WYTYCZNE PRAKTYCZNIE – ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 2024
 

Środa, 21 lutego

17:00 – 17:10
Powitanie uczestników
17:10 – 18:50
SESJA I
17:10 – 17:30
Ostre powikłania cukrzycy – nowe koncepcje, stare wyzwania
 
17:30 – 17:50
Cukrzyca w jesieni życia
 
Wykładowca
Monika Karczewska-Kupczewska
prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska
17:50 – 18:10
Wykład sponsorowany firmy
Pochodne sulfonylomocznika – aktualna wiedza i miejsce w terapii AD 2024
 
18:10 – 18:30
Wykład sponsorowany firmy
Dapagliflozyna koniecznością czy możliwością terapii pacjenta z T2D od samego początku?

 
18:30 – 18:50
Dyskusja
18:50 – 19:10
Przerwa
19:10 – 20:50
SESJA II
19:10 – 19:30
Wykład sponsorowany firmy
Wczesna interwencja w cukrzycy typu 2 z wykorzystaniem empagliflozyny w świetle aktualnych wytycznych

 
Wykładowca
Monika Karczewska-Kupczewska
prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska
19:30 – 19:50
Wykład sponsorowany firmy
Miejsce leków FRC i długodziałających analogów insuliny w aktualnych zaleceniach PTD – spojrzenie z perspektywy dowodów klinicznych
 
19:50 – 20:10
Jak ocalać stopy i oczy w cukrzycy w 2024 roku
 
20:10 – 20:30
Co nowego w Zaleceniach PTD na 2024 rok
 
Wykładowca
Janusz Gumprecht
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
20:30 – 20:50
Dyskusja© 2024 Termedia