XIII KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2024
 

Piątek, 5 kwietnia

Sala wykładowa
9:00 – 9:10
Otwarcie konferencji
 
9:10 – 10:40
SESJA I
Pediatryczna opieka paliatywna
 
9:10 – 9:30
Zjawisko antycypowanej żałoby pacjenta i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej
 
9:30 – 9:50
Czy to już jest terapia daremna w hospicjum dziecięcym ? – z życia wzięty opis przypadku
 
9:50 – 10:10
Spojrzenie systemowe na rodzinę z ciężko chorym dzieckiem
 
10:10 – 10:20
Dyskusja
10:20 – 10:45
Wykład sponsorowany firmy
Ból przebijający oczami lekarza praktyka

 
10:45 – 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Zastosowanie konopi medycznych w postaci ekstraktu w opiece paliatywnej - na bazie doświadczeń własnych
 
11:10 – 11:45
Przerwa na kawę
11:45 – 12:30
SESJA II PANELOWA
Taryfikacja świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 
12:30 – 14:00
SESJA III PANELOWA
Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce

Prowadzący:

dr hab. n. med., prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Paneliści:

Aleksandra Rudnicka

dr Jolanta Stokłosa

dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Artur Pakosz

dr Maciej Sokołowski

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz  NFZ

14:00 – 15:00
Przerwa na lunch
15:00 – 16:30
SESJA IV
Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej
 
Przewodniczący
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
15:00 – 15:20
Wybrane zaburzenia metaboliczne u chorych na nowotwory
 
15:20 – 15:40
Opieka paliatywna nad chorymi na nowotwory neuroendokrynne
 
Wykładowca
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
15:40 – 16:00
Witaminy z grupy B - zagrożenie czy szansa dla pacjentów objętych opieką paliatywną?
 
16:00 – 16:15
Dyskusja
16:15 – 16:45
Przerwa na kawę

Piątek, 5 kwietnia

Sala A
16:45 – 18:15
Sesja V
Sesja pielęgniarska
 
Przewodniczący
Marcin Wiśniewski
dr hab. n. med., prof. uczelni Marcin Wiśniewski
16:45 – 17:05
Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
 
Wykładowca
Marcin Wiśniewski
dr hab. n. med., prof. uczelni Marcin Wiśniewski
17:05 – 17:25
Owrzodzenie odleżynowe – postępowanie w praktyce.
 
Wykładowca
17:25 – 17:45
Nowotwory złośliwe skóry. Studium przypadku.
 
17:45 – 18:05
Rola wsparcia psychicznego, duchowego i społecznego pacjenta i jego rodziny w opiece paliatywnej.
 
18:05 – 18:15
Dyskusja
Sala B
16:45 – 18:15
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Sobota, 6 kwietnia

Sala wykładowa
9:00 – 10:30
SESJA VI
Prace zgłoszone
 
9:00 – 9:15
Medycyna komplementarna i alternatywna (MKA) w opiece paliatywnej - ocena doświadczeń i poglądów Chorych na nowotwory złośliwe w zaawansowanych stadiach. Podsumowanie prospektywnego kohortowego badania własnego: 2016–2022.
 
9:15 – 9:30
Zaburzenia seksualne kobiet w opiece paliatywnej - powszechny, jednak często niedostrzegany problem
 
Wykładowca
9:30 – 9:45
Mikroflora jelitowa jako klucz do poprawy jakości życia w opiece paliatywnej
 
Wykładowca
9:45 – 10:00
Nawadnianie chorych u schyłku życia – zalecenia praktyki klinicznej
 
10:00 – 10:25
Działalność misyjna w Kenii
ks. Robin Kamemba - Superior Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Kenii
10:25 – 10:30
Dyskusja
10:30 – 10:55
Wykład sponsorowany firmy
Pecfent w praktyce klinicznej
 
10:55 – 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Nowości w terapii zaparcia u pacjentów w opiece paliatywnej

 
Wykładowca
11:10 – 11:35
Przerwa na kawę
11:35 – 13:05
SESJA VII
Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej
 
Przewodniczący
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
11:35 – 11:55
Terapia daremna a uporczywa
 
11:55 – 12:15
Zastosowanie miejscowe tropokolagenu w medycynie paliatywnej
 
Wykładowca
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
12:15 – 12:35
Świąd u chorego w opiece paliatywnej – czy wiemy więcej niż 10 lat temu?
 
12:35 – 12:55
Anioły w sercu Afryki - I misja pod patronatem PTMP w Rwandzie
 
12:55 – 13:05
Dyskusja
13:05 – 13:30
Przerwa na kawę
13:30 – 15:00
SESJA VIII
Aspekty psychologiczne, etyczne i prawne opieki paliatywnej
 
13:30 – 13:55
Lekarski obowiązek konsultacyjny
 
13:55 – 14:15
Koszty emocjonalne rodzin w opiece paliatywnej
 
14:15 – 14:35
Psychologiczny wpływ codziennego doświadczenia zjawisk śmierci i umierania, na osoby zaangażowane zawodowo w opiekę paliatywną
 
14:35 – 14:45
Dyskusja
14:45
Podsumowanie i zakończenie konferencji© 2024 Termedia