VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2023
 

Czwartek, 14 września

Szczegóły oraz rejestracja w zakładce WARSZTATY

Czwartek, 14 września

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego

Czwartek, 14 września

9:30 – 12:00
SALA 226, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Praktyczny kurs chirurgii kości skroniowej – dla początkujących GRUPA I
 
Prowadzący
dr n. med. Robert Bartoszewicz
dr n. med. Andrzej Kucharski
12:00 – 12:30
Przerwa
12:30 – 15:00
SALA 226, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Praktyczny kurs chirurgii kości skroniowej – dla początkujących GRUPA II
 
Prowadzący
dr n. med. Robert Bartoszewicz
dr n. med. Andrzej Kucharski
9:30 – 12:00
SALA 231, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Podstawowe techniki zabiegów endoskopowych kości skroniowej
 
Prowadzący
dr n. med. Justyna Tyra
dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
Prof. Marco Bonali
Prof. Richard Salzman
12:00 – 12:30
Przerwa
12:30 – 15:00
SALA 232, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Osykuloplastyka, implanty ślimakowe, implanty na przewodnictwo kostne
 
9:30 – 12:00
SALA 405, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat radiologiczny:
Ocena badań obrazowych kości skroniowej i podstawy czaszki
 
Prowadzący
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
dr n. med. Katarzyna Amernik
12:00 – 12:30
Przerwa
12:30 – 13:45
SALA 231, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Endoskopowe balonikowanie trąbek słuchowych – warsztat praktyczny z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości hololens
 
Prowadzący
13:45 – 15:00
SALA 231, Centrum Symulacji Medycznej
Warsztat:
Endoskopowe balonikowanie trąbek słuchowych – warsztat praktyczny z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości hololens
 
Prowadzący

Czwartek, 14 września

Centrum Medyczne Audika, ul. Chodźki 3, Lublin
12:30 – 14:00
Warsztat:
Metody diagnostyki i rehabilitacji zawrotów głowy z wykorzystaniem fotela TRV
 
Wykładowca
Artur Lewandowski
Prowadzący
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
Adam Nowak, Diatec Polska Sp. z o.o.

Czwartek, 14 września

Lubelskie Centrum Konferencyjne
15:30 – 16:30
Warsztat:
Pacjent z zawrotami głowy. Diagnostyka w warunkach SOR
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor, dr n. med. Marzena Jagielska – Kubiczek, Monika Woźniak – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Czwartek, 14 września

17:00 – 18:00
Uroczyste otwarcie
17:00 – 17:30
Powitanie zaproszonych gości, przemówienia
 
17:30 – 18:00
Wykład inauguracyjny: Rekonstrukcje błony bębenkowej wczoraj i dziś
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
18:00
KOKTAJL POWITALNY

Piątek, 15 września

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Piątek, 15 września

Sala S2 (I piętro)
08:30 – 10:00
Sesja Międzynarodowej Fundacji Mikrochirurgii Fischa (FIMF)
 
08:30 – 08:45
Critical points in management of petrous bone cholesteatoma
 
08:45 – 09:00
Cholesteatoma in children: long term results
 
09:00 – 09:15
Tympanoplasty: from diagnosis to results.
 
Wykładowca
09:15 – 09:30
Management of Meningocoele and CSF in the middle ear spaces
 
09:30 – 09:45
Surgical treatment of vertigo
 
Wykładowca
Prof. Andrew Fishmann
09:45 – 10:00
Dyskusja
10:00 – 10:20
Przerwa
10:20 – 11:50
Sesja panelowa - Diagnostyka i leczenia choroby Meniere’a
 
Prowadzący
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
10:20 – 10:35
Wyniki leczenia i obraz wodniaka po leczeniu operacyjnym
 
Wykładowcy
dr n. med. Agnieszka Jasińska
dr n. med. Robert Bartoszewicz
10:35 – 10:50
Wyniki badań otoneurologicznych w Chorobie Meniera
 
10:50 – 11:05
Wyniki audiologiczne i otoneurologiczne pacjentów z Ch. Meniera leczonych gentamycyną
 
11:05 – 11:15
Podsumowanie – strategie leczenia choroby Meniera
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
11:15 – 11:30
Obraz kliniczny choroby Meniera - ewolucja objawów i wyników wybranych badań audiologicznych
 
Wykładowcy
dr n. med. Patrycja Torchalla
dr n. med. Agnieszka Jasińska
11:30 – 11:50
Dyskusja – Praktyczny schemat postępowania w chorobie Meniera
11:50 – 12:10
Przerwa
12:10 – 13:40
Sesja gości zagranicznych
 
Prowadzący
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
12:10 – 12:25
Incomplete partition type III- an extreamly rare cochlear malformation
 
Wykładowca
Prof. Imre Gerlinger
12:25 – 12:40
Bone anchored hearing devices in hearing rehabilitation of Single Sided Deafness patients
 
Wykładowca
Prof. Jan Boucek
12:40 – 12:55
Destinations, Landmarks, and Directions: An Anthropometric Analysis of Temporal Bone Surgery
 
Wykładowca
Prof. Michael Puricelli
12:55 – 13:10
Non users in BONE CONDUCTION DEVICES - 10 years results

 
Wykładowca
13:10 – 13:25
Intracochlear schwannoma resection and simultaneous cochlear implantation
 
Wykładowca
Prof. Jan Boucek
13:25 – 13:40
Dyskusja
13:40 – 14:40
Lunch
14:40 – 16:10
Sesja panelowa - Implanty ślimakowe
 
Prowadzący
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
14:40 – 14:52
Klasyczne i kontrowersyjne wskazania do implantów ślimakowych
 
14:54 – 15:06
„Implant ślimakowy - jak uniknąć powikłania z punktu widzenia chirurga i audiologa"
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
15:06 – 15:18
Trudne implantacje
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
15:18 – 15:30
Reoperacje w implantach ślimakowych
 
15:30 – 15:42
W jaki sposób badania obrazowe wpływają na decyzje chirurga przed implantacją
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
15:42 – 16:10
Dyskusja
16:10 – 16:35
Przerwa
16:35 – 18:05
Sesja panelowa - Otoskleroza
 
Prowadzący
prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
16:35 – 16:50
Obustronna stapedotomia u pacjentów z otosklerozą - ocena korzyści i potencjalnych zagrożeń
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
16:50 – 17:05
Pułapki chirurgiczne w leczeniu otosklerozy
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
17:05 – 17:20
Chirurgiczne leczenie otosklerozy: laser vs technika tradycyjna
 
17:20 – 17:35
Reoperacje po chirurgii strzemiączka
 
17:35 – 18:05
Dyskusja
Sala S7 (IV piętro)
08:30 – 10:00
Sesja panelowa - Zawroty głowy
 
08:30 – 08:45
"Praktyczne znaczenie testu vHIT w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy"
 
08:45 – 09:00
Wielokanałowa postać BPPV – diagnostyka i leczenie
 
Wykładowcy
09:00 – 09:10
Zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu w przebiegu Sars-Covid 19
 
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska
dr n. med. Marzena Bielińska
dr hab. n. med. Jarosław Miłoński
09:10 – 09:20
Zastosowanie posturografii mobilnej w ocenie stabilności postawy
Anna Gawrońska, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Oskar Rosiak, Anna Puzio, Zakład Układu Równowagi, I Katedra Otolaryngologii UM Łódź Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
09:20 – 09:30
Wirtualna rzeczywistość - nowe narzędzie do diagnostyki układu równowagi? Przedstawienie wyników wstępnych projektu VR Balance 1
Oskar Rosiak, Izabela Kulczak, Anna Szczęsna, Dorota Kamińska, Grzegorz Zwoliński, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Wiesław Konopka, Klinika Otolaryngologii, Instytut CZMP, Łódź, 2. Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, PŁ, 3 Zakład Układu Równowagi, I Katedra Otolaryngologii UM Łódź
09:30 – 09:40
Ocena zaburzeń narządu przedsionkowego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego na podstawie badań elektrofizjologicznych układu równowagi
Dagmara Zaborowska, Monika Wożniak, Ireneusz Kantor, Zespół Oddziałów Otolaryngologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa
09:40 – 09:50
Paroksyzm przedsionkowy - przedstawienie kryteriów diagnostycznych i prezentacja przypadków klinicznych
Oskar Rosiak, Nikodem Pietrzak, Wiesław Konopka, Klinika Otolaryngologii, Instytut CZMP, Łódź
09:50 – 10:00
Dyskusja
10:00 – 10:20
Przerwa
10:20 – 11:50
SESJA AUDIOLOGICZNA
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
 
10:20 – 10:40
Co otolaryngolog powinien wiedzieć o zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci?
 
10:40 – 11:00
Neuropatia słuchowa – od diagnostyki molekularnej do leczenia
 
11:00 – 11:20
Postępowanie w nagłej głuchocie w świetle wiedzy opartej na faktach
 
11:20 – 11:40
Projekt „Protetyk Słuchu w Afryce”- Madagaskar 2023
 
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
11:40 – 11:50
Dyskusja
11:50 – 12:10
Przerwa
12:10 – 13:40
Pokaz 3D chirurgii kości skroniowej
 
Prowadzący
Prof. Andrew Fishmann
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
13:40 – 14:40
Lunch
13:50 – 14:40
Zebranie Sekcji Otologii i Neurootologii PTORL
14:40 – 16:10
Sesja - Otologia i Neurootologia
 
Prowadzący
dr n. med. Marek Zadrożniak
14:40 – 15:05
Głuchota wrodzona-diagnostyka, leczenie, wyniki - krok po kroku
Monika Matusiak, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany
15:05 – 15:15
Pojedyncza aplikacja AC102 skutecznie zmniejsza utratę słuchu N i synaptopatię w modelu utraty słuchu wywołanej hałasem u świnki morskiej
Hans Rommelspacher, Rachael Ward, Benedikt Brommer, Sujoy Bera, Berk Üsekes, Neriman Eren, Monika Kwiatkowska, Tomasz Zygmunt, Reimar Schlingensiepen, AudioCure Pharma
15:15 – 15:25
AC102 jako nowy kandydat na lek stosowany w nagłej utracie słuchu czuciowo-nerwowego: wyniki fazy 1 i rozpoczęcie fazy 2
Ronald Pennings, Christoph Arnoldner, Cris Lanting, Michael Nieratschker, Christin Galetzka, Alena Meis, Miroslawa Gachowska, Reimar Schlingensiepen, AudioCure Pharma
15:25 – 15:35
Rola badania video Head Impulse Test (vHIT) w diagnostyce zawrotów głowy pochodzenia obwodowego
Agnieszka Jasińska-Nowacka, Tomasz Antczak, Olga Stodulska, Kazimierz Niemczyk, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15:35 – 15:45
Ocena kompensacji przedsionkowej u pacjentki z nerwiakiem n.VIII
Patrycja Torchalla, Agnieszka Jasińska-Nowacka, Magdalena Lachowska, Kazimierz Niemczyk, Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
15:45 – 16:10
Dyskusja
16:10 – 16:35
Przerwa
16:35 – 18:05
Sesja panelowa - Trudne przypadki w otologii dziecięcej
 
16:35 – 16:45
Histiocytoza kości skroniowej imitująca mastoiditis u 18-miesięcznego dziecka
 
16:45 – 16:55
Ziarnina w przewodzie słuchowym zewnętrznym
 
16:55 – 17:05
Teratoma
 
Wykładowca
dr n. med. Michał Kotowski
17:05 – 17:15
Zespół Lemierre u dzieci
 
17:15 – 17:25
RMS kości skroniowej
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
17:25 – 17:35
Guz nerwu twarzowego w obrębie kości skroniowej
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
17:35 – 17:45
Zakażenie mykobakteryjne kości skroniowej
 
17:45 – 18:05
Dyskusja
Sala S1 (parter)
08:30 – 10:00
Sesja - Techniki chirurgiczne w zapaleniach ucha środkowego i zewnętrznego
 
Prowadzący
dr n. med. Katarzyna Amernik
08:30 – 08:50
Monitorowanie słuchu podczas jednoetapowych operacji tympanoplastycznych
 
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
dr n. med. Robert Bartoszewicz
mgr Izabela Pobożny
8:50 – 9:00
Petrosektomia subtotalna z jednoczasowym wszczepieniem implantu ślimakowego u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem ucha środkowego
Małgorzata Żebrowska, Andrzej Kucharski, Adrian Andrzejczak, Marcin Szymański, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
9:00 – 9:10
Czy pacjent z pourazowym porażeniem nerwu twarzowego może odnieść korzyść z odroczonego leczenia chirurgicznego?
Joanna Marszał, Anna Bartochowska, Wojciech Gawęcki, Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu
9:10 – 9:20
Obliteracja jamy sutkowej szkłem bioaktywnym bonealive®- czy warto?
Weronika Baranowska, Łukasz Borucki, Roland Zydroń, Marta Szkudlarek, Oddział Otorynolaryngologii Szpital Miejski im.Franciszka Raszei w Poznaniu
9:20 – 9:30
Czy leczenie chirurgiczne ma uzasadnienie w terapii złośliwego zapalenia ucha zewnętrznego?
Joanna Marszał, Małgorzata Wierzbicka, Anna Bartochowska, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu
9:30 – 9:40
Perlaki przewodu słuchowego zewnętrznego
Andrzej Kucharski, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
9:40 – 9:50
Zastosowanie piezochirurgii w operacjach kości skroniowej
Andrzej Balcerowiak, Wojciech Gawęcki, Marta Pietraszek,  Klinika Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
09:50 – 10:00
Dyskusja
10:00 – 10:20
Przerwa
10:20 – 11:50
Sesja panelowa - Endoskopowe operacje uszu-wyzwania i granice
 
Prowadzący
Prof. Richard Salzman
Prof. Marco Bonali
10:20 – 10:40
Endoscopic stapes surgery
dr Richard Salzman
10:40 – 11:00
Starting with endoscopic ear surgery and indications to surgery
 
Wykładowca
Prof. Marco Bonali
11:00 – 11:20
Łagodne guzy kości skroniowej w chirurgii endoskopowej ucha
 
Wykładowca
dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
11:20 – 11:40
Wyzwania endoskopowej chirurgii ucha u dzieci
 
Wykładowca
dr n. med. Justyna Tyra
11:40 – 11:50
Dyskusja
11:50 – 12:10
Przerwa
12:10 – 13:40
Sesja - 20 lat Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
 
12:10 – 12:25
Zmiany w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - ewolucja czy rewolucja?
 
12:25 – 12:40
Rozwój Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków na przestrzeni 20 lat działania
 
12:40 – 12:55
20 lat Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków z punktu widzenia Biura Koordynatora Medycznego Programu
 
12:55 – 13:10
Logistyka Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
 
Wykładowca
13:10 – 13:30
Trudne przypadki - na co zwrócić szczególną uwagę
 
13:30 – 13:40
Ocena radiologiczna zatoki twarzowej u dorosłych i dzieci w obrazach tomografii komputerowej
Tomasz Wojciechowski, Tymon Skadorwa, Matteo Fermi, Kazimierz Szopiński, Streszczenia Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13:40 – 14:40
Lunch
14:40 – 16:10
Sesja - Zapalenie ucha środkowego
 
Prowadzący
dr hab. n. med. Anna Bartochowska
14:40 – 14:55
Zaburzenia słuchu i inne objawy laryngologiczne w zespole pokowidowym
 
14:55 – 15:05
Analiza patogenów i leczenie przeciwdrobnoustrojowe w różnych grupach pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego
Wojciech Kaźmierczak, Joanna Janiak-Kiszka, Anna Budzyńska, Magdalena Nowaczewska, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15:05 – 15:15
Wzrost zapadalności oraz nietypowy przebieg ostrego zapalenia ucha środkowego wśród dorosłych - wyzwanie lekarza dyżurnego
Jakub Kopeć, Roland Zydroń, Łukasz Borucki, Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
15:15 – 15:25
Wpływ infekcji COVID-19 na obraz kliniczny zapaleń wyrostka sutkowego u dzieci – analiza powikłań i procesu leczenia
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos, Jolanta Jadczyszyn, UCK WUM DSK Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
15:25 – 15:35
Obrazowanie perlaka za pomocą rezonansu magnetycznego (sekwencja DWI NON-EPI) - blaski i cienie
Marta Pietraszek, Marcin Stański, Joanna Marszał, Katarzyna Karmelita-Katulska, Anna Bartochowska, Andrzej Balcerowiak, Wojciech Gawęcki, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
15:35 – 15:45
Rola osi HGF – cMet w patogenezie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem
Maria Makuszewska, Magdalena Cieślińska, Bożena Skotnicka, Maria Małgorzata Winnicka, Tomasz Bonda, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15:45 – 15:55
Ocena jakości życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego za pomocą zwalidowanego kwestionariusza COMQ-12.
Marta Pietraszek, Grażyna Greczka, Anna Bartochowska, Wojciech Gawęcki,  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
15:55 – 16:05
Dolegliwości otologiczne u pacjentów rażonych piorunem – analiza przypadków i przegląd literatury
Artur Kacprzyk, Anna Górecka-Tuteja, Piotr Łach, Oddział Otolaryngologii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
16:05 – 16:10
Dyskusja
16:10 – 16:35
Przerwa na kawę
16:35 – 18:15
Sesja - Implanty słuchowe
 
Prowadzący
dr n. med. Robert Bartoszewicz
16:35 – 16:50
Program Implantów słuchowych w wojennym Lwowie - wyzwania i sukcesy
Fedir Yurochko, Lwów, Ukraina
16:50 – 17:00
Wyniki zastosowania petrosektomii subtotalnej z wszczepieniem implantu ślimakowego w grupie 40 chorych
Justyna Kos, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17:00 – 17:10
Ocena słyszenia tonów w procesorze mowy implantu ślimakowego przy użyciu dwóch metod: audiometrii tonalnej w polu swobodnym i funkcji Remote Check w aplikacji telefonicznej Nucleus Smart.
Ewelina Bartkowiak, Renata Gibasiewicz, Patrycja Borowska, Małgorzata Wierzbicka, Wojciech Gawęcki, Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
17:10 – 17:20
Zachowanie resztek słuchu po implantacji ślimakowej elektrodą perimodiolarną Advanced Bionics Hifocus Midscala z użyciem systemu do badania elektrokochleografii AIM
Wojciech Gawęcki, Renata Gibasiewicz, Michał Karlik, Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
17:20 – 17:30
Zastosowanie implantu ślimakowego w zespole Susaca
Monika Zaborek-Łyczba, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17:30 – 17:40
Program implantacji ślimakowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Piotr Łach, Anna Górecka-Tuteja, Artur Kacprzyk, Katarzyna Kłoda, Adrianna Szeląg-Bryk, Marcin Szymański, Oddział Otolaryngologii, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
17:40 – 17:50
Analiza reoperacji implantów ślimakowych w Klinice Otolaryngologii SPSK1 PUM w Szczecinie
Michał Mielnik, Klaudia Miler, Katarzyna Amernik, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej SPSK1 PUM w Szczecinie
17:50 – 18:00
Aktywny implant słuchowy OSIA – ocena wyników audiologicznych i wpływu na jakość życia
Wojciech Gawęcki, Renata Gibasiewicz, Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
18:00 – 18:05
Dyskusja
Sala S8 (IV piętro)
11:00 – 11:50
Metody diagnostyki i rehabilitacji zawrotów głowy
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
13:40 – 14:40
Lunch
14:50 – 15:10
Procedury MIPS i MONO w chirurgii implantów na przewodnictwo kostne – doświadczenia ośrodka poznańskiego
Paulina Podlawska, Anna Bartochowska, Andrzej Balcerowiak, Marta Pietraszek, Wojciech Gawęcki,Streszczenia Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu
15:10 – 16:10
Warsztat:
Implant zakotwiczony w kości - PONTO. Nowości technologiczne. Nowości technologiczne procesorów w implantach słuchowych zakotwiczonych w kości Ponto 5.
Prowadzący: dr n. med. Marek Zadrożniak, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr n. o zdr. inż. Katarzyna Krzystanek, Oticon Medical, Dawid Kazusek, Diatec Polska Sp. z o.o.
16:10 – 16:35
Przerwa na kawę

Sobota, 16 września

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Sobota, 16 września

Sala S2 (I piętro)
08:30 – 10:00
Sesja - Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
Diagnostyka i leczenia guzów kąta mostowo-móżdzkowego
 
Prowadzący
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
08:30 – 08:45
Epidemiologia guzów nerwu VIII
 
Wykładowca
dr n. med. Michał Żurek
08:45 – 09:00
Leczenie małych guzów nerwu VIII – emerging problem
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
09:00 – 09:15
Transcochlear approach to large vestibular schwannomas
 
Wykładowca
Prof. Andrew Fishmann
09:15 – 09:30
Strategie postępowania w dużych guzach kąta mostowo-móżdzkowego
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Radosław Rola
09:30 – 09:45
Rerouting nerwu twarzowego w chirurgii podstawy czaszki – how and when
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
09:45 – 10:00
Płynotok w chirurgii ucha i bocznej podstawy czaszki
 
Wykładowca
dr n. med. Robert Bartoszewicz
10:00 – 10:20
Przerwa
10:20 – 11:50
Sesja panelowa - „Perlak - czekając na przełom"
 
Prowadzący
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
10:20 – 10:25
Wprowadzenie
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
10:25 – 10:45
Co nowego w badaniach molekularnych perlaka
 
Wykładowca
dr n. med. Justyna Rutkowska
10:45 – 11:05
Nowości w diagnostyce obrazowej perlaka

 
11:05 – 11:25
A co nowego w leczeniu chirurgicznym perlaka?
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
11:25 – 11:45
Czy w problemie perlaka u dzieci są nowości?
 
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
11:45 – 11:50
Dyskusja
11:50 – 12:10
Przerwa
12:10 – 13:40
Sesja panelowa - Powikłania zapaleń ucha środkowego - nowe wyzwania
 
12:10 – 12:30
Wprowadzenie. Powikłania usznopochodne u dzieci
 
12:30 – 12:50
Powikłania wewnątrzskroniowe u dorosłych
 
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Amernik
12:50 – 13:10
Usznopochodne ropnie mózgowia
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
13:10 – 13:30
Zakrzepowe zapalenie zatok żylnych mózgowia – diagnostyka, postepowanie, standardy
 
Wykładowca
dr n. med. Michał Kotowski
13:30 – 13:40
Dyskusja
Sala S7 (IV piętro)
08:30 – 10:00
Sesja panelowa - Patologie przewodu słuchowego zewnętrznego
 
08:30 – 08:50
Złośliwe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Anna Bartochowska
08:50 – 09:10
Perlak przewodu słuchowego zewnętrznego
 
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Amernik
09:10 – 09:30
Nietypowe zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego
 
Wykładowca
dr n. med. Robert Bartoszewicz
09:30 – 09:50
Nabyte zwężenia i atrezje przewodu słuchowego zewnętrznego
 
09:50 – 10:00
Dyskusja
10:00 – 10:20
Przerwa
10:20 – 11:50
Sesja panelowa- Implanty zakotwiczone w kości
 
10:20 – 10:30
Implanty zaczepowe – w jakich sytuacjach najprostsze rozwiązanie jest też najlepsze
 
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Amernik
10:30 – 10:40
Implanty magnetyczne pasywne – jaka jest ich przyszłość?
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Anna Bartochowska
10:40 – 10:50
Implant magnetyczny aktywny Bonebridge
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
10:50 – 11:00
Implant magnetyczny aktywny Osia
 
11:00 – 11:10
Wybór systemu i odmienności postępowania u dzieci
 
11:10 – 11:20
Implanty na przewodnictwo kostne – w którą stronę zmierza świat
 
11:20 – 11:50
Dyskusja przypadków
11:50 – 12:10
Przerwa
12:10 – 13:40
Sesja - Choroby Podstawy Czaszki
 
Prowadzący
dr hab. n. med., prof. uczelni Józef Mierzwiński, prof. UMK
12:10 – 12:20
Metody zaopatrzenia ubytków tkankowych po operacjach onkologicznych rejonu bocznego podstawy czaszki
Małgorzata Żebrowska, Adrian Andrzejczak, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
12:20 – 12:30
Obustronny guz woreczka śródchłonki - rzadki nowotwór piramidy kości skroniowej towarzyszący zespołowi Von Hippel-Lindau u 16-latka z nagłą głuchotą. Opis przypadku klinicznego oraz przedstawienie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Oskar Rosiak, Nikodem Pietrzak, Wiesław Konopka, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
12:30 – 12:40
Nerwiaki nerwu twarzowego w odcinku wewnątrzskroniowym - strategia postępowania
Andrzej Balcerowiak, Wojciech Gawęcki, Joanna Marszał, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
12:40 – 12:50
Profil ekspresji miRNA w guzach typu vestibular schwannoma jako potencjalny marker szybkiego wzrostu guza i wczesnego uszkodzenia słuchu
Małgorzata Litwiniuk-Kosmala, Maria Makuszewska, Kazimierz Niemczyk, Robert Bartoszewicz, Bartosz Wojtas, Bartłomiej Gielniewski, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
12:50 – 13:00
Nerwiaki o rzadkiej lokalizacji- seria przypadków
Agata Tychowska, Katarzyna Amernik, Mateusz Owsiak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
13:00 – 13:10
Ocena wartości prognostycznych pooperacyjnego zachowania słuchu u pacjentów operowanych z powodu osłoniaka przedsionkowego z wykorzystaniem śródoperacyjnego monitorowania słuchu
Izabela Pobożny, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
13:10 – 13:20
Współwystępowanie przewlekłego zapalenia ucha z perlakiem i nerwiaka nerwu przedsionkowego-ślimakowego
Monika Zaborek-Łyczba, Andrzej Kucharski, Marcin Szymański, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13:20 – 13:30
Guzy kości skroniowej - analiza retrospektywna doświadczeń własnych oddziału otolaryngologicznego szpitala miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Jakub Kopeć, Michalina Staśkiewicz, Łukasz Borucki, Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
13:30 – 13:40
Neuroendokrynne gruczołowe guzy ucha środkowego
Dominik Starczewski, Marcin Szymański, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13:40 – 13:50
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w nowotworach głowy, szyi i mózgu
Wojciech Domka, Dorota Bartusik-Aebisher, Klaudia Dynarowicz, David Aebisher, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Sala S1 (parter)
08:30 – 10:00
"Słyszę, ale nie słucham. Mam dość." - Trudna codzienność dziecka z CAPD.
 
Funkcjonowanie dziecka z CAPD w szkole i w życiu codziennym.
Prowadzący: mgr Julia Pyttel, Kierownik Projektu APD, ACS Audika Sp. z o.o
10:30 – 13:00
Wczesna interwencja i rozwój mowy dzieci oraz dorosłych z głębokim niedosłuchem
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka, dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski, dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, mgr Agnieszka Pastuszka, dr n. med. Beata Wolnowska, mgr Agnieszka Kaproń, dr inż. Marcin Talar
Wymagana osobna rejestracja:


Sala S3 (I piętro)
8:30 – 9:30
Warsztat:
Otoplan. Innowacyjne narzędzie do planowania operacji otologicznych
Prowadzący: mgr inż. Marcin Marciniak

Sobota, 16 września

13:40 – 13:50
Zakończenie konferencji© 2024 Termedia