6 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA SIĘ
PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ

 

SOPOT, 11.05.2018 - 12.05.2018