SOBOTA KARDIOMETABOLICZNA - JEDEN CHORY WIELE PROBLEMÓW
 

Sobota, 6 kwietnia

Część warsztatowa
9:00 – 10:30
SESJA 1

Przypadki z życia wzięte – jeden chory wiele problemów - kardiologia, diabetologia i endokrynologia
 
Prezentacja przypadków wraz z omówieniem:
- kiedy wystarczą badania podstawowe?
- kiedy sięgać po badania dostępne w opiece koordynowanej?
- jak dobierać terapię?
- jak leczyć otyłość? (pod patronatem firmy Novo Nordisk)
Odpowiedzi na wszystkie pytania
10:30 – 11:00
Przerwa

Część wykładowa
11:00 – 12:30
SESJA 2

Zespół metaboliczny, zespół sercowo-naczyniowy-nerkowy-metaboliczny – wiele nazw, jeden chory

Pacjent z chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą - jak postępować zgodnie z nowymi wytycznymi ESC?
- ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta z cukrzycą
- leczenie hipotensyjne
- leczenie hipolipemizujące
- leczenie hipoglikemizujące
- diagnostyka choroby wieńcowej u pacjenta z cukrzycą
 

Migotanie przedsionków jako następstwo otyłości i zaburzeń metabolicznych – implikacje terapeutyczne
 
Cukrzyca, serce i nerki – pacjent w trójkącie bermudzkim
 

Pomiędzy wytycznymi a praktyką – co powinno decydować o terapii nadciśnienia tętniczego?
 
Dyskusja
12:30 – 12:45
Przerwa
12:45 – 14:15
SESJA 3

Trudne rozmowy– czyli jak przekonać chorego?

Trudne rozmowy z chorym o zmniejszeniu masy ciała
 
Trudne rozmowy z chorym o leczeniu statyną i szczepieniach – wiedza medyczna vs wiedza z internetu
 
Podwyższone stężenie kortyzolu i insulinoporność – jak rozmawiać z chorym o mitach z internetu?
 
Nieprawidłowy wynik badania - prosty algorytm postępowania
- pacjent ma LDL 19 mg/dL
 
- pacjent ma sód 123 mmol/l
 
- pacjent ma trójglicerydy 1400 mg/Dl
 
- pacjent ma glukozę 43 mg/dL
 
- pacjent ma ALAT 128 U/L
 
- pacjent ma TSH 0,0004
 
Dyskusja© 2024 Termedia