Depresja Lekooporna - rozpoznawanie i postępowanie
 

Piątek, 14 lipca

Esketamina Donosowa: Najlepsza praktyka kliniczna na podstawie doświadczeń i rzeczywistych przypadków pacjentów
 
Moderatorzy
12:00 – 12:05
Przywitanie
 
Wykładowcy
12:05 – 12:15
Przełom w psychiatrii: Nowe realia leczenia chorych na depresję lekooporną w ramach programu lekowego
 
12:15 – 12:25
Esketamina donosowa: Podstawowe informacje o leku i mechanizmie działania
 
Wykładowca
12:25 – 12:35
Esketamina donosowa: Wnioski z badania ESCAPE-TRD
 
12:35 – 12:45
Esketamina donosowa: Podsumowanie najlepszej praktyki klinicznej
 
12:45 – 13:30
Rzeczywiste przypadki kliniczne: Pacjenci stosujący esketaminę donosową
12:45 – 12:54
Kim jest pacjent z rozpoznaniem depresji lekoopornej?
 
Wykładowca
lek. Przemysław Podulka
12:54 – 13:03
Zarządzanie leczeniem – częstość dawek, jak leczyć, aby otrzymać zamierzony efekt, czy jest potrzeba podtrzymania terapii esketaminą?
 
13:03 – 13:12
Dyskontynuacja leczenia – czy powinna być? jeśli tak to kiedy? Jakie jest postępowanie u pacjentów z dobrą jakością remisji, u których doszło do nawrotu choroby po zaprzestaniu terapii esketaminą donosową?
 
Wykładowca
lek. Jolanta Klemens
13:12 – 13:21
W jaki sposób przebiega dysocjacja u pacjentów leczonych esketaminą?
 
13:21 – 13:30
Dobra praktyka w gabinecie – jak poinstruować i przygotować pacjenta, aby zapewnić adherencję do leczenia?
 
13:30 – 14:00
Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników
 © 2023 Termedia