XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
INFORMACJE O OPŁATACH
OPŁATYdo 31 grudnia 2017 r.do 31 maja 2018 r.do 14 września 2018 r.
podstawowa dla lekarzy800 zł900 zł1 000 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii700 zł800 zł900 zł
lekarze do 35 roku życia (prosimy o podanie daty urodzenia)500 zł700 zł800 zł
Pielęgniarki250 zł
Studenci100 zł
Osoba towarzysząca*200 zł
Spotkanie towarzyskie 21.09.2018 r. Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE200 zł - brak wolnych miejsc


UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Pakiet uczestnika obejmuje:
– wstęp na sesje plenarne i wystawę firm medycznych
– teczki z materiałami kongresowymi
– certyfikat uczestnika

*Pakiet dla osoby towarzyszącej nie obejmuje:
- wejścia na wystawę firm medycznych
- udziału w sesjach naukowych
- certyfikatu uczestnika


Warunkiem udziału w Kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:

Rejestracja uczestników


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: ZTG18 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 14 września 2018 r.


Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 31 sierpnia 2018 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2018 Termedia