie twarzy
 
Wykładowca
15:50 – 16:00
DYSKUSJA
LCK – PIĘTRO +4
SALA B
im. prof. Tadeusza Chorążaka
9:35 – 11:05
GENODERMATOZY
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
9:35 – 9:49
Wskazania do diagnostyki genetycznej w chorobach skóry
 
9:49 – 10:03
Rybie łuski - co nowego?
 
Wykładowca
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki
10:03 – 10:17
Zaburzenia funkcji stóp w przypadku wybranych genodermatoz
 
10:17 – 10:31
Rola next generation sequencing w diagnostyce genodermatoz
 
10:31 – 10:45
Terapia komórkami macierzystymi w epidermolysis bullosa
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
10:45 – 11:05
DYSKUSJA
11:05 – 13:45
Przerwa
13:45 – 14:45
SESJA PRAC ORYGINALNYCH
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
13:45 – 13:49
Ocena syntezy oraz degradacji wybranych kolagenów i elastyny w następstwie radioterapii
 
Wykładowca
dr n. o zdr. Klaudia Mazurek
13:49 – 13:53
Metody oceny mikrowaskulopatii w twardzinie układowej
 
Wykładowca
dr n. med. Bartosz Miziołek
13:53 – 13:57
Ocena funkcji śródbłonka mikrokrążenia skóry metodą flow-mediated skin fluorescence (FMSF) u pacjentów z pierwotnym i wtórnym objawem Raynauda
 
Wykładowca
dr n. med. Magdalena Spałkowska
13:57 – 14:01
Gazdermina D i E - nowe potencjalne ogniwa w patogenezie łuszczycy?
 
Wykładowca
dr n. med. Julia Nowowiejska
14:01 – 14:05
IL-32 jako czynnik wzrostu ziarniniaka grzybiastego w humanizowanym modelu mysim. Nowe spojrzenie na etiopatogenezę pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych
 
Wykładowca
dr n. med. Agata Kłosowicz
14:05 – 14:09
Wpływ zdolności do wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcus aureus kolonizujące przedsionek nosa na przebieg kliniczny atopowego zapalenia skóry – implikacje kliniczne
 
Wykładowca
dr n. med. Leszek  Blicharz
14:09 – 14:13
Neurotrofiny jako potencjalny czynnik biorący udział w patogenezie świądu związanego z przewlekłą chorobą nerek u pacjentów dializowanych
 
Wykładowca
lek. Kamila Wala-Zielińska
14:13 – 14:17
Poziom toksyn mocznicowych związanych z białkami w surowicy pacjentów ze świądem związanym z przewlekłą niewydolnością nerek. Fakty i mity
 
Wykładowca
lek. Karolina Świerczyńska-Mróz
14:17 – 14:21
Wpływ leczenia biologicznego na parametry stresu oznaczane w ślinie u pacjentów z ciężką łuszczycą
 
Wykładowca
lek. Aleksandra Foks-Ciekalska
14:21 – 14:25
Ocena mikrobiomu przyzębia u pacjentów z hidradenitis suppurativa
 
Wykładowca
lek. Beata Jastrząb
14:25 – 14:29
Ocena stanu bariery naskórkowej na podstawie poziomu TEWL, nawilżenia i natłuszczenia skóry u pacjentów leczonych w przebiegu chorób onkologicznych
 
Wykładowca
dr n. med. Dominika Ragin
14:29 – 14:33
Ocena stężenia interleukin 36α, 36β oraz 36γ w surowicy pacjentów chorujących na piodermię zgorzelinową
 
Wykładowca
lek. Magdalena Łyko
14:33 – 14:45
Dyskusja
14:45 – 15:00
Przerwa
15:00 – 16:00
SESJA STUDENCKA
 
Przewodniczący
dr n. med. Agnieszka Gerkowicz
prof. dr hab. n. med. Anna Baran
prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak
dr n. med. Magdalena Misiak-Gałązka
15:00 – 15:03
Optymalizacja długoterminowego leczenia malformacji kapilarnych typu plam koloru wina porto
 
15:03 – 15:06
Ocena stężenia ceramidów oraz sfingolipidów w zmianach skórnych pacjentów z łuszczycą
 
Wykładowca
lek. Mateusz Matwiejuk
15:06 – 15:09
Kliniczne aspekty leczenia atopowego zapalenia skóry miejscowymi glikokortykosteroidami – pilotażowe badanie ankietowe
 
15:09 – 15:12
Pęcherzyca (nie)zwyczajna
 
Wykładowca
Stanisław Anczyk
15:12 – 15:15
Przerzuty do skóry jako pierwsza manifestacja raka sutka
 
15:15 – 15:18
Ostra zlokalizowana wysypka krostkowa (ALEP) - opis przypadku
 
Wykładowca
Agata Ossolińska
15:18 – 15:21
Występowanie depresji i izolacji społecznej o młodych osób z pierwotną nadpotliwością
 
Wykładowca
Student Anna Ryguła
15:21 – 15:24
Terapia skojarzona z zastosowaniem lasera frakcyjnego CO2 i leczenia miejscowego w leczeniu onychodystrofii
 
Wykładowca
student Mateusz Górecki
15:24 – 15:27
Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka – trudności diagnostyczne
 
15:27 – 15:30
Doustna retinoidoterapia w leczeniu brodawek wirusowych – opis przypadku