6 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA SIĘ - PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ
SOPOT

11.05.2018 - 12.05.2018