TOP MEDICAL TRENDS 2024
 

Piątek, 15 marca

SALA CZERWONA
09:00 – 10:40
PROBLEMY CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH W POZ
 
Przewodniczący
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
09:00 – 09:20
Niewydolność serca w opiece koordynowanej
 
Wykładowca
Ewa Straburzyńska-Migaj
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
09:20 – 09:40
Migotanie przedsionków (inne zaburzenia rytmu), wczesne wykrywanie
 
09:40 – 10:00
Leczenie nadciśnienia tętniczego AD 2024
 
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
10:00 – 10:20
Nadciśnienie wtórne – kiedy myśleć, co robić?
 
10:20 – 10:40
Komu jest potrzebne udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej i co zyska pacjent? Fakty i mity
 
10:40 – 10:50
Przerwa na kawę
10:50 – 12:10
AKTUALNE PROBLEMY ENDOKRYNOLOGICZNE W POZ
 
10:50 – 11:10
Nadczynność przytarczyc – kiedy podejrzewać i jak rozpoznać?
 
11:10 – 11:30
Badanie ultrasonograficzne i cytologiczne tarczycy – w jaki sposób może je wykorzystać lekarz POZ
 
Wykładowca
Andrzej Lewiński
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
11:30 – 11:50
Akromegalia – choroba łatwa i trudna do rozpoznania
 
11:50 – 12:10
Nadczynność tarczycy w gabinecie lekarza POZ
 
12:10 – 12:20
Przerwa na kawę
12:20 – 13:20
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
REWOLUCJA W LECZENIU OTYŁOŚCI. KLUCZOWA ROLA LEKARZA RODZINNEGO W TERAPII PACJENTÓW Z OTYŁOŚCIĄ
 
12:20 – 12:35
Otyłość – choroba o kodzie E66 – dlaczego jej nie rozpoznajemy?
 
12:35 – 12:50
Tirzepatyd – od badań klinicznych po praktyczne aspekty zastosowania
 
12:50 – 13:05
Jaka jest rola lekarza rodzinnego w leczeniu otyłości?
 
13:05 – 13:20
Panel pytań i odpowiedzi dla lekarzy praktyków
 
13:20 – 13:30
Przerwa na kawę
13:30 – 14:10
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
CZY POCHP TO TOP MEDICAL TREND?
 
14:10 – 14:20
Przerwa na kawę
14:20 – 15:50
GRANT NAUKOWY FIRMY
DIAGNOZUJ I LECZ - JAK UPROŚCIĆ DIAGNOSTYKĘ I TERAPIĘ CUKRZYCY TYPU 2, NIEWYDOLNOŚCI SERCA I PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK? ALGORYTMY I NARZĘDZIA W PRAKTYCE SPECJALISTY MEDYCYNY RODZINNEJ
 
Wykładowcy
Włodzimierz Pawłowski
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
Filip Szymański
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
15:50 – 16:00
Przerwa na kawę
16:00 – 17:00
PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA, MIAŻDŻYCA, CUKRZYCA – OD ZABURZEŃ MIKROKRĄŻENIA PO OPTYMALNĄ TERAPIĘ PACJENTA
 
16:00 – 16:20
Pacjent z obrzękiem nóg – nie zawsze oczywista diagnoza
 
16:20 – 16:40
Pacjent z miażdżycą na obwodzie i przewlekłą chorobą żylną – czy to (naprawdę) temat ,,wydumany”?
 
Wykładowca
Filip Szymański
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
16:40 – 17:00
Pacjent z cukrzycą i retinopatią cukrzycową – co robić, kiedy i jak?
 
17:00 – 17:10
Przerwa na kawę
17:10 – 18:50
PROBLEMY NEUROLOGICZNE NASZYCH PACJENTÓW
 
Przewodniczący
Wojciech Bartman
dr n. med. Wojciech Bartman
17:10 – 17:30
Terapie wspomagające w neurologii
 
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
17:30 – 17:50
Wykład sponsorowany firmy
Migrena – od diagnostyki do najnowszych terapii
 
17:50 – 18:10
Czy benzodiazepiny przyspieszają demencję?
 
Wykładowca
Michał Błachut
dr n. med. Michał Błachut
18:10 – 18:30
Choroba Alzheimera – diagnostyka i innowacyjne terapie
 
Wykładowca
Wojciech Bartman
dr n. med. Wojciech Bartman
18:30 – 18:50
Wykład sponsorowany firmy
Udary i nie tylko. Cytykolina w praktyce lekarza POZ
 
SALA NIEBIESKA
09:00 – 10:40
DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA W POZ
 
09:00 – 09:20
Atopowe zapalenie skóry – praktyczne wskazówki diagnostyki i leczenia
 
09:20 – 09:40
Świąd może być objawem choroby ogólnoustrojowej
 
09:40 – 10:00
Dermatozy okolicy anogenitalnej
 
10:00 – 10:20
Choroby błony śluzowej jamy ustnej
 
10:20 – 10:40
Wykład sponsorowany firmy
Zbyt małe, by zobaczyć – zbyt groźne, by zignorować. Rola profilaktyki w uczuleniu na roztocze kurzu domowego
 
10:40 – 10:50
Przerwa na kawę
10:50 – 11:20
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
OCHRONA NIE TYLKO PRZED GRYPĄ: INNOWACYJNE METODY ZAPOBIEGANIA GRYPIE U OSÓB STARSZYCH – DYSKUSJA EKSPERTÓW

 
11:20 – 11:25
Przerwa na kawę
11:25 – 12:45
PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE
CZĘŚĆ 1
 
Moderator
Alicja Jazienicka-Kiełb
lek. Alicja Jazienicka-Kiełb
11:25 – 11:45
Wykład sponsorowany firmy
Fakty i mity na temat leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków
 
11:45 – 12:05
Wykład sponsorowany firmy
Postępowanie z pacjentem z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek
 
Wykładowca
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
12:05 – 12:25
Wykład sponsorowany firmy
Zrozumieć lipidogram – nie-HDL jako marker ryzyka sercowo-naczyniowego
 
Wykładowca
Filip Szymański
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
12:25 – 12:45
Wykład sponsorowany firmy
Odpowiedzialna suplementacja w kardiologii – co to znaczy w praktyce
 
12:45 – 12:50
Przerwa na kawę
12:50 – 13:35
PEDIATRIA CZĘŚĆ 1
 
Moderator
Paulina Wysoczańska
lek. Paulina Wysoczańska
12:50 – 13:05
Wykład sponsorowany firmy
Racekadotryl w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci: co mówią dane naukowe?
 
13:05 – 13:20
Wykład sponsorowany firmy
Odkryj laktoferynę na nowo! – dlaczego warto ją stosować w praktyce pediatrycznej
 
13:20 – 13:35
Wykład sponsorowany firmy
Co nowego w leczeniu anginy paciorkowcowej?
 
13:35 – 14:55
PEDIATRIA CZĘŚĆ 2
 
13:35 – 13:55
Nowoczesne metody monitorowania glikemii u dzieci z cukrzycą
 
13:55 – 14:15
Niskie dziecko w praktyce lekarza POZ
 
14:15 – 14:35
Powikłania otyłości w wieku rozwojowym
 
Wykładowca
Artur Mazur
prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
14:35 – 14:55
Współczesna diagnostyka i terapia hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci i młodzieży
 
14:55 – 15:00
Przerwa na kawę
15:00 – 16:00
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 
15:00 – 15:20
POCHP w gabinecie POZ
 
15:20 – 15:40
Płuca i Covid-19
 
15:40 – 16:00
Infekcje układu oddechowego – analiza przypadków
 
16:00 – 16:10
Przerwa na kawę
16:10 – 17:30
CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA I HEMATOLOGICZNA
 
16:10 – 16:30
Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje – wykluczenie choroby onkologicznej
 
Wykładowca
Maria Litwiniuk
dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
16:30 – 16:50
Nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje – kiedy podejrzewać chorobę hematologiczną
 
Wykładowca
Dominik Dytfeld
dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
16:50 – 17:10
Ważna rola lekarza POZ przed i po leczeniu onkologicznym
 
17:10 – 17:30
Zaburzenia barwnikowe – prawidłowa diagnostyka może nam pomóc w wykluczeniu czerniaka i stanów go poprzedzających

 
17:30 – 17:35
Przerwa na kawę
17:35 – 18:40
GASTROENTEROLOGIA W POZ
 
17:35 – 18:00
Razem czy osobno? Nowoczesne spojrzenie na leczenie GERD

 
18:00 – 18:20
Wykład sponsorowany firmy
Zaburzenia mikrobioty (dysbioza): przyczyny, skutki i strategie działania

 
18:20 – 18:40
Wykład sponsorowany firmy
Rola STW-5 w leczeniu dyspepsji czynnościowej

 
SALA ZIELONA
09:05 – 09:50
OPIEKA KOORDYNOWANA w POZ – JAK ZMIENIŁA OPIEKĘ NAD PACJENTAMI?
 
09:05 – 09:20
Pacjent z dusznością
 
Wykładowca
09:20 – 09:35
Pacjent z wieloletnią cukrzycą
 
Wykładowca
Magdalena Bielonko
lek. Magdalena Bielonko
09:35 – 09:50
Pacjent z podejrzeniem choroby tarczycy
 
Wykładowca
Wiesława Fabian
dr n. med. Wiesława Fabian
09:50 – 10:30
SESJA FLEBOLOGICZNA
 
09:50 – 10:10
Obrzęk, skurcz, ból – rola farmakoterapii w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej
 
10:10 – 10:30
Leczenie ran z perspektywy lekarza POZ
lek. Marcin Gendźwiłł
10:30 – 10:50
Przerwa na kawę
10:50 – 11:50
OD WĄTROBY DO SERCA – WPŁYW MASLD I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO NA ROKOWANIA SERCOWO-NACZYNIOWE
 
11:50 – 11:55
Przerwa na kawę
11:55 – 12:55
JAK POPRAWIĆ SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO LECZENIA PRZECIWBÓLOWEGO U PACJENTÓW ZE WSPÓŁCHOROBOWOŚCIĄ? BÓL OSTRY I PRZEWLEKŁY W PRAKTYCE LEKARZA POZ
 
12:55 – 13:00
Przerwa na kawę
13:00 – 13:40
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
13:00 – 13:20
MASLD jako najczęstsza przewlekła choroba wątroby w krajach rozwiniętych. Co możemy zrobić?
 
Wykładowca
Michał Kukla
prof. dr hab. n. med. Michał Kukla
13:20 – 13:40
Stres i jego konsekwencje dla zdrowia psychicznego – znaczenie niedoborów magnezu
 
13:40 – 13:45
Przerwa na kawę
13:45 – 14:40
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
„NOWE SPOJRZENIE NA OTYŁOŚĆ”
Otyłość – choroba kardiometaboliczna
 
4 filary skutecznej terapii otyłości
 
14:40 – 14:50
Przerwa na kawę
14:50 – 15:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
OD OBRAZU KRZYWYCH EKG DO OBRAZU MIAŻDŻYCY W TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ TĘTNIC WIEŃCOWYCH. KTÓRY OBRAZ POWINIEN NAS STRASZYĆ, A KTÓRY USPOKAJAĆ?
Panel dyskusyjny: po które badania sięgać, jak interpretować i jak przekuć w skuteczną terapię w diagnostyce zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej z perspektywy praktyki lekarza POZ
 
15:50 – 16:00
Przerwa na kawę
16:00 – 17:20
WIELOCHOROBOWOŚĆ – PACJENT GERIATRYCZNY W NASZYM GABINECIE
 
16:00 – 16:20
Wielochorobowość – definicja i epidemiologia, główne problemy w opiece

 
16:20 – 16:40
Jak wyznaczać cele terapeutyczne u chorych z wielochorobowością?
 
16:40 – 17:00
Wielolekowość a problem interakcji lekowych
 
17:00 – 17:20
Metformina – nowe mechanizmy działania i ich potencjał poszerzenia wskazań
 
17:20 – 17:30
Przerwa na kawę
17:30 – 18:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

STAN PRZEDCUKRZYCOWY I CUKRZYCA – OBOJĘTNOŚĆ, FAŁSZYWE PRZESĄDY I FAKTY
 
Cukrzyca to równoważnik choroby wieńcowej – czy ten dogmat jest nadal prawdą i jak wpływa to na nasze wybory terapeutyczne?
 
Stan przedcukrzycowy to przecież jeszcze nie cukrzyca – dlaczego wytyczne postępowania w stanie przedcukrzycowym powinny być zmienione?
 
Glukocentryzm czy kardiocentryzm – czym kierować się w terapii cukrzycy typu 2?
 

Piątek, 15 marca

SALA ZIEMI
19:00
INAUGURACJA
Wystąpienie przewodniczącego Rady Naukowej Kongresu Top Medical Trends
WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI
Wręczenie nagrody im. prof. Andrzeja Steciwko
Wręczenie nagród czasopisma „Lekarz POZ”
Wykład inauguracyjny
Lekarz kontra AI – pojedynek bez zwycięzcy?
 

Sobota, 16 marca

SALA CZERWONA
09:00 – 10:20
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO I WĄTROBY
 
09:00 – 09:20
Choroby wątroby – o czym się mówi
 
Wykładowca
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
09:20 – 09:40
Kompleksowa terapia IBS krok po kroku – eubiotyk, probiotyk, prebiotyk
 
09:40 – 10:00
Jak dobrze przygotować pacjenta do kolonoskopii?
 
Wykładowca
Arkadiusz Bednarczuk
lek. Arkadiusz Bednarczuk
10:00 – 10:20
Nowe wytyczne eradykacji Helicobacter pylori – na co zwrócić uwagę
 
Wykładowca
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
10:20 – 10:25
Przerwa na kawę
10:25 – 11:55
NOWOŚCI W POZ i MEDYCYNIE RODZINNEJ
 
10:25 – 10:40
Kalendarz szczepień dorosłych – nowe możliwości
 
10:40 – 11:00
Wykład sponsorowany firmy
Odporność populacji a oręże szczepionek

 
11:00 – 11:15
Immunoprofilaktyka w chorobach układu oddechowego u dzieci. Rola nieswoistych szczepionek
 
11:15 – 11:35
Wykład sponsorowany firmy
Przewlekłe czerwone oko – czy tylko nawilżanie?

 
Wykładowca
Monika Łazicka-Gałecka
dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
11:35 – 11:55
Wykład sponsorowany firmy
Pacjent z zaparciem w gabinecie lekarza POZ – diagnostyka i leczenie
 
11:55 – 12:00
Przerwa na kawę
12:00 – 13:05
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

JAK SKUTECZNIE ZAPOBIEC POSTĘPOWI CHOROBY SERCA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM? CZY STADIUM CHOROBY MA KLUCZOWY WPŁYW NA POSTĘPOWANIE?
Znane, nowe i wątpliwe – na które czynniki ryzyka i jak działać, by uniknąć choroby wieńcowej?
 
Aktualny standard i nowe perspektywy zapobiegania remodelingowi w chorobie wieńcowej
 
Duszność niejedno ma imię – od rozpoznania przyczyny do leczenia
 
Dyskusja

13:05 – 13:45
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

JAK UPROŚCIĆ SCHEMATY POSTĘPOWANIA I ZOPTYMALIZOWAĆ OPIEKĘ NAD CHORYM NA POCHP W PRAKTYCE LEKARZA POZ?
 
13:45 – 13:50
Przerwa na kawę
13:50 – 14:50
PACJENT ANESTEZJOLOGA I FARMAKOLOGA
 
13:50 – 14:10
Wykład sponsorowany firmy
Pacjent ze skurczowym bólem brzucha oczami farmakologa
 
14:10 – 14:30
Wykład sponsorowany firmy

Czy lekarza można zaskoczyć? Specjalista leczenia bólu spróbuje to zrobić
 
Wykładowca
Małgorzata Malec-Milewska
dr hab. n. med., prof. nadzw. Małgorzata Malec-Milewska
14:30 – 14:50
Wykład sponsorowany firmy

Ostre zespoły bólowe kręgosłupa. Który miorelaksant wybrać?
 
14:50 – 14:55
Przerwa na kawę
14:55 – 15:35
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
ROZPOZNAJ, WERYFIKUJ, KIERUJ... KIEDY I JAK LEKARZ POZ MOŻE SKIEROWAĆ PACJENTA DO LECZENIA BIOLOGICZNEGO ASTMY CIĘŻKIEJ
 
Wykładowcy
dr n. med. Krzysztof Bigus
15:35 – 15:40
Przerwa na kawę
15:40 – 17:00
DIABETOLOGIA W POZ – NOWE MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA
 
15:40 – 16:00
Koordynacja opieki nad pacjentem z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym
 
16:00 – 16:20
Nowe możliwości i wyzwania w terapii osób z cukrzycą typu 2
 
16:20 – 16:40
Nowe możliwości i wyzwania w monitorowaniu glikemii
 
Wykładowca
Andrzej Gawrecki
dr hab. n. med. Andrzej Gawrecki
16:40 – 17:00
Nowe możliwości i wyzwania w diagnostyce cukrzycy i jej powikłań
 
17:00 – 17:10
Przerwa na kawę
17:10 – 18:10
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
PRZEŁOM W LECZENIU CUKRZYCY TYPU 2. PACJENT DIABETOLOGICZNY W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
 
17:10 – 17:30
Nasz wspólny pacjent z cukrzycą, czyli o współpracy lekarza rodzinnego i lekarza diabetologa – przypadki kliniczne
 
17:30 – 17:50
Dlaczego Mounjaro jest optymalnym wyborem u pacjenta z cukrzycą w gabinecie lekarza POZ
 
17:50 – 18:10
Panel pytań i odpowiedzi dla lekarzy praktyków
SALA NIEBIESKA
09:00 – 10:20
CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH
 
Przewodniczący
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
09:00 – 09:20
Przewlekła choroba nerek – co powinien wiedzieć każdy lekarz?
 
Wykładowca
Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
09:20 – 09:40
Poliuria – czy to objaw choroby nerek?
 
Wykładowca
09:40 – 10:00
Zakażenia układu moczowego – aktualne wytyczne co do leczenia
 
10:00 – 10:20
Nefroprotekcja zgodnie z zaleceniami
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 
10:20 – 10:50
PSYCHIATRIA CZĘŚĆ 1
DIAGNOZUJ I LECZ – CZY NOWE TECHNOLOGIE MOGĄ BYĆ WSPARCIEM LEKARZA?
 
Moderator
Agnieszka Matusiak-Jońska
lek. Agnieszka Matusiak-Jońska
10:50 – 11:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

AI – SZTUCZNA INTELIGENCJA W ZESPOLE METABOLICZNYM

 
11:50 – 11:55
Przerwa na kawę
11:55 – 13:30
CHOROBY ZAKAŹNE
 
11:55 – 12:15
Infekcje wirusowe w populacji alergików: jak zapalenie alergiczne wpływa na zakażenia wirusowe dróg oddechowych i co możemy na to poradzić?
 
12:15 – 12:35
Zakażenia wrodzone u noworodka
 
Wykładowca
Ewelina Gowin
dr hab. n. med. Ewelina Gowin
12:35 – 12:55
Zakażenia układu oddechowego u dzieci – jak diagnozować i leczyć w POZ
 
12:55 – 13:10
Zakażenia RSV u dorosłych – znaczenie i zapobieganie
 
13:10 – 13:30
Pacjent z gorączką nieznanego pochodzenia po powrocie z tropiku u lekarza POZ
 
13:30 – 14:10
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
PO NITCE DO KŁĘBKA – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA LEKARZY POZ
13:30 – 13:50
Profilaktyka i leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków i żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
 
13:50 – 14:10
Profilaktyka chorób pneumokokowych u pacjentów dorosłych z grup ryzyka
 
14:10 – 14:20
Przerwa na kawę
14:20 – 16:00
BÓL W PRZYPADKACH W GABINECIE POZ
 
14:20 – 14:40
Pacjent z bólami głowy w gabinecie POZ – co może pójść nie tak?
 
14:40 – 15:00
Pacjent z półpaścem i neuralgią półpaścową w gabinecie lekarza POZ – jak leczyć, by nie chronifikować bólu?
 
15:00 – 15:20
Pacjent z bólem krzyża w gabinecie lekarza POZ – co nowego i zaskakującego w zaleceniach?
 
15:20 – 15:40
Interakcje lekowe u pacjentów leczonych z powodu najczęstszych zespołów bólowych w POZ – na co zwracać uwagę
 
15:40 – 16:00
Wykład sponsorowany firmy
Kiedy pacjent leczony niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi wymaga stosowania inhibitorów pompy protonowej – uwagi praktyczne
 
16:00 – 16:10
Przerwa na kawę
16:10 – 17:55
PSYCHIATRIA CZĘŚĆ 2
 
16:10 – 16:30
Wkrótce wszyscy będziemy pacjentami – czy grozi nam naddiagnozowanie zaburzeń psychicznych?
 
16:30 – 16:50
Uzależnienie od leków
 
16:50 – 17:10
Czy to depresja, czy obniżenie nastroju?
 
17:10 – 17:30
Na życie bez depresji dr House podałby…
 
17:30 – 17:55
Kołatania serca wywołują lęk, czy to przez lęk serce „kołacze”? Debata kardiologa z psychiatrą
 
SALA ZIELONA
09:00 – 10:00
CHOROBY RZADKIE
 
Przewodniczący
Sergiusz Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
09:00 – 09:20
Fakomatozy – na co należy zwrócić uwagę?
 
Wykładowca
Sergiusz Jóźwiak
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
09:20 – 09:40
Nowości w leczeniu mukowiscydozy – nie tylko u dzieci
 
09:40 – 10:00
Wykład sponsorowany firmy
Ostra porfiria wątrobowa – co lekarz POZ powinien wiedzieć?
dr n. med. Robert Wasilewski
10:00 – 10:10
Przerwa na kawę
10:10 – 10:40
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
JAKI PACJENT MOŻE OTRZYMAĆ LECZENIE BIOLOGICZNE ASTMY I ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY?
 
Wykładowcy
dr hab. n. med. Marcin Kurowski
10:40 – 10:50
Przerwa na kawę
10:50 – 11:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
NOWOCZESNE LECZENIE BEZSENNOŚCI
10:50 – 10:55
Wstęp
 
Moderator
Marcin Prokop
Marcin Prokop
10:55 – 11:15
Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia bezsenności
 
11:15 – 11:35
Jakie mamy ograniczenia w farmakoterapii bezsenności?
 
11:35 – 11:50
Sesja Q&A
11:50 – 12:00
Przerwa na kawę
12:00 – 13:00
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
OTYŁOŚĆ I MASLD – DWA WYZWANIA, JEDEN PACJENT
12:00 – 12:20
Otyłość a emocje – terapia szyta na miarę
 
12:20 – 12:40
MASLD – diagnostyka i leczenie
 
12:40 – 13:00
Mechanizm działania leków stosowanych w MASLD
 
13:00 – 13:10
Przerwa na kawę
13:10 – 13:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
KAŻDA REWOLUCJA ROZPOCZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU – WSPÓŁPRACA LEKARZA POZ I DIABETOLOGA W DOBIE OPIEKI KOORDYNOWANEJ NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU 2
 
Wykładowcy
13:50 – 14:00
Przerwa na kawę
14:00 – 15:00
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
FORUM INTERDYSCYPLINARNE: WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W OPIECE NAD PACJENTEM Z CHOROBAMI SERCOWO-NERKOWO-METABOLICZNYMI
14:00 – 14:15
Potencjał diagnostyczno-terapeutyczny w POZ
 
Wykładowca
Wiesława Fabian
dr n. med. Wiesława Fabian
14:15 – 14:30
SCORE2-DIABETES w praktyce lekarza POZ
 
Wykładowca
Aleksandra Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
14:30 – 14:45
Zalecenia ESC dotyczące choroby sercowo-naczyniowej w cukrzycy
 
14:45 – 15:00
Wczesna nefroprotekcja w praktyce
 
15:00 – 15:10
Przerwa na kawę
15:10 – 16:10
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
PRZEWIDZIEĆ NIEPRZEWIDYWALNE – PROGNOZA DLA PACJENTA KARDIOLOGICZNEGO
15:10 – 15:30
Burza w sercu – migotanie przedsionków
 
15:30 – 15:50
Czarne chmury nad pacjentem z NT
 
Wykładowca
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
15:50 – 16:10
Czasem słońce, czasem deszcz
 
Wykładowca
Jarosław Kret
16:10 – 16:15
Przerwa na kawę
16:15 – 18:15
PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE
CZĘŚĆ 2
 
Moderator
lek. Alan Żak
16:15 – 16:35
Wykład sponsorowany firmy
S. cerevisiae I-3856 – nowe możliwości probiotykoterapii IBS
 
16:35 – 16:55
Czy stosowanie witamin z grupy B jest bezpieczne u pacjentów z chorobą nowotworową w wywiadzie?
 
16:55 – 17:15
Wykład sponsorowany firmy
Nawracające zakażenia układu oddechowego a alergia
 
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
17:15 – 17:35
Wykład sponsorowany firmy
IBS okiem praktyka, uwzględniające stanowisko zespołu ekspertów w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego
 
17:35 – 17:55
Medycyna paliatywna – jakie wskazania do objęcia opieką starszego chorego z wielochorobowością
 
17:55 – 18:15
Sztuczna inteligencja i automatyzacja. Przyszłość czy teraźniejszość lekarza?
 

Niedziela, 17 marca

SALA CZERWONA
9:00 – 10:20
PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE
CZĘŚĆ 3
9:00 – 9:20
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
 
9:20 – 9:40
Astma w gabinecie POZ
 
9:40 – 10:00
Wykład sponsorowany firmy    
Przychodzi pacjent z zapaleniem ucha zewnętrznego – i co dalej?
 
10:00 – 10:20
Wykład sponsorowany firmy    
Miejsce i rola kalcyfediolu w leczeniu niedoboru witaminy D
 
10:20 – 10:30
Przerwa na kawę
10:30 – 11:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
INTERWENCJA ŻYWIENIOWA W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
 
Wstęp
 
Wszystkie drogi prowadzą do POZ – o syndromie poszpitalnym słów kilka
 
A co, gdy pacjent wymaga opieki długofalowej?
 
Wykładowca
Agata Zoubek-Wójcik
lek. Agata Zoubek-Wójcik
11:30 – 11:40
Przerwa na kawę
11:40 – 12:40
LARYNGOLOGIA W GABINECIE POZ
 
11:40 – 12:00
Jak nos wpływa na nasze życie?
 
12:00 – 12:20
Szumy uszne, niedosłuch, głuchota – jak może pomóc lekarz POZ?
 
12:20 – 12:40
HPV okiem laryngologa – czy czeka nas nowa epidemia?
 
12:50
Zakończenie kongresu© 2024 Termedia