NAJNOWSZE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO - co zmieniły w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze?
 

Sobota, 16 września

SESJA 1
09:00 – 09:10
WPROWADZENIE
09:10 – 09:25
Diagnostyka chorego na nadciśnienie tętnicze - kiedy podejrzewać nadciśnienie wtórne?
 
09:25 – 09:40
Jak prowadzić pomiary ciśnienia tętniczego?
 
09:40 – 09:55
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 
Wykładowca
Agnieszka Olszanecka
dr hab. n. med., prof. uczelni Agnieszka Olszanecka
09:55 – 10:10
Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego
 
10:10 – 10:30
PRZERWA
SESJA 2
10:30 – 10:45
Ogólne zasady leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego
 
10:45 – 11:00

Hipotensyjne leki złożone w 3 wymiarach skuteczności
 
Wykładowca
Agnieszka Olszanecka
dr hab. n. med., prof. uczelni Agnieszka Olszanecka
11:00 – 11:15
Nadciśnienie tętnicze oporne
 
11:15 – 11:30
Beta-blokery
 
11:30 – 11:45
Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron w terapii nadciśnienia tętniczego
 
11:45 – 12:00
DYSKUSJA© 2024 Termedia